Ansatt ved kraftverk Neurath

Industriell signaltilpasning

Det som i menneskekroppen er nervebaner, tilsvarer i industrielle omgivelser det forgrenede nettet med ledninger innen måle-, styre- og reguleringsteknikk.
I industrielle anvendelser sender og mottar sensorer og aktuatorer et høyt antall måleverdier som må overføres pålitelig fra felten til styrenivået og tilbake.
Skille, omforme, filtrere, forsterke, koble – Interfaceteknikk fra Phoenix Contact sørger for pålitelig signaltilpasning.

Temperaturmåling innen prosessindustrien

Tilpasse og beskytte digitale og analoge prosessignaler

Innen prosessautomasjon påvirkes signaloverføringen av omgivelser som blir stadig mer elektrisk aktive, spesielt gjelder dette for de svake måleverdisignalene som leveres av sensorer.
Skilleforsterkere og måleomformere skiller, omformer, filtrerer og forsterker disse signalene.

Prosessanlegg

Electronic Marshalling vs. standard signalsegmentering

Ved I/O-signalsegmentering for standard I/O-systemer sorteres feltsignalene på segmenteringsnivået etter deres signaltype, og behandles via Interface-nivået. Til slutt kables de på de signalspesifikke I/O-kortene på kontrollerenheten. I motsetning til dette, åpner I/O-signalsegmenteringen og -omsetningen for universelle I/O-systemer for en fleksibel tilordning av kanalene fra felten til kontrolleren.