Beskyttelsesrelé for pålitelig nettbeskyttelse

Beskyttelsesrelé for pålitelig nettbeskyttelse

Vår omfattende portefølje med beskyttelsesteknikk gir pålitelig nettilgjengelighet på spenningsområdene fra 10 kV til 110 kV. Beskyttelses- og styreenhetene er blant annet egnet for enkel- og dobbelsamleskinner, stjerneformede, ringformede og sammenkoblede nett. Bruk er mulig i isolierte, kompenserte, entrådede nett som er jordet lavohmsk.

Mer informasjon