Kultur og holdning

Hva står Phoenix Contact for? Her får du vite hva som er grunnlaget for samarbeidet vårt og hvordan vi yter et bidrag for en mer bærekraftig verden.
Ansatte ser på et nettbrett sammen

Sammen skaper vi en bærekraftig verden basert på vår lidenskap for teknologi og innovasjon

Vi har alltid utviklet nye teknologier for en bedre fremtid. For oss er teknologien nemlig selve nøkkelen til velstand og bærekraftig vekst. Hos Phoenix Contact har vi dermed alltid jobbet med å skape mening. Med vår Purpose Statement – vår "For hva" – har vi fastholdt bedriftens formål skriftlig:

"Sammen skaper vi en bærekraftig verden basert på vår lidenskap for teknologi og innovasjon."

Vi har kunnskapen, produktene og løsningene for å skape nettopp denne verden. For vi betrakter oss som en aktiv del av samfunnet. Helt tydelig: Vår handling har en effekt. Det er dette vi både kan og ønsker å bli målt på.

Vår misjon

På veien inn i en bærekraftig verden følger vi, som teknologibedrift, den strategiske retningen All Electric Society.

Nettorganisert globus for visning av All Electric Society

Empowering the All Electric Society

Empowering the All Electric Society

"Løsninger for elektrifisering, nettverking og automatisering er vårt bidrag til en verden der fornybar energi er tilgjengelig som et gode for alle."

Det er vår misjon, der vi beskriver hva vi gjør for å følge den strategiske retningen om en bærekraftig verden.

Vår kultur og våre verdier

Som uavhengig familiebedrift forener vi jordnærhet og stabilitet med vår lidenskap for state-of-the-art-teknologier. Hos Phoenix Contact står mennesket i midtpunktet.

Globale utfordringer vi tidligere ikke har sett maken til, krever mer enn noen gang en helt bevisst fremgangsmåte rundt verdirettet handling.

Tavle med Corporate Principles i et møterom

Selve grunnlaget for våre handlinger og samarbeidet vårt, har i mange årtier vært fast forankret i våre Corporate Principles. Uforandret formulering. Uforandret i sin virken.

Uavhengig

  • Vi handler alltid på måter som ivaretar vår entreprenøriske frihet.

Innovativ og kreativ

  • Vi betrakter innovasjon som en brobygger inn i en bærekraftig fremtid, slik utvikler vi bedriften vår proaktivt.

Partnerskap basert på tillit

  • Våre handlinger har sitt utspring i gjensidig forpliktende ånd, vennlighet og oppriktighet.
  • Våre relasjoner til kunder og forretningspartnere har sitt fokus på bærekraftige fordeler for begge parter.
  • Vår bedriftskultur oppmuntrer til tillit og støtter de ansattes utvikling, slik at de kan nå avtalte mål.

Skape mening sammen gjennom bedriftsmessig handling Dette, kombinert med vår lidenskap for teknologi og innovasjon, er det som forener oss her hos Phoenix Contact.

Planlegging i en industrihall
Arbeider i signalvest med vernehjelm
Tre studenter under teoretisk og praktisk utdanning innen maskinteknikk, på verkstedet
Arbeider i trafostasjon
Tre menn ved arbeid i Eduline Labor i Kiel