Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer PTV

Gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer

Bruk gjennomgangsklemmene, flerlederklemmene og fleretasjesklemmene fra Phoenix Contact for plassbesparende tilkobling av to eller flere ledere i kun én rekkeklemme. Rekkeklemmene utmerker seg med fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter.

Mer informasjon

Fordeler

 • Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
 • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer
 • Funksjonssjakter i hver etasje gir en enkel potensialfordeling
 • Store merkeflater som gir optimal oversikt
 • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Nye produkter

Rekkeklemmeserie XTV med Push-X-teknologi

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Ledertilkobling for alle ledertyper, uten bruk av krefter

Push-X setter nye standarder for tilkoblingsteknikk: Med den nye teknologien tilkobler du nå alle ledertyper og tverrsnitt enda raskere. Denne enkle betjeningen, der alt verktøy bortfaller, gir raskere montering og baner vei for automatisert kabling.

Viktigste egenskaper

 • Push-X-teknologi
 • Lederføring på siden
 • Nominelle tverrsnitt 6, 10 og 16 mm²
 • Dobbel funksjonssjakt
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Fordeler

 • Optimal betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
 • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse, grunnet selvutløsende tilkoblingsteknikk Push-X
 • Med klemrom som er åpent som standard, og bortfall av lederforbehandling, oppnås raskere montering
 • Rask og enkel frigjøring av lederne samt ny forspenning av kontaktfjærene takket være tvangsstyrt pusherelement
 • Moderne Pusher-design gir tydelig skille mot push-in-rekkeklemmen
 • Full kompatibilitet med det standardiserte rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Gjennomgangsklemmer med push-in-tilkobling montert på monteringsskinne

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer fremhever seg med to tilkoblingspunkter og kompakt konstruksjon. Gjennomgangsklemmenes store tverrsnittsområde gir universell bruk i alle typer anvendelser. I tillegg til standard gjennomgangsklemmer for kabling av f. eks. kobbertråder, har Phoenix Contact også Al/CU-rekkeklemmer. Universalklemmene gjør det mulig å koble til aluminium- og kobberledere i kun én klemme.

Flerlederrekkeklemmer med push-in-tilkobling

Flerlederrekkeklemmer

Flerlederrekkeklemmer

Med flerlederklemmene fra Phoenix Contact kan du utforme en enda mer kompakt kabling. Flerlederklemmer er gjennomgangsklemmer med tre eller fire tilkoblinger som alle føres over samme strømbjelke. Dermed kan du koble til opptil fire ledere i enkeltkabling pr. rekkeklemme. På grunn av rekkeklemmenes tilkobling kreves færre rekkeklemmer pr. kabling. I tillegg til bedre oversikt gir det en kabling eller potensialfordeling der plassen er mer begrenset.

Etasjerekkeklemmer med push-in-tilkobling sneppet på en monteringsskinne

Etasjerekkeklemmer

Etasjerekkeklemmer

Sammenlignet med gjennomgangsklemmene gir etasjerekkeklemmene enda større kablingstetthet og høyere fleksibilitet enn flerlederklemmene. For å uttrykke det enkelt er etasjerekkeklemmer to gjennomgangsklemmer i én rekkeklemme. For at dette skal bli mulig, har rekkeklemmene to nivåer, som det er ført henholdsvis ett potensial på. Ved behov kan disse nivåene, raskt og helt enkelt, kobles med vertikale PV-lasker, der etasjerekkeklemmene også kan brukes som flerlederklemmer. For å redusere det manuelle laskearbeidet er også rekkeklemmer med fast integrert lasking en del av porteføljen. Disse variantene er merket med en "PV" i produktnavnet. Etasjerekkeklemmene med ledertilkobling på siden har en nivåforskyvning. Denne forskyvningen sikrer uhindret tilgang til det nedre tilkoblingsnivået og betjeningsmekanismen eller skruen ved komplett kabling.

Fleretasjesklemmer med push-in-tilkobling sneppet på monteringsskinne

Fleretasjesrekkeklemmer

Fleretasjesrekkeklemmer

Fleretasjesklemmer er rekkeklemmer med flere nivåer. I motsetning til etasjerekkeklemmer har de vanligvis tre eller fire nivåer, og likevel lignende oppbygging som etasjerekkeklemmer. Hvert nivå har et eget potensial. De to øverste etasjene kan vanligvis helt enkelt kobles sammen ved hjelp av en vertikal lasking, som ved etasjerekkeklemmene. Varianter med integrert PV-lasking er også tilgjengelig ved fleretasjesklemmene.
For at trefasemotorer skal kunne kobles til mest mulig plassbesparende, er også spesielle motortilkoblingsklemmer en del av porteføljen. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer. I tillegg til produktbrosjyren finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.