Redundansmodul til DIN-skinnen

Redundansmoduler

En redundansmodul brukes til å dekoble to strømforsyninger og sørger for høy tilgjengelighet og produktivitet i anlegget.
Spesielt i anvendelser med strenge krav til driftssikkerhet kreves en redundant strømforsyning. Et redundant system forhindrer at svikt i en strømforsyning fører til anleggsstillstand.

Mer informasjon
Dekoble og overvåke med redundansmodulen QUINT S-ORING

Dekoble og overvåke med QUINT S-ORING

Dekoble og overvåke med aktiv redundansmodul QUINT S-ORING

Redundansmodulen QUINT S-ORING er en aktiv, enkanals redundansmodul for adskilt oppbygging av et redundant system. I kombinasjon med de nye strømforsyningene QUINT POWER får du dermed et komplett overvåket system.

Dekoble, overvåke og regulere med redundansmodulen QUINT ORING

Dekoble, overvåke og regulere med QUINT ORING

Dekoble, overvåke og regulere med den aktive redundansmodulen QUINT ORING

De aktive redundansmodulene QUINT ORING overvåker hele det redundante systemet, det vil si inngangsspenningen, kablingen og laststrømmen. Dermed oppdages kritiske driftstilstander på et tidlig tidspunkt, og redundansen kan gjenopprettes.

Dekobling med diodemoduler

Dekobling med diodemoduler

Dekobling med diodemoduler

Redundante strømforsyninger med enkle diodemoduler dekobler to nettdeler. Slik får kortslutninger på utgangen til en av strømforsyningene eller i strømforsyningens tilførselsledning til dioden ikke lenger noen påvirkning på lasten.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen
Med våre strømforsyningsløsninger sikrer du optimal anleggstilgjengelighet. Finn ut mer om strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger for de forskjellige kravene og bransjene.
Åpne E-Paper
Strømforsyningssystemer