Skilleforsterkere og måleomformere for feilfri signaloverføring

Skilleforsterkere og måleomformere

Skilleforsterkere og måleomformere sørger for feilfri signaloverføring innen måle-, styre- og reguleringsteknikk. I tillegg gir egensikre, SIL-sertifiserte skilleforsterkere og måleomformere deg eksplosjonsbeskyttelse og sørger for sikkerheten til mennesker, miljø og anlegg.

Mer informasjon
Samlet produktliste
Velg riktige skilleforsterkere og måleomformere for alle typer bruk
Her bestiller du helt enkelt egnet produkt, også forhåndskonfigurert med individuell parametrisering for bruk i stykktall 1. Om ønsket får du dertil passende fabrikkalibreringssertifikat til de konfigurerte produktene dine. Sertifikatene leveres med eller uten testdata. Disse formidles allerede under produksjonsprosessen, og leveres direkte med produktet.
Til produktlisten
Skilleforsterkere og måleomformere
MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterker på monteringsskinne med gullvinner-logo German Innovation Award og vinner-logo GIT Security Award

En milepæl innen miniatyrisering Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere MINI Analog Pro tildeles betydningsfulle utmerkelser

De nye Ex i-variantene i 6,2-mm-skilleforsterkerserien MINI Analog Pro gir eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet i en unik kompakthet. Med en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med dagens løsninger, klargjøres måletekniske signaler absolutt pålitelig, og beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg er sikret. Produktene er evaluert gjennomgående etter høyeste sikkerhetsintegritetsnivå: SIL 3 one out of one. Spesielt brukervennlige og fremtidssikre er betjeningskonseptet og den gjennomgående digitaliseringen.

Med denne innovasjonsytelsen ble produktene nå utmerket som vinner på GIT Sicherheit Award, og med gull på German Innovation Award.

Nye produkter

Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere med SIL 3 på monteringsskinnen
MACX Analog Ex i-skilleforsterker med SIL/PL på monteringsskinnen

Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere med SIL 3

Ex i og SIL 3 på bare 6,2 mm byggbredde

Ex i-skilleforsterkerne i produktserien MINI Analog Pro forener egensikker eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet opptil SSIL 3 1oo1 på bare 6,2 mm byggbredde. Opplev brukervennlig betjeningskonsept og sømløs digitalisering.

Viktigste egenskaper

 • Ex i og SIL 3 1oo1 på bare 6,2 mm husbredde
 • Betjeningselementer med godt innsyn og pluggbare tilkoblingsklemmer
 • Avbruddsfri strømsignalmåling
 • Temperaturbruksområde fra -40 til +70°C og dokumentert krav for høydebruksområder opptil 5000 m

Dine fordeler

 • Eksplosjonsbeskyttelse gjennom internasjonale godkjenninger, utvidet temperaturområde og dokumentert høydebruksområde opptil 5000 m
 • En sikker løsning for hver signaltype og -retning grunnet egnethet for SIL 3-anvendelser
 • Brukervennlig design, betjeningskonsept og allsidige muligheter for parametrisering
 • Sømløs digitalisering med konfigurerings- og overvåkingsapp, kommunikasjons-Gateways, digital tagging og typeskilt

Ex i-skilleforsterker med SIL/PL

Ex i og SIL: 2-kanals, for alle signaltyper

De velkjente Ex i-skilleforsterkerne fra produktserien MACX Analog forener eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet i tokanals varianter og signalsplittere på bare 12,5 mm byggbredde. Det finnes også enheter med grenseverdibrytere.

Viktigste egenskaper

 • Ex i, SIL 2 SC 3 eller SIL 3, PL (typespesifikk)
 • Tokanals utførelse for alle signaltyper
 • Utvidet temperaturområde og høydebruksområde opptil 5000 m
 • App og digitalt typeskilt
 • Kompatibel med MINI Analog Pro-skilleforsterkere via bussforbindere

Dine fordeler

 • Tokanals utførelse for alle signaltyper med Ex i, SIL 2 SC 3 eller SIL 3 på bare 12,5 mm
 • Eksplosjonsbeskyttelse gjennom internasjonale godkjenninger, utvidet temperaturområde og dokumentert høydebruksområde opptil 5000 m
 • Klargjort for den digitale fremtiden med konfigurerings- og overvåkingsapp og digitalt typeskilt
 • Systemkompatibel med MINI Analog Pro-skilleforsterkere

Sammenligning mellom skilleforsterkere og måleomformere til standard bruk og eksplosjonsbeskyttelse

Riktige skilleforsterkere og måleomformere for alle typer bruk

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i og SIL 3 unikt kompakte i byggbredde og -høyde

MACX Analog

Det velkjente, omfattende spekteret med løsninger

Varianter for standardanvendelser
Varianter for eksplosjonsbeskyttelse Ex i og Ex ec
Funksjonell sikkerhet gjennomgående SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funksjonell sikkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typespesifikk: AI, AO, DI, DO
Funksjonell sikkerhet PL d, PL c, typespesifikk
Tokanals
Varianter med stort forsyningsområde
Avbruddsfri måling av strømsløyfene
Omgivelsestemperaturområde -40 °C ... +70 °C uten derating
Opphenting av informasjon via Signal Conditioner App NFC og QR-kode QR-kode

Dine fordeler

 • Sikkert skille, tilpasning, filtrering og forsterkning med omfattende løsninger for analog signalbehandling i inngang og utgang
 • Sikker og plassbesparende som aldri før: Ex i og SIL 3 på bare 6,2 mm byggbredde med meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere
 • Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og gassgrupper med en- og tokanals Ex i-skilleforsterkere og måleomformere
 • Høy driftssikkerhet med konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere
 • Med skilleforsterkere med buss- og nettverkstilknytning integrerer du feltsignaler pålitelig, via galvanisk skille, i industrielle nettverk

Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro Ex i og SIL 3 unikt kompakte i byggbredde og -høyde

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro på monteringsskinnen
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med piktogrammer
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med piktogram SIL
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med strømsignalmåling på monteringsskinnen
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med PROFINET Gateways og Signal Conditioner App
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med piktogram NE95
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro på monteringsskinnen

De meget kompakte skilleforsterkerne og måleomformerne MINI Analog Pro forener egensikker eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet opptil SIL 3 1oo1 i en unik kompakthet av byggbredde og -høyde. Opplev særdeles brukervennlig design- og betjeningskonsept, allsidige parametriseringsalternativer og sømløs digitalisering.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med piktogrammer

MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterkere har mange internasjonale Ex-godkjenninger for bruk i alle Ex-soner og for alle stoffgrupper. I tillegg åpner bergverksgodkjenning, et utvidet temperaturbruksområde fra -40 til +70 °C og dokumenterte krav for områder i høyden opptil 5000 m også for bruk i krevende omgivelser.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med piktogram SIL

MINI Analog Pro-skilleforsterkere bhandler tilnærmet alle inngangssignaler, som NAMUR, mA, mV og ulike frekvenser. Apparatene kan overføre signaler feilfritt både fra felten til kontrolleren og andre veien, takket være sikkert skille. Slike signaler omfatter bl. a. analoge standardsignaler (f. eks. 0/4 ... 20 mA), elektriske signaler eller signaler fra temperatursensorer som termoelementer og motstandstermometre (f. eks. PT100).

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med strømsignalmåling på monteringsskinnen

Plassbesparende, også mellom kabelkanalene: Samtlige tilkoblingselementer er godt synlige og tilgjengelige forfra. De pluggbare rekkeklemmene og energilaskingen med T-konnektor forenkler i tillegg installasjonen. Den avbruddsfrie strømsignalmåklingen og allsidige parametreringsalternativer forenkler idriftsetting og service.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med PROFINET Gateways og Signal Conditioner App

Med de pluggbare MINI Analog Pro-Gateways digitaliserer du måleverdiene (f. eks. inngang 0/4 ... 20 mA) fra opptil åtte skilleforsterkere eller måleomformere, som kan kombineres etter ønske. Med Signal Conditioner App får du et digitalt verktøy for enkel konfigurering, overvåking og signalisering. DIP-ene kan også konfigureres via appen, noe som gir raskere idriftsetting. I tillegg er fremtiden sikret takket være digital NFC-Tagging og typeskilt.
En ytterligere digital service for deg: Du kan helt enkelt bestille det individuelt parametriserte produktet dit via den brukerstyrte webkonfiguratoren, fra stykktall 1. Om ønsket får du tilhørende fabrikkalibreringssertifikat.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro med piktogram NE95

Typetestingen etter NE95 utføres av et uavhengig testlaboratorium. Dermed oppfyller apparatene kravene i prosessindustrien med hensyn til de tekniske egenskapene, og også med hensyn til eksplosjonsbeskyttelse, reparasjoner, montering og utstyrsdokumentasjon.

Produktanimasjon MINI Analog Pro

Helt unikt: MINI Analog Pro-skilleforsterker med Ex i-godkjenning og funksjonell sikkerhet etter SIL 3 på bare 6,2 mm byggbredde. Du kan behandle opptil 160 signaler pr. meter – ideelt f. eks. for moderne, kompakte anlegg for lagring av fornybar energi.

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog Det velkjente, omfattende spekteret med løsninger

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog på monteringsskinnen
Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogrammer Eksplosjonsbeskyttelse
Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogrammer SIL og PL
Tokanals på bare 12,5 mm byggbredde
Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogrammer for stort forsyningsområde
Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogram NE95
Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog på monteringsskinnen

MACX Analog-skilleforsterker og måleomformerne gir deg et omfattende spekter med løsninger for sikkert galvanisk skille og pålitelig signalbehandling. I egensikre strømkretser gir Ex i-variantene eksplosjonsbeskyttelse opp til alle soner og stoffgrupper. Produktene, som er utviklet konsekvent etter Safety, for IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849 gir sikkerhet for mennesker, miljø og anlegg.

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogrammer Eksplosjonsbeskyttelse

MACX Analog Ex i-skilleforsterkere og måleomformere har en bred internasjonal Ex-godkjenningspakke for bruk i alle Ex-soner og for alle stoffgrupper. I tillegg åpner bergverks- og skipsgodkjenningen samt varianter med utvidet temperaturbruksområde fra -40 til +70 °C og dokumenterte krav for områder i høyden opptil 5000 m også for bruk i krevende omgivelser.

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogrammer SIL og PL

Våre måleomformere og skilleforsterkere MACX Analog er tilgjengelige i alle sikkerhetsrettede applikasjoner opptil SIL 2 SC 3 eller SIL 3. For bruk innen maskinteknikk har utvalgte produkter PL-sertifisering. Det gjelder for både standardanvendelser og for eksplosjonsbeskyttelse.

Tokanals på bare 12,5 mm byggbredde

Spar plass med tokanals varianter og signalsplitter på bare 12,5 mm byggbredde. Sikkert skille mellom innganger og utganger på denne minimale byggstørrelsen gir pålitelig behandling av signalene.

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogrammer for stort forsyningsområde

Variantene har forsyningsspenning fra 24 til 230 V AC/DC og kan brukes over hele verden i samtlige forsyningsnett og også dersom du ikke har en 24 V likespenning tilgjengelig som kan forsynes apparatene.

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog med piktogram NE95

Med NAMUR-typetest etter NE95 tilsvarer MACX Analog-skilleforsterkerne, måleomformer og måletransormatorene kravene i prosessindustrien med hensyn til de tekniske egenskapene, og også med hensyn til eksplosjonsbeskyttelse, reparasjoner, montering og utstyrsdokumentasjon. Typetestingen etter NE95 utføres av et uavhengig testlaboratorium.

Systemkomponenter og tilbehør Enkel energilasking, fleksible forsyningsmuligheter og praktisk diagnostikk med T-konnektoren

Systemkomponenter: T-konnektor og skilleforsterker på monteringsskinnen
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro og MACX Analog med T-konnektor
Enkelt-T-konnektor på monteringsskinnen
Systemstrømforsyning QUINT POWER
Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro og MACX Analog med Pepperl und Fuchs-Power Rail Adapter
Systemkomponenter: T-konnektor og skilleforsterker på monteringsskinnen

Du kan forsyne de aktive 24 V skilleforsterkerne via tilkoblingsklemmene, eller du kan bruke den modulære T-konnektoren som fleksibel systemløsning for energilasking. Spesielt i applikasjoner med mange kanaler forenkler T-konnektoren installeringen, en systemutvidelse eller modulskift også under drift. Porteføljen suppleres med ytterligere tilbehør, som f. eks. programmeringsadapter og gjennomgangsklemmer.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro og MACX Analog med T-konnektor

T-konnektoren TBUS er kompatibel med produktseriene MINI Analog Pro og MACX Analog. Det tilrettelegger følgende spenningsforsyningstyper:
• Forsyning direkte over utstyrets forsyningsinngang
• Forsyning via en separat matemodul
• Forsyning via en systemstrømforsyning med stort forsyningsområde

Enkelt-T-konnektor på monteringsskinnen

Samtlige komponenter i forsyningssystemet er mekanisk berøringsbeskyttet i inngang og utgang. Kontaktelementene er plassert i et robust kunststoffhus. I tillegg har T-konnektoren en koding samt en støtte for feilfri og rask innføying av modulene.

Systemstrømforsyning QUINT POWER

Til tross for liten byggstørrelse gir QUINT POWER-strømforsyninger høy anleggstilgjengelighet på ytelsesområdet under 100 W. Med denne strømforsyningen, som er utviklet spesielt for måle-, styre- og reguleringsteknikk, kan skilleforsterkerne forsynes via T-konnektoren direkte fra en 230 V AC-forsyning. De er helt enkelt sneppet på TBUS, og leverer strøm opptil 2,5 A.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro og MACX Analog med Pepperl und Fuchs-Power Rail Adapter

Ideell for anleggsutvidelesr eller Retrofit-installasjoner: Power Rail-adapteren for Pepperl+Fuchs-forsyningssystemet i K- og SC-serien. Power Rail-adapteren åpner for vekselvis bruk av produktseriene MINI Analog Pro og MACX Analog i eksisterende installasjoner med Power Rail i K- og SC-serien fra Pepperl+Fuchs. Forbindelsen er sikker og vibrasjonsfast grunnet godt feste på Power Rail og en mekanisk koding. Den kan installeres opp til Ex-sone 2.

Hånd med smarttelefon og Signal Conditioner App

Smart parametrisering, overvåking, identifisering Signal Conditioner App

Med Signal Conditioner App identifiserer og parametriserer du produktene dine enklere enn noen gang, det samme gjelder når du skal overvåke prosessverdier. Det foreligger også tilgang til modulspesifikke dokumenter, som pakningsvedlegg og datablader. For produkter med DIP-er finnes det en DIP-innstillingshjelp. Enkle tilkoblingsmuligheter via NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth eller QR-kode. Appen er tilgjengelig gratis for Android- og for Apple iOS-smarttelefoner

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse
Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.
Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"