Løsninger for bilproduksjon Mer effektiv produksjon, forbedret bærekraft, økt Cyber Security.

Karosseribygging innen bilproduksjon med blå digitaliseringslinjer

Intelligente løsninger for alle produksjonsområder

For å kunne opprettholde konkurransedyktigheten må produksjonssystemer og -metoder, spesielt innen bilindustrien, alltid være på et teknologisk høyt nivå. Det betyr: Automatiseringsgrad, kompleksitet og nettorgansiering er optimale. Stol på oss som pålitelig partner med omfattende teknologisk kompetanse og tjenester som gir deg mer effektiv produksjon, bedre bærekraft og økt Cyber Security i bilproduksjonen.

Digitalisering i bilproduksjon, nettorganiseringslinjer fra datainnsamling og helt til kunstig intelligens

Fra datainnsamling og helt til kunstig intelligens

Fra sikker nettverking og automatisering og helt til kunstig intelligens

En industrisektor med hovedfokus har hos oss i mange tiår vært bilproduksjon, som vi hver dag utvikler løsninger for i forbindelse med digitalisering, nettverking og sikker automatisering. Helt vesentlig i den sammenheng er intelligent nettorganisering av samtlige anlegg, med moderne kommunikasjons- og Security-standarder samt sikkert samarbeid mellom menneske og maskin. Ta i bruk vår ekspertise, og gjør produksjonsanleggene mer motstandsdyktige og sikrere mot anleggsstillstand. Gjør fabrikken din smartere gjennom dataevaluering som er støttet av kunstig intelligens, og oppnå mer fleksible produksjonsprosesser ved å bruke dataene mer fleksibelt, slik at du på sikt kan handle mer økonomisk effektivt og bærekraftig.

mann, automasjonsskap, energi, måler, innvendig opptak, produksjon, automasjonsskap, Detlef Krieger, person, poloshirt, arbeidsklær, produksjon, industri, bilsektor, produksjonslinje
bilchassis, bilindustri, Designline, fabrikkautomasjon, fabrikkautomatisering, produksjon, foto, HMI, IMAVMMFA, industri, karosseribygging, Palmela, panel, produksjon, automasjonsskap, beskyttelse
AUTOMASJON, produksjonsanlegg, produksjonshall, bilindustri, Security, sikkerhetssystem, produksjonsnettverk, industri-brannmur, Factory, digitalisering, Efficiency, Icons, Lines
Net Zero, Digital Factory now, bærekraft, grønn, CO2 nøytral, miljø, natur, boble, frisk, Greenhouse, global, globus, rund, transparent, mose, bevokst, skog, lyst, lys
mann, automasjonsskap, energi, måler, innvendig opptak, produksjon, automasjonsskap, Detlef Krieger, person, poloshirt, arbeidsklær, produksjon, industri, bilsektor, produksjonslinje

Pålitelige komponenter og tjenester er selve grunnlaget for høy funksjonell sikkerhet i produksjonsanleggene og -prosessene dine.

bilchassis, bilindustri, Designline, fabrikkautomasjon, fabrikkautomatisering, produksjon, foto, HMI, IMAVMMFA, industri, karosseribygging, Palmela, panel, produksjon, automasjonsskap, beskyttelse

Våre kontrollere tilrettelegger for fleksibel styring av materialflyten i produksjonen og for at det kan reageres raskt på markeder i konstant endring.

AUTOMASJON, produksjonsanlegg, produksjonshall, bilindustri, Security, sikkerhetssystem, produksjonsnettverk, industri-brannmur, Factory, digitalisering, Efficiency, Icons, Lines

Sikkerheten til dataene dine er helt essensielt. Våre TÜV-sertifiserte 360°-Security-løsninger etter IEC 62443 sørger for at anleggsstillstand som følge av sabotasje blir forhindret, og dermed også tap av data, og for at bilproduksjonen din er konstant beskyttet.

Net Zero, Digital Factory now, bærekraft, grønn, CO2 nøytral, miljø, natur, boble, frisk, Greenhouse, global, globus, rund, transparent, mose, bevokst, skog, lyst, lys

Bærekraftsforskrifter, økoforskrifter, carbon-fotavtrykk-ytelse - sammen med oss kan du forbedre miljøbalansen din. Ved hjelp av de mest moderne teknologiene blir du både økonomisk effektiv og økologisk.

Den globale bilindustrien er i endring, preget av nye teknologiske trender som er en fordel for alle produksjonsområder. En til enhver tid sikker infrastruktur og smart nettorganisering av samtlige anlegg via moderne kommunikasjonsstandarder er blant de grunnleggende forutsetningene når det gjelder Smart Factory. Gjennom kunstig intelligens og effektiv datastyring kan økonomiske og økologiske mål forenes med hverandre.

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Digital Factory Now logo

Digitalisering av produksjonsanleggene dine Skap mer verdi med løsninger som er umiddelbart tilgjengelige

Voksende infrastrukturer og tiltakende digitaliseringsgrad gir optimale muligheter for å øke anleggets verdi med foreliggende data, f. eks. økt produktivitet. En forutsetning for dette er bl. a. riktig omgang med dataene dine, samt sikre nettverk mot uautorisert tilgang. Phoenix Contact har her testet egnede løsninger i egen produksjon og tilbyr i dag, med Proof-of-Concept, forskjellige løsninger for den digitale fremtiden til din Digital Factory.

Digitalisering som booster - Use Cases fra bilindustrien

I løpet av våre mange tiår har vi allerede implementert utallige applikasjoner i de mest forskjellige konstruksjoner hos velkjente kunder. Bli overbevist du også gjennom våre Use-Cases innen bilproduksjon

karosseribygging bilindustri Shopfloor Bodyshop Chassy produktivitet bil karosseri
IT-Security, mGuard, ruter, sikkerhet, IT-Security, produkter
Lakkert bildel i bilproduksjon
Transportteknikk bilproduksjon med løsningsautomasjonsskap for automatisering av produksjonen
Bildører i et produksjonsanlegg
Sluttmontering i en bilproduksjon
karosseribygging bilindustri Shopfloor Bodyshop Chassy produktivitet bil karosseri

Innen karosseribygging omsettes de mest forskjellige karosserivarianter, helst uten avbrudd og påvirkning av driftshastigheten. Vår automatiseringsløsning med meget gode kommunikasjonsegenskaper sikrer optimal informasjonsflyt for å oppnå høy produktivitet, fleksibilitet og kvalitet i produksjonen. Nettverksprodukter og kontrollere fra Phoenix Contact fungerer med velkjente IT-standarder. Det er en fordel ved implementering i Engineeringprosessene og gir rask produktstart.

 • Høy produktivitet og driftshastigheter grunnet sanntidskommunikasjon i kontrolleren
 • Høy integrasjonsevne og uavhengighet grunnet åpne standarder innen industriell kommunikasjon
 • Enkel implementering av automatiseringsløsningen i din Engineeringprosess grunnet åpne grensesnitt

IT-Security, mGuard, ruter, sikkerhet, IT-Security, produkter

Pressverk er en stor investering med lang levetid. De har som oppgave å presse og stanse karosserideler av plater i forskjellige materialer. I tillegg til de fysiske kravene til vibrasjonssikkerhet krever de tekniske løsningene en høy grad av pålitelig og først og fremst sikker kommunikasjon.
Phoenix Contact tilbyr datasikkerhet ved hjelp av velprøvde Security-løsninger etter IEC 62443 og fjernvedlikeholdskonsepter samt individuelle løsninger for maskinsikkerhet.

 • Sviktsikkerhet grunnet robuste produkter med høy støt- og vibrasjonssikkerhet
 • Sikker kommunikasjon grunnet IT-sikkerhetskonsepter etter IEC 62443
 • Kostnadsbesparende og effektive vedlikeholdskonsepter ved hjelp av digitale løsninger for desentral anleggstilgang
 • Maskinsikkerhet grunnet Safety-konsept uavhengig av kontroller og nettverk

Lakkert bildel i bilproduksjon

I mange bransjer må transport, behandling og lakkering foretas avbruddsfritt og høyautomatisert. Under lakkeringsprosessen benyttes ofte et høyt antall stoffer ved de mest forskjellige miljøforhold. En forutsetning for kvaliteten og effektiv bruk av disse stoffene er datatransparens og en fleksibel industriell kommunikasjonsteknikk.
Ved disse omfattende oppgavene støtter automatiseringsteknikken fra Phoenix Contact hele veien frem til prosessteknikken.

 • Pålitelige prosesser takket være fleksible kommunikasjonsnettverk
 • Avbruddsfrie metoder takket være redundante styre-, strømforsynings- og nettverkskonsepter
 • Varig optimale parametriseringer for lakkering i høy kvalitet

Transportteknikk bilproduksjon med løsningsautomasjonsskap for automatisering av produksjonen

Gjennom hele bilproduksjonen må riktige materialer være disponible til riktig tid i de respektive fremstillingsprosessene. Nettopp det store variantmangfoldet forårsaker høye krav til tilgjengelighet og informasjonsbehandlingen i systemene det gjelder.
Løsninger fra Phoenix Contact muliggjør en kostnadsgunstig Engineering av visualiseringen og selektive betjeningsmuligheter ved logistikkprosessene. Våre digitaliseringsløsninger støtter pålitelig materialtransport.

 • Kostnadsgunstig engineering grunnet selektiv visualiseringsassistent
 • Slitasjefri kobling av drivenheter med minimale tap
 • Redusert installeringsarbeid grunnet digitaliseringsløsninger som kan monteres i ettertid

Bildører i et produksjonsanlegg

 • Områdeoptimalisert produksjon grunnet integrering av desentral automatiseringsteknikk i anleggets geometri
 • Rask idriftsetting grunnet åpne grensesnitt og enkel parametrisering

Sluttmontering i en bilproduksjon

Under sluttmonteringen føres karosseri og drivlinje sammen i den såkalte foreningen. Menneske og maskin monterer i tillegg seter, kupé, hjul og skiver. Deretter sendes ferdigtestede biler ut til salg.
Automatiseringsløsningene fra Phoenix Contact bidrar til riktig ergonomi og betjening ved manuelle monteringer. De sørger for nøyaktige logistikk- og monteringsprosesser med rask, pålitelig informasjonsflyt.

 • Enkelt vedlikehold og oppbevaring av reservedeler grunnet bruk av standardprodukter
 • Kvalitet grunnet visuell støtte av monteringsprosessene
 • Kostnadsgunstig forhåndsbehandling av data i kontrollerne som regulerer prosessene

Løsninger for bilindustrien
Løsninger for bilindustrien YouTube

Løsninger for alle produksjonsområder

En forening av sikkerhet og fleksible prosesser er en grunnleggende forutsetning for en vellykket produksjon. Gjennom hele den komplette produksjonsprosessen kreves robuste, åpne og konsekvente automatiseringsløsninger. Spesielt viktig er sikker kommunikasjon, funksjonell maskinsikkerhet, sømløs diagnostikk samt høy tilgjengelighet og bearbeidingshastighet.

Team med internasjonale kolleger

Din samarbeidspartner for bilindustrien - over hele verden.

I bilindustrien er global tilgjengelighet og globale tjenester en forutsetning. Phoenix Contact har lokaler og avdelinger i over 140 land fordelt over hele kloden. Våre eksperter har sterke forbindelser på tvers av landegrensene, og er i konstant dialog med våre kunder og partnere samt med vitenskap og bransjenettverk som PNO.

Vi er partnere i bilbransjen.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

"Større bilprosjekter blir ofte implementert ikke bare i ett land, men veiledes av forskjellige internasjonale prosjektgrupper fra kundenes og Phoenix Contact sin side. Min oppgave er å sørge for feilfri kommunikasjon, slik at alle berørte til enhver tid har full oversikt over prosjektets status."

Maria Fernanda De Alba Ruiz

"Regelmessige opplæringer med tekniske grupper på stedet er blant mine favorittoppgaver. Den personlige kunnskapsutvekslingen på stedet hos kunden rundt produkter, løsninger og nye teknologier er veldig viktig for meg, slik at jeg kan gå direkte inn på alle spørsmål og utfordringer."

Angel Troyas

"I forbindelse med et prosjekt med vår kunde Audi i Mexico fikk jeg muligheten til å ta i bruk min ekspertise som Solution Engineer direkte på stedet. Åpen kommunikasjon på språket i landet, direkte veiledning av prosjektene på stedet og personlig utveksling i fabrikken er etter min mening helt vesentlige faktorer for at et prosjekt skal lykkes."

Andreas Stanislawski

"For å kunne møte utfordringene ved innovativ bilindustri må produktene hele tiden utvikles skreddersydd etter de individuelle kravene. Her er det for meg spesielt viktig å trekke inn kundene til ethvert tidspunkt i utviklingen, slik at tilbakemeldinger kan implementeres direkte."

Michael Potthast

"I min rolle som Key Account Manager for bilsektoren er jeg den første kontaktpersonen i kommunikasjonen mellom kunden og Phoenix Contact. Her står service og en partnerskapelig dialog basert på gjensidig tillit, helt øverst."

Ytelsessterke produkter for bilproduksjon

Med mange års erfaring og kunnskap om de spesielle kravene blir utmerkede produkter til overbevisende bransjeløsninger. Intelligent kombinert blir disse produktene til systemer for allsidige funksjoner som styring, fjernovervåking eller registrering av måleverdier. Med bransjekunnskap, mange års erfaring og under hensyntagen av de spesielle kravene oppstår imponerende bransjeløsninger.