Kabler og ledninger for signaler, data og effekt

Kabler og ledninger for signaler, data og effekt

Uansett om det gjelder signal- og energioverføring eller nettverk og bussystemer: Du konfeksjonerer selv dine pluggforbindere. Benytt de prefabrikkerte kabelvariantene. I tillegg til det komplette sortimentet for feltinstallering tilbyr Phoenix Contact datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler basert på kobber og optisk fiber. Løsninger for solenergi, energilagringssystemer og kabler som metervare avrunder porteføljen.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Et stort mangfold grunnet allsidige pluggforbindertyper og høy ledningskvalitet åpner for mange bruksmuligheter
 • Konsekvent kabling fra automasjonskapet til feltnivået
 • Helt tette opp til beskyttelsesgrad IP67/IP68
 • Passnøyaktig kabling grunnet kundetilpassede varianter fra stykktall 1
 • Produksjon over hele verden, dermed høy tilgjengelighet

Nye produkter

Tilkobling av M8-pluggforbindere, uten bruk av verktøy
Skjermede M12-Push-Pull-pluggforbindere
Skjermede M12-Push-Pull-komponentpluggforbindere
M12-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
M12-SPE-pluggforbinder
Forskjellige M12-hybridpluggforbindere for Single Pair Ethernet
Patchekabler i serien RJ45 INDUSTRIAL
Patchekabler i serien RJ45 BUILDING
IP20-kretskortpluggforbindere og patchekabler i serien ONEPAIR
Kretskortpluggforbindere og patchekabler i USB type A og type C
Kretskortpluggforbindere og patchekabler i HDMI type A
Koaksiale kretskortpluggforbindere og kabler
Fiberoptiske buntleder- og Mini-Breakout-kabler

M8-pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

Plassbesparende kabling, uten bruk av verktøy

I stadig mer nettorganiserte systemer blir funksjoner desentralisert, og intelligente enheter og sensorer miniatyrisert. Konfeksjonerbare M8-pluggforbindere gir fleksibel og plassbesparende kabling. Push-Lock-tilkoblingen tilrettelegger for praktisk kabling, uten bruk av verktøy.

Viktigste egenskaper

 • Push-Lock-tilkoblingsteknikk
 • PROFINET CAT5 (100 mb/s)
 • D-kodet, 4-polet, skjermet
 • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
 • Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C

Fordeler

 • Enkel og tidsbesparende montering: Tilkobling av en- og flertrådede ledere med/uten endehylse, takket være Push-Lock-teknologi
 • Intuitivt sikker tilkobling: Den fargede og numeriske kodingen på tilkoblingsområdet gjør at lederne kan tilordnes helt nøyaktig
 • Plassbesparende installering: En tredjedel mindre enn M12-pluggforbinderen, M8-Push-Lock-pluggforbinderen gir betydelig plassbesparelse og pålitelige, industrielle egenskaper

Skjermede M12-Push-Pull-pluggforbindere

Pålitelig signal- og dataoverføring

M12-Push-Pull-pluggforbindere snepper på plass med direkte plugging, og åpner for enkel, rask og sikker tilkobling spesielt der plassen er begrenset og ved høy kablingstetthet. De nye, skjermede A- og D-kodede variantene sørger for pålitelig signal- og dataoverføring.

Viktigste egenskaper

 • Innvendig og utvendig Push-Pull-kobling
 • Standardisert etter IEC 61076-2-010
 • A- og D-kodet
 • Advanced Shielding Technology
 • Ledertverrsnitt: 0,34 mm²
 • Beskyttelsesgrad IP65, IP67
 • PUR halogenfri

Fordeler

 • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
 • Rask installering: Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
 • Fritthengende forbindelser: Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling
 • Absolutt sikker: Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme miljøforhold, med Advanced Shielding Technology
 • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

Skjermede M12-Push-Pull-komponentpluggforbindere

Pålitelig signal- og dataoverføring

De nye SMD-M12-komponentpluggforbinderne med Push-pull innvendig kobling gir sikker komponenttilkobling uten bruk av verktøy. Den senkede M12-Push-Pull-monteringsbøssingen lukker kant i kant med huset, og tillater slik kompakt husdesign.

Viktigste egenskaper

 • Innvendig Push-Pull-kobling
 • Standardisert etter IEC 61076-2-010
 • SMD-husnipler
 • Velprøvde og senkede varianter
 • SMD-signal og data: A, B, D, X og Y-kodet
 • Beskyttelsesgrad IP65, IP67
 • Dobbelprofil: kompatibel med M12-helgjenge

Fordeler

 • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
 • Bedre fleksibilitet: En M12-komponenttilkobling for skru- og Push-Pull-pluggforbindere
 • Enkel Design-in: senkede M12-porter for kompakte utstyrskonsepter
 • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

M12-pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Konsekvent helt frem til siste meter

Med Single Pair Ethernet (SPE) trenger den etablerte Ethernet-protokollen nå også inn i de siste automatiseringsnivåene, og danner grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra sensor til sky. De nye SPE-pluggforbinderne i serien ONEPAIR i byggstørrelse M12 tilrettelegger for enkel integrering i de vanlige sensorene dine.

Viktigste egenskaper

 • Overføringsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
 • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s (opptil 600 MHz)
 • Power over Data Line (PoDL) opptil 60 W
 • Rekkevidder opptil 1000 m (10Base-T1L)
 • 360° skjermede pluggforbindere
 • Kabelkonstruksjon: 1 x 2 x AWG 22/7
 • Beskyttelsesgrad: IP67

Fordeler

 • Enkelt integrert: M12 plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser
 • På tvers av applikasjoner: Rekkevidder opptil 1000 m, datahastigheter opptil 1 Gbit/s og effekt opptil 50 W
 • Absolutt sikker: Pålitelig skjermtilkobling av nettverksledningene også ved ekstreme miljøforhold, med Advanced Shielding Technology
 • Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere og ledninger i henhold til IEC 63171-5

M12-pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Konsekvent helt frem til siste meter

Med Single Pair Ethernet (SPE) trenger den etablerte Ethernet-protokollen nå også inn i de siste automatiseringsnivåene, og danner grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra sensor til sky. De nye SPE-komponentpluggforbinderne i serien ONEPAIR i byggstørrelse M12 tilrettelegger for enkel integrering i de vanlige sensorene dine.

Viktigste egenskaper

 • Overføringsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
 • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s (opptil 600 MHz)
 • Power over Data Line (PoDL) opptil 60 W
 • Rekkevidder opptil 1 000 m (10Base-T1L)
 • 360° skjermede pluggforbindere
 • Kabelkonstruksjon: 1 x 2 x AWG 22/7
 • Beskyttelsesgrad: IP67

Fordeler

 • Enkelt integrert: M12 plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser
 • På tvers av applikasjoner: Rekkevidder opptil 1 000 m, datahastigheter opptil 1 Gbit/s og effekt opptil 50 W
 • Effektiv: Komponentpluggforbinder for SMD-, THR- og bølgeloddeprosesser åpner for automatisert behandling
 • Absolutt sikker: Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology

M12-hybridpluggforbindere for Single Pair Ethernet

For IIoT-utstyr med høy ytelse

Mer ytelse i en pluggforbinder: SPE-M12-hybridpluggforbinderen forener data og effekt for Single Pair Ethernet. Med to strømkretser på to ganger 8 A, spenning opptil 63 V og den robuste M12-designen er denne pluggforbinderen optimal for bruk i røffe omgivelser.

Viktigste egenskaper

 • Produsentuavhengig IEC-standard etter IEC 63171-7 (koding 2)
 • Overføringsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
 • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s (opptil 600 MHz)
 • Effektoverføring opptil 2 x 8 A / 63 V DC
 • Beskyttelsesgrad IP65/67
 • Hus med dobbel profil for skru- og Push-Pull-kobling

Fordeler

 • Ytelsessterk IIoT-Performance: M12-SPE-hybridpluggforbinderen er også egnet for anvendelser på områdene drivenheter, maskinteknikk og robotikk
 • Høy komfort og plassbesparelse: For første gang kombinerer en pluggforbinder for Single Pair Ethernet data- og  effektoverføring
 • Særdeles robust: ideell for industrianvendelser og for feltbruk i røffe omgivelser  
 • Langsiktig bruk: fremtidssikker Design-in for M12-hybridporteføljen grunnet internasjonal standard uavhengig av produsent

Industrielle RJ45-patchekabler

Optimal ytelse også ved vanskelige omgivelsesforhold

Patchekablene i serien RJ45 INDUSTRIAL finnes nå i alle fem utgangsretninger. Disse kompakt vinklede pluggforbinderne gir særdeles pålitelige dataoverføringer opptil 10 Gbit/s overalt der
plassen er begrenset.

Viktigste egenskaper

 • Pluggforbindere i enhetlig design
 • Fem kabelutgangsretninger
 • Robust ekstrudering
 • Lengde vinklet pluggforbinder: 35 mm
 • Fra CAT5 4-polet (opptil 100 mb/s), via CAT5 8-polet (opptil 1 Gbit/s) opptil CAT6A (opptil 10 Gbit/s)
 • Kabler for fleksibel installering, energikjeder, roboter og baneformål
 • Varianter for vanlig Ethernet-protokoll

Fordeler

 • Ekstremt plassbesparende: særdeles korte, vinklede pluggforbindere
 • Stor kabelportefølje for forskjellige industrielle applikasjoner
 • Ideell for krevende bruksområder med Ethernet grunnet dataoverføring opptil 10 Gbit/s etter CAT6A
 • Komponenter i RJ45-INDUSTRIAL-pluggforbindersystemet som er tilpasset hverandre, sikrer feilfri drift
 • En partner for alt: Alltid solid tilkoblet grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen

RJ45-patchekabel

Sikker overføring i bygninger og på beskyttede industrielle områder

Patchekabler i serien RJ45 BUILDING er egnet når man ønsker fremtidssikre kablingsløsninger innen bygningsautomatisering samt på beskyttede industrielle områder. Takket være dataoverføringshastigheter opptil 10 Gbit/s og globale godkjenninger kan de skjermede patchekablene benyttes optimalt i bygningsanvendelser.

Viktigste egenskaper

 • Dataoverføring opptil 1 Gbit/s etter CAT5 eller opptil 10 Gbit/s etter CAT6A
 • LSZH-mantel
 • Lengder: 0,3 m … 20 m
 • 360°-kabelskjerming
 • 360°-skjermede pluggforbindere
 • Festehakebeskyttelse
 • Godkjenninger: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

Fordeler

 • Ideell for krevende bruksområder med Ethernet grunnet dataoverføring opptil 10 Gbit/s etter CAT6A
 • Optimal til bygningsapplikasjoner grunnet kabelmantel i materialklasse Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
 • Beskyttet festehake sørger for pålitelighet også etter flere pluggsykluser
 • Konsekvent godkjenning for det globale markedet åpner for mange bruksområder

IP20-pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Konsekvent helt frem til siste meter

IP20-kretskortpluggforbindere og patchekabler i serien ONEPAIR for Single Pair Ethernet er ideelle for effektiv dataoverføring innen fabrikk- og bygningsautomatisering. Den i mange tilfeller optimaliserte kablingen danner grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra sensoren til skyen.

Viktigste egenskaper

 • Overføringsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
 • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s (opptil 600 MHz)
 • Power over Data Line (PoDL) opptil 60 W
 • Rekkevidder opptil 1 000 m (10Base-T1L)
 • 360°-skjermkonsept
 • Kabelkonstruksjon: 1 x 2 x AWG 22/7
 • Beskyttelsesgrad IP20
 • IDC-plugg: AWG 26 … 22

Fordeler

 • Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere i henhold til IEC 63171-2 (IP20)
 • Kompakt: SPE-kretskortpluggforbindere tilrettelegger for høyere pakningstetthet
 • Effektiv: Kretskortpluggforbindere for SMD-, THR- og bølgeloddeprosesser for automatisert behandling
 • Fleksibel: Feltkonfeksjonerbare pluggforbindere med IDC-tilkoblingsteknikk
 • Sømløs: Pluggkompatibel med M8-pluggforbindere for SPE

USB-kretskortpluggforbindere og patchekabler

Høyhastighetsservicegrensesnitt

De nye kretskortpluggforbinderne og patchekablene i USB type A og type C finnes i versjonene USB 2.0 samt USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. Disse artiklene i toppkvalitet er optimale som servicegrensesnitt eller for permanente overføringer i beskyttede applikasjoner.

Viktigste egenskaper

 • Overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s
 • Tre utgangsretninger på kretskortet
 • Kretskortpluggforbindere for SMD-, THR- og bølgelodding
 • Varianter: USB 2.0 (type A) samt USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 (type A og type C)
 • Patchekabel: fra 0,3 m til 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0) eller 5,0 m (USB 2.0)

Fordeler

 • Portefølje for alle bruksområder grunnet tre utgangsretninger for kretskortpluggforbinderne
 • Kretskortpluggforbindere er designet for behandling i automatiserte SMT- og THR-Reflow-prosesser
 • Portefølje på tvers av generasjoner med USB 2.0 type A til USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 type A og type C
 • En partner for alt: Alltid solid tilkoblet grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen

HDMI-kretskortpluggforbindere og patchekabler

Perfekt lyd og bilde for alle bruksområder

De nye kretskortpluggforbinderne og patchekablene i HDMI type A supplerer porteføljen med datagrensesnitt. Disse toppkvalitetsartiklene gir pålitelig overføring av lyd- og videodata samt Ethernet (HEC) i beskyttede applikasjoner.

Viktigste egenskaper

 • To utgangsretninger på kretskortet
 • Kretskortpluggforbindere for SMD-lodding
 • HDMI-2.0-kretskortpluggforbindere
 • Høyhastighets HDMI-patchekabel
 • Patchekabel: 0,3 m … 7,5 m
 • HDMI-Ethernet-channel opptil 100 mb/s

Fordeler

 • Portefølje for alle bruksområder grunnet to utgangsretninger for bøssingene
 • Kretskortpluggforbindere er designet for behandling i automatiserte SMT-Reflow-prosesser
 • Fremtidssikker dataoverføring grunnet HDMI-2.0-kretskortpluggforbindere og høyhastighets patchekabler
 • En partner for alt: Alltid solid tilkoblet grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen

Koaksiale kretskortpluggforbindere og kabler

Optimal for WLAN, Bluetooth, LTE og 5G

Phoenix Contact utvider sin portefølje for koaksial kabling med kretskortpluggforbindere og konfeksjonerte kabler. De nye produktene er ideelle for overføring av WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler.

Viktigste egenskaper

 • Seriene SMA, R-SMA, N
 • Konfeksjonerte koaksialkabler:
  • Lengde 0,3 m … 30 m
  • For frekvenser opptil 7,25 GHz
  • Utmerkede dempingsegenskaper
 • 90°-kretskortpluggforbindere
 • Kretskortpluggforbindere for THR- og bølgelodding

Fordeler

 • Fremtidssikkerhet grunnet bruk av blyfrie materialer
 • Omfattende portefølje for applikasjoner innen industriell feltkommunikasjon
 • Kretskortpluggforbindernes Reflow-muligheter tilrettelegger for en effektiv og kostnadsoptimalisert behandlingsprosess
 • Komplett dokumentasjon sparer utviklerne tid ved design-in
 • En partner for alt: Alltid solid tilkoblet grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen

Buntleder- og Mini-Breakout-kabler

Pålitelig kabling av fiberoptiske skjøtebokser

Fiberoptiske buntleder- og Mini-Breakout-kabler er utmerket for fremtidssikker kabling av fordelere og skjøtebokser. Oppsett som universalkabel tilrettelegger for bruk både innenfor og utenfor bygninger.

Viktigste egenskaper

 • 10 buntlederkabelvarianter for multimodus og singlemodus
 • 2 Mini-Breakout-kabelvarianter for multimodus OM4
 • Varianter med 12 eller 24 fibre
 • Lengder: konfigurerbar opptil 1000 m
 • Mantelfarger som passer til fiberkategorien
 • CPR-sertifikat for bruk i konstruksjoner
 • Ozon- og UV-fasthet

Fordeler

 • Allsidig i bruk for installering både innen- og utendørs
 • Optimal for konfeksjonering med pluggforbindere eller for skjøting
 • God fleksibilitet grunnet mange forskjellige varianter
 • Mange bruksmuligheter grunnet temperaturområde fra -40 til +70 °C
 • God motstandsdyktighet med trekkraft opptil 3000 N

Mann konfigurerer en individuell kabeltilpasning på nettbrett

Konfigurer den individuelle kabeltilpasningen din

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Signal- og effektkabler med fem forskjellige konfigureringer

Signal- og effektkabler for sikker sensor-/aktuatorkabling

Med prefabrikkerte kabler for signal- og effektoverføring kobler du sensorer og aktuatorer til raskt og brukervennlig i felten.

 • Byggstørrelser fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8"
 • Du kan velge blant mange forskjellige varianter og ledningskvaliteter
 • Opptil 17 poler i én pluggforbinder
 • Advanced Shielding Technology står for absolutt sikker skjerming
Fem datakabler i forskjellige farger, med ulike tilkoblinger

Datakabler for alle vanlige nettverk og feltbusser

Med prefabrikkerte datakabler med industrikapasitet overfører du data sikkert og pålitelig.

 • Dataoverføring med opptil 40 Gbit/s
 • Løsninger for komponenttilkobling, for automasjonskapkabling og for feltkabling
 • M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB, til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt kablinger for Single Pair Ethernet
 • Allsidige byggformer, kodinger og poltilordninger
Fire hybridkabler i forskjellige farger og ulike pluggforbindere

Hybridkabler for kommunikasjonsgrensesnitt og motortilkoblinger

Overfør datasignaler og effekt i en og samme pluggforbinder, i byggstørrelser M12, M23 og M40.

 • Prefabrikkerte ledninger i standard- eller kundetilpasset utførelse
 • Kunststoffekstrudert på én eller begge sider
 • Vinklet M23-utførelse med innstillbar kabelutgangsretning
To forskjellige installasjonskabler med pluggforbindere

Installasjonskabel for elektriske installasjoner

Installasjonskabel med flertrådede ledere tilrettelegger moderne elektriske installasjoner etter IEC 61535. Konfigurering og montering av utstyr etter spesifikasjoner samt tilpasset merking, gjør monteringen så enkel som mulig.

 • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6,0 mm²
 • Utvendig kabeldiameter fra 6 til 21 mm
 • 2- til 5-polede pluggforbindere
Tre solenergikabler med forskjellige pluggforbindere

Solcellekabel for DC-kabling

Solenergikabler i serien SUNCLIX forbinder alle funksjonselementene i ditt solenergiprosjekt driftssikkert og sømløst fra solcellemodul til vekselretter – for sikker drift i takmonterte anlegg i kommersielle og industrielle kraftverk.

 • Ledertverrsnitt fra 2,5 til 10 mm²
 • Skreddersydd konfeksjonering
 • Unikt plugghode
AC- og DC-ladekabler for E-mobilitet

Ladekabel for e-mobilitet

AC- og DC-ladekablene CHARX connect muliggjør modus-3- og hurtiglading av elkjøretøyer med opptil 500 kW. Ladepluggene finnes for type 1, type 2 og GB/T. De overbeviser med høy sikkerhet, pålitelighet, lang levetid og med sin attraktive design og gode, ergonomiske form.

Fem kabler og pluggforbindere i kundespesifikk utførelse

Kundespesifikke kabeltilpasninger

Konfeksjoner individuelle kabler for bruksområdet ditt, med mange forskjellige byggformer, kodinger og poltilordninger.

 • Alle ledninger og pluggforbindere for data-, signal- og effektoverføring som finnes på markedet
 • Ytelsesspekter som er tilpasset maskin- og anleggsteknikk, infrastruktur samt vindkraft og andre fornybare energier
 • Individuell merking, etiketter og emballasje er mulig, på samme måte som konfeksjoneringer med tilhørende artikler
Kabelruller i tre farger med kabler som metervare

Kabler som metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre

Med våre kabler som metervare implementerer du forskjellige applikasjoner. Du kan utforme kablingen helt etter hvilket behov du har.

 • Mange forskjellige ledningstyper
 • Individuelle ledningslengder
 • Med konfeksjonerbare pluggforbindere

Allsidige løsninger for følgende bransjer Pluggforbindere og kabler benyttes i tilnærmet alle bransjer og markeder, og gir her løsninger som passer helt nøyaktig. Det omfatter følgende bransjer:

Bilproduksjon
Oljeraffineri om natten
Moderne kontorbygg
Solcelleanlegg med vindmøller i bakgrunnen
5G-antennebasisstasjon
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolutt sikker skjerming

Advanced Shielding Technology er det innovative skjermkonseptet for konfeksjonerte pluggforbindere. Under produksjonsprosessen innhylles kabelskjermen fullstendig i flytende metall, og sørger for en ekstremt pålitelig, robust skjermtilknytning. Øk overføringskvaliteten til data, signaler og ytelse selv under ekstreme miljøforhold. Stol på fremtidssikker kabling i moderne fabrikkautomasjon.