Blikk inn i serverrommet

Løsninger for moderne datasentre Meget tilgjengelig infrastruktur med system

Datasentre står i midtpunktet for den digitale transformasjonen. De sikrer informasjonsflyten og lagrer enorme datamengder for kontinuerlig tilgjengelighet til informasjon, med en etterspørsel som øker uopphørlig. I en tidsalder med skybaserte tjenester og 5G-nett øker datalasten i bedriftene i enorm grad. Det innebærer strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet når datasentre skal planlegges. Dette fører også til at IT-infrastrukturen blir stadig mer kompleks, og dermed også driften av moderne datasentre. Løsninger for kontinuerlig drift og rask etablering av datasentre er noe vi bidrar til, og da i form av både forsyning, beskyttelse, forbindelse og overvåking.

Den nye mobilradiogenerasjonen 5G vil åpne helt nye områder med hensyn til IoT og digitalisering. [...] Det forutsetter litt av hvert av kommunikasjonsnettverkene våre, spesielt kreves høy pålitelighet.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Rom med servermaskinvare

Krav til datasentre Aspekter ved planlegging av datasentre

Etablering av et nytt datasenter forutsetter spesifikke betingelser i forbindelse med lokalisering, IT og bygning. Ved planlegging av et driftssikkert datasenter må bedrifter i tillegg til IT-sikkerhet, IT-systemene og det tekniske bygningsutstyret også ta hensyn til nasjonale standarder. I planleggingen er DIN EN 50600 (anordninger og infrastrukturer i datasentre) og ANSI/TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) viktige standarder. Her er bl. a. krav til strømforsyning, kjøling og deres resiliens mot svikt, energistyring og bærekraft definert. Phoenix Contact hjelper deg med å planlegge et datasenter som er i henhold til forskrifter og tilpasset dine individuelle behov.

Person ved automasjonskap med teknisk maskinvare for forsyning og beskyttelse
Energimåleutstyr på automasjonskap i bygning
Person som utfører oppgave i prosjekt for bygningsstyring
Automasjonskap sett forfra med alle tilkoblingsteknologier
Person ved automasjonskap med teknisk maskinvare for forsyning og beskyttelse

Helhetlige, innbyrdes tilpassede forsyningskonsepter med strømforsyning i UPS-anlegg, komponentbeskyttelse og overspenningsbeskyttelse bidrar til å forhindre anleggssvikt og stillstand som ikke er planlagt. Farer som følge av lyn og overspenning er risikofaktorer som ikke er hensyntatt. Konsekvensene kan være brann, nedetider i viktige systemer og til og med tap av data.

Hvis lyn- og overspenningsbeskyttelse hensyntas allerede i den tidlige planleggingsfasen, forenkler dette implementeringen. Ettermontering er vanskelig, og da også med høy tidsmessig og økonomisk investering. Et helhetlig og velegnet beskyttelsessonekonsept og hensyntagen av beskyttelsestiltak etter IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X er til hjelp ved planleggingen.

Mer informasjon om forsyning og beskyttelse
Energimåleutstyr på automasjonskap i bygning

I datasentre er energiovervåking en viktig bestanddel av forskjellige årsaker. Med hensyn til oppnåelse av klimamål og mer effektiv energibruk må energiforbruk samles inn og dokumenteres. Med utgangspunkt i denne informasjonen avledes deretter tilsvarende forbedringstiltak. Kravet om å trekke inn et overvåkingssystem under planleggingen av det tekniske datasenteret er derfor helt essensielt.

Som operatør av et Colocation datasenter er en helt nøyaktig måling av energidataene en absolutt forutsetning for å kunne avregne forbrukene helt nøyaktig. Velg en integrert program- og maskinvareløsning fra Phoenix Contact. Ved å kombinere energimåleutstyr, kommunikasjon og kontroller oppnår du alle fordelene ved skybasert generering av data. Med intuitive, fleksible funksjoner tilrettelegger vi for en målrettet visualisering med energistyringstjenesten EMMA på Proficloid.io

Mer informasjon om energiovervåking
Person som utfører oppgave i prosjekt for bygningsstyring

Digitalisering, Building IoT samt IT-Security danner fundamentet for innovative og bærekraftige løsninger for sikre datasentre. En fremtidsrettet infrastruktur i et datasenter har sitt utgangspunkt i resiliens, effektivitet, skalerbarhet og bærekraft. Med vår åpne og skalerbare Building-IoT-Framework Emalytics støtter vi konstruksjonene uavhengig når disse kravene skal implementeres. Velg standardiserte, testede programvarebiblioteker og maler, slik at du kan få fortgang i konfigureringen og idriftsettingen. Kombinert med vår BIoT-Controller får du skreddersydde løsninger, helt tilpasset kravene dine.

Mer informasjon om bygningsstyringssystem
Automasjonskap sett forfra med alle tilkoblingsteknologier

Ved etablering og idriftsetting av et datasenter spiller effektivitet og hurtighet en stor rolle. Dette skal likevel ikke gå på bekostning av kvalitet og pålitelighet. En pålitelig tilkoblingsteknologi utgjør forskjellen mellom bedriftsmessig effektivitet og svikt eller sikkerhet og fare i nødsituasjoner. Uansett om det dreier seg om forbindelser i automasjonskapet, på kretskortet, til sluttenheten eller for energiakkumulatoren, for alle typer bruk har vi velegnede teknologier og produkter. Ved etablering av datasentre sørger våre prekonfeksjonerte tilkoblings- og kablingssystemer for tidsbesparelser ved energifordeling og optimal datatransport.

Mer informasjon om nyheter for tilkobling
Video: Empowering the All Electric Society
Empowering the All Electric Society MovingImage

Green Datacenter for en bærekraftig verden På veien til All Electric Society (AES)

Phoenix Contact følger den strategiske retningen til All Electric Society (AES), som beskriver en verden der fornybar elektrisk energi er tilgjengelig som primær hovedenergiform, rimelig og tilnærmet ubegrenset, for alle. Vi arbeider her kontinuerlig med løsninger for sektorkoblingen for å optimalisere energiflyten fra generering, omforming, lagring og helt til effektivt forbruk.
Vår portefølje åpner også for nye muligheter, som bruk av likestrøm for Microgrids. Datasentre er en essensiell bestanddel av den digitale transformasjonen, som krever veldig mye energi. Det resulterer i forskjellige forpliktelser med hensyn til effektiv energibruk, som gjør datasentrene til en viktig pådriver for et bærekraftig IT-skift. For å gjøre data tilgjengelig klimanøytralt starter vi her opp sammen.

Evighetssymbol som symbol på Power resiliens ved ombygging av datasenter

Driftssikkert datasenter Forebygging av anleggssvikt og stillstand som ikke er planlagt

Svikt i et datasenter innebærer både risikoer og farer, f. eks. sammenbrudd i telekommunikasjonsnett eller feil i betalingstransaksjoner. I en nettorganisert verden er datasentre uerstattelige. På stadig flere områder av livet er innsamling og klargjøring av data helt essensielt. Vi tilbyr forsyningsløsninger fra overspenningsbeskyttelse, spenningsforsyning og avbruddsfri strømforsyning og helt til sikring med automatsikringer. Med oss som partner tilbyr vi deg alt fra en og samme leverandør, fra valg, bruk og helt til support. Alle årene som Phoenix Contact kan skilte med erfaring innen resilient strømforsyning gjør at nettopp du oppnår optimal anleggstilgjengelighet.

Serverrom i et datasenter

Integral planlegging Fundamentet for et fremtidsegnet datasenter

Den som ønsker å implementere kravene om resiliens, effektivitet, skalerbarhet og bærekraft på en vellykket måte, må planlegge integralt helt fra start, før datasenteret settes i drift. Effektivitet og høy tilgjengelighet er bare mulig med en helhetlig, intelligent nettorganisering av samtlige systemer, anlegg og komponenter. For å oppnå dette er det allerede før planleggingen av datasenteret viktig å rette et tydelig fokus mot friksjonsfritt samspill mellom samtlige konstruksjoner. Resultatet er et meget tilgjengelig, bærekraftig og effektivt datasenter.

Ingeniører i en fabrikk med maskiner og roboter med likestrøm-visuals

Potensialer i likestrømsnett Bærekraft i datasentre med fremtidsteknologier

Klimamål og bærekraftig produksjon er temaer som vi tar for oss i industrien. Som produsent arbeider vi aktivt med prosjekter for likestrømsnett, da vår oppgave er å beskytte klimaet. Ved DC-nett ser vi den store fordelen ved at energiforbrukere i forsyningsnettet forsynes med støm fra fornybare energikilder, uten tap som følge av omforming. Ved å implementere energiakkumulatorer reduseres også topplast, noe som gjør at det offentlige nettet avlastes. Nettopp derfor befatter vi oss med likestrømsteknologien, og betrakter den som en milepæl for datasentre. Få mer informasjon om utformingen av DC-Microgrids.

Mobilradiostolpe med O2-logo

Telefónica stoler på erfaringen vår Implementering i telekommunikasjonsanlegg og datasentre

For å øke tilgjengeligheten for den kommende mobilradiostandarden 5G ytterligere digitaliserer Telefónica Deutschland GmbH, som en av de største leverandørene av telekommunikasjonstjenester i Tyskland, sine avdelinger. Under utviklingen ble det også planlagt forebyggende vedlikehold med ImpulseCheck på spesielt ømfintlige områder av IT-infrastrukturen, og implementert etter bedriftens behov. For å beskytte den tekniske infrastrukturen mot svikt som følge av lyn og overspenning velger Telefónica fremtidsrettede konsepter.

Vår produktportefølje for datasentre

Med oss får du alt fra en og samme leverandør for et driftsøkonomisk og bærekraftig datasenter. Fra forsyning til tilkobling, vi leverer pålitelige produkter og kompetent service. Her finner du en oversikt over produkter som våre mangeårige kunder velger og som de bruker i sine egne datasentre over hele verden.