Industriskrivere for profesjonell merking

Skrivere

Med våre industriskrivere oppretter du merker enklere enn noen gang, det være seg laser-, UV-LED- eller termoskriverteknologi. Med forskjellige trykk- og merketeknologier har vi garantert en riktig løsning for merking av klemmer, ledere og kabler, utstyr og anlegg. Samtlige skrivere utmerker seg med særdeles brukervennlig håndtering.

Mer informasjon

Fordelene ved industriskriverne våre

Våre industriskrivere gir deg allsidige løsninger for vidt forskjellige bruksområder. Alle utmerker seg med følgende egenskaper:

 • Intuitiv menyføring via enhetlige berøringsskjermer
 • Programmet PROJECT complete styrer alle merkesystemer
 • Automatisk gjenkjenning av materialet forhindrer feil
 • Resultater i høy kvalitet grunnet komponenter som er perfekt tilpasset hverandre
 • Tidsbesparelse grunnet rask integrering av skriverne i eksisterende strukturer

Nye produkter

THERMOMARK E SERIES termoskriver
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Kabelmerking E-WM
Krympeslange for kabel- og ledermerking E-WMS
Selvklebende viklingsetiketter med beskyttende laminat E-WML
Klemmemerker i rullformat E-TM

Termoskriver for industriell merking

Rullskriver for alt materiell

Bruk rullskriverens fleksibilitet: Du kan bruke enhetene som standardskrivere for trykk av alle typer rullmateriell, kombinere dem med E.CUTTER(/P) for å kutte/perforere materiell i rullformat eller koble skriveren til en av applikatorene i THERMOMARK E SERIES for effektive trykk- og applikasjonssystemer.

Viktigste egenskaper

 • Finnes i trykkoppløsning 300 og 600 dpi
 • THERMOMARK E.300 og E.600 er kompatible med applikatorene THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.SLEEVE og THERMOMARK E.VARIO
 • THERMOMARK E.300 D og THERMOMARK E.600 D er i tillegg kompatible med THERMOMARK E.WRAP

Fordeler

 • Du kan helt enkelt forvandle standardskriveren til et effektivt trykk- og applikasjonssystem: Kompatibel med alle applikatorer i THERMOMARK E SERIES
 • Egnet for alt rullmateriell fra produktporteføljen MARKING system
 • Enkel behandling av alt materiell i rullformat ved bruk av E.CUTTER og E.CUTTER/P
 • 4,3" LCD-Multicolor-berøringsskjerm: Videoer for feilsøk, meldinger i sanntid
 • 300 og 600 dpi for alle industrielle krav
 • Robust industridesign for store trykkvolum
 • Effektiv termoskriver

Applikator for bevegelige kabelmerker

Automatisert trykk og påføring av kabelmerkinger

Applikatoren THERMOMARK E.WIRE utfører kabelmerker som kan beveges radialt og aksialt. Sveisesømmen gjør at merkeren ikke går tapt. Rullformatet dekker samtlige diametere mellom 1,8 mm og 5,6 mm med kun ett material som finnes i forskjellige bredder.

Viktigste egenskaper

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Ett material for samtlige diameterområder (1,8 mm til 5,6 mm)
 • Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten

Fordeler

 • Opptil 70 % tidsbesparelser sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med krympeslange- eller viklingsetiketter
 • Ett material for samtlige diameterområder: Bruk av endeløsmaterial i forskjellige bredder
 • Enkel betjening: Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten
 • Maksimal fleksibilitet: Merking som kan skyves radialt og aksialt
 • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt.
 • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter

Applikator for krympeslange

Automatisert trykk og påføring på krympeslange

THERMOMARK E.SLEEVE behandler krympeslanger i rullformat, og kapper dem til ønsket lengde. Applikatoren tilrettelegger i tillegg for at krympeslangen kan skyves meget enkelt på kabler og ledninger.

Viktigste egenskaper

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Behandler krympeslange i rullformat for diameter mellom 0,8 mm og 8,5 mm
 • Individuelle merkerlengder fra 15 mm til 51 mm

Fordeler

 • Opptil 75 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle merke- og påføringsprosesser med krympeslange
 • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslanger i rullformat
 • Enkel betjening: Automatisk gjenkjenning av objekt gjennom lysporter og optimalisert kabelinnføring
 • Effektiv håndtering: Ingen klargjøringsarbeid grunnet automatisk tilpasning til de forskjellige diametrene i den sylinderformede enheten
 • For sylindriske enheter, ledere og kabler

Applikator for klebeetiketter med beskyttelseslaminat

Automatisert trykk og påføring på viklingsetiketter

Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører viklingsetiketter automatisk på sylinderformede enheter – og det i uforandret høy kvalitet. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.

Viktigste egenskaper

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Viklingsetiketter for alle diametre mellom 2-16 mm
 • Merkets posisjonering kan defineres ved utretting på måleskalaen

Fordeler

 • Opptil 60 % tidsbesparelser sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med selvlaminerende viklingsetiketter
 • Uforandret høy påføringskvalitet: Positiv påvirkning på merkingens motstandsdyktighet og holdbarhet.
 • Enkel betjening: Merkets posisjonering kan defineres ved orientering på måleskalaen
 • For innen- og utendørs bruk: slitesterk grunnet beskyttende laminat
 • For sylindriske enheter, ledere og kabler

Applikator for klemmemerking

Merking eller tilpassing av klemmemerker i rullformat

Applikatoren THERMOMARK E.VARIO merker komplette koblingslister med kun to materialer i rullformat for høye og flate merkespor. Med rullformater er alle bredder mulig mellom 3,5 og 1000 mm – uavhengig av antall forrskjellige delingsmål.

Viktigste egenskaper

 • Behandler klemmemerker i rullformat for høye og flate merkespor
 • Samtlige delingsmål mellom 3,5 og 1000 mm
 • Utstansing eller perforering i forskjellige delingsmål etter individuelle krav

Fordeler

 • Opptil 70 % tidsbesparelse ved merking i forskjellige delingsmål
 • Kun to materialer: Merking av den komplette koblingslisten
 • Innovativ geometri: Perfekt feste av materialet i merkesporet samt enkel påsnepping og adskillelse av de enkelte merkene
 • Enkel og effektiv merking av koblingslistene: Automatisk tilordning av perforeringstrinnene med utgangspunkt i dataene fra Engineering-programmet

Bevegelige kabelmerker

Merkemateriell for automatisert behandling

Merkemateriell E-WM... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE behandler materiellet i rullformat for radialt og aksialt bevegelige merker som kan påføres trykk på begge sider. Sveisesømmen gjør at merkene ikke går tapt.

Viktigste egenskaper

 • Radialt og aksialt bevegelige merker
 • Ett gjennomgående material for samtlige diameterområder (1,8 mm til 5,6 mm)
 • Tre forskjellige bredder: 15, 18 og 23 mm
 • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C

Fordeler

 • Ett material for samtlige diameterområder
 • God synlighet grunnet trykk på tre sider og bevegelighet
 • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt
 • Forskjellige bredder for ulike monterings- og merkescenarier
 • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter

Krympeslange for kabelmerking

Merkemateriell for automatisert behandling

Krympeslangen E-WMS... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE. Rullformatet tilrettelegger for individuelle merkelengder. Etter prosessen med trykk og påføring kan krympeslangen om ønsket krympes.

Viktigste egenskaper

 • Krympeslange i rullformat for diameter mellom 0,8 mm og 8,5 mm
 • Individuelle merkelengder er mulig fra 15 mm til 51 mm
 • Temperaturområde: -40 °C ... 125 °C
 • Godkjennelser: UL 224

Fordeler

 • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslange i rullformat
 • Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder er mulig
 • Kan ved behov krympes med manuelle metoder etter ønske, for å feste i posisjon
 • Meget utbredt og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien, over hele verden
 • For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler

Viklingsetiketter for kabelmerking

Merkemateriell for automatisert behandling

Kabelviklingsetikettene E-WML... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.WRAP. Dermed plasseres etikettene i en rekke på materialrullen. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.

Viktigste egenskaper

 • Selvklebende kabelviklingsetiketter med beskyttende laminat
 • Diameterområde: 2 mm ... 16 mm
 • Temperaturområde: -50 °C ... 110 °C
 • Godkjennelser: UL 969

Fordeler

 • For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
 • Fast definert plassering av etikettene grunnet klebesystem
 • Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonskapet
 • Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
 • For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler

Klemmemerker i rullformat

Merkemateriell for automatisert behandling

Rekkeklemmemerker E-TM.../E-TMF... er konstruert for behandling med applikator THERMOMARK E.VARIO. På grunn av rullformatet kan hele koblingslisten merkes med kun to materielltyper for høyt og flatt merkespor.

Viktigste egenskaper

 • Rullformat for høye og flate merkespor
 • Samtlige delingsmål mellom 3,5 mm og 1000 mm
 • Temperaturområde: -40 °C til 85 °C
 • Godkjennelser: UL 94 V2

Fordeler

 • Merk komplette koblingslister med kun to materielltyper: ett for det høye, og ett for det lave merkesporet
 • Rullformatet tilrettelegger for samtlige delingsmål mellom 3,5 mm og 1000 mm
 • Den innovative geometrien sørger for perfekt festet materiell og enkel påsnepping
 • Fleksibelt holdermateriell gir enkel og praktisk separering av de enkelte merkene

Industriskrivere for MARKING system

Opplev hvor enkelt det er å arbeide med industriskriverne i MARKING system. Med intuitivt merkeprogram, forskjellige trykksystemer og egnede materialer for alle applikasjoner kan du utforme industriell merking.

Industriskrivere for MARKING system
Industriskrivere for MARKING system YouTube

Industriell merking til alle typer krav

Til alle merkebehov finnes det egnede industriskrivere. Ved hjelp av forskjellige merketeknologier utformer du merker som passer optimalt til nettopp ditt bruksformål.

 • Lasermerking for selv de aller høyeste krav med TOPMARK NEO
 • Merker i høy kvalitet med UV-LED-trykk ved hjelp av BLUEMARK ID-systemer, monokromt og i farge
 • Effektivt termoskrivertrykk for mange forskjellige typer bruk ved hjelp av THERMOMARK CARD 2.0 til kort- og matteformater samt rullskriver THERMOMARK ROLL 2.0, og THERMOMARK ROLLMASTER for større materialmengder
 • Fleksibelt trykk direkte på stedet med de mobile termoskriverne THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K