Beskyttelsesrelé for pålitelig nettbeskyttelse

Beskyttelsesrelé

Vår omfattende portefølje med beskyttelsesteknikk gir pålitelig nettilgjengelighet på spenningsområdene fra 10 kV til 110 kV. Beskyttelses- og styreenhetene er blant annet egnet for enkel- og dobbelsamleskinner, stjerneformede, ringformede og sammenkoblede nett. Bruk er mulig i isolierte, kompenserte, entrådede nett som er jordet lavohmsk.

Mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Vernerelé for pålitelig nettbeskyttelse

Kort oversikt over fordelene Digitale vernereleer for intelligent nettbeskyttelse

  • Mange funksjoner i form av beskyttelse, styring og måling i kompakt byggform
  • Lett forståelig betjening grunnet oversiktlig utstyrsfront og enkle parametriseringsmuligheter
  • Lang levetid grunnet oppbygging uten batteri og ekstremt lavt energiforbruk
  • Imøtekommer kravene til IT-Security etter BDEW-Whitepaper

Oversikt over vår beskyttelsesteknikk Elektriske nett beskytter, overvåker og styrer

Vernerelé utstyrsfront
Mann ved idriftsetting med betjeningsprogram DIGICOM i en koblingssentral
Åpen koblingsboks med vernerelé
Vernerelé utstyrsfront

Vernereleenes utstyrsfront gir mange forskjellige muligheter for interaksjon og visualisering av tilstanden til enhver tid.
Displayene kan konfigureres individuelt, og gir tilstrekkelig plass for visning av anleggsgrafikker, måleverditavler og virtuelle LED-er.
Mange forskjellige navigasjons- og betjeningsknapper tilrettelegger for enkel styring på stedet. USB-servicegrensesnittet på forsiden gjør tilkoblingen med vernereleet enkel.

Mann ved idriftsetting med betjeningsprogram DIGICOM i en koblingssentral

Betjeningsprogrammet tilrettelegger for rask og enkel utstyrsparametrisering. På den måten hensyntas og deaktiveres f. eks. avhengigheter mellom den trinnvise idriftsettingen mellom utførte innstillinger.
I tillegg til de generelle utstyrsinnstillingene parametriseres også grensesnittene til primærteknikken og beskyttelsesfunksjonene.
Ved oppsettingen er, i tillegg til I/O-matriser, også redigeringsprogrammer en støtte for å opprette logikken og visualiseringen.
Den direkte kommunikasjonen til et styresystem eller en overordnet styreteknikk kan foregå via forskjellige kommunikasjonsalternativer.

Åpen koblingsboks med vernerelé

Med vår omfattende portefølje med tjenester hjelper vi deg med digitaliseringen og en optimal om- og utbygging av nettene dine. Med utgangspunkt i meget tilgjengelige og teknisk modne produkter og løsninger optimaliserer vi slik forsyningssikkerheten. Vi er der for deg hele veien, helt fra planlegging og til anlegget er implementert.

Hvilket vernerelé er riktig for meg?


Vernerelé i produktserien KOMBISAVE+ på en vegg

Intelligent nettbeskyttelse med KOMBISAVE+

Vernereleene i produktserien KOMBISAVE+ er optimale for bruk i distribusjonsnett. I koblingsanlegg med enkelt- eller dobbelsamleskinne kan motorer, transformatorer, kabler og ledninger beskyttes.
Enhetene har mange funksjoner, fra overstrømsbeskyttelse og helt til QU-beskyttelse, avstandsbeskyttelse og ledningsdifferensialbeskyttelse, synkronsjekk og automatisk gjeninnkobling.

Nettbeskyttelse med omformerstrømforsyning med POWERSAVE

Nettbeskyttelse med omformerstrømforsyning med POWERSAVE

POWERSAVE er et kompakt og ytelsessterkt beskyttelsesrelé med et
komplett spekter med beskyttelses-, styre- og målefunksjoner. Takket være
integrert powermanagement (tilvalg), for direkte utløsning av vernebrytere, er
utstyrsløsningen uavhengig av ekstern strømforsyning. Kombinasjonen av
energimanagement- og avstandsbeskyttelsesfunksjoner gjør vernereleet helt uunnværlig som Blackout-beskyttelse.

Direkte sammenligning av vernereleene

Finn frem til et system for pålitelig beskyttelsesteknikk, i få trinn.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Beskyttelsesfunksjon
Overstrøms- og motorbeskyttelse
Utgangsbeskyttelse med avstandsbeskyttelse, lokalisering av jordfeil og feltkontroller
Trafodifferensialbeskyttelse med feltkontroller -
Ledningsdifferensialbeskyttelse med avstandsbeskyttelse, lokalisering av jordfeil og feltkontroller -
Utstyrsegenskaper
Integrert powermanagement (energiakkumulator, trafostrømforsyning) -
Maksimalt antall strøm-/spennings-/sensorinnganger 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Parametriserbare funksjonsknapper/tegn 4 / 0 3 / 2
Maksimalt antall binære inn-/utganger 22 / 23 8 / 8
Mer informasjon
Våre vernereleer i detalj
I brosjyren finner du flere detaljer om vernereleene, som tekniske spesifikasjoner og informasjon om betjenings- og feilanalyseprogrammet.
Vis brosjyre nå
Medarbeider med laptop ved bruk av programmet for betjenings- og feilanalyse