Støyfilter eller nettfilter for å begrense støyspenning

EMC-filter for sikker spenningsforsyning

EMC-filtre begrenser høyfrekvent støyspenning og -strøm som oppstår ved driftsmidler ved vanlig drift og ved feilbetingelser. Med våre EMC-filtre sørger du for feilfri drift i omgivelser som er lett utsatt for forstyrrelser.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • SFP2: Effektiv beskyttelse mot høyfrekvente forstyrrelser og transient overspenning grunnet overspenningsbeskyttelseskoblinger som virker på filterets inn- og utgangsside
  • Brukervennlig grunnet enkel montering og installering, etter ønske med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk
  • FIL: Forbedret filtereffekt og EMC-optimalisert installering grunnet ytterligere PE-rekkeklemmer for separat tilkobling til den lokale potensialutjevningen
  • Plassbesparende og rimelig grunnet montering på standardskinne
  • Pålitelig og sikker drift av anlegget grunnet reduksjon av høyfrekvente, ledningsbundne feil

Bruksområder for EMC-filtre

Frekvensomformere, koblingsnettdeler eller drivere for belysningssystemer er ofte støykilder for energinett. En del av EMC-feilene reduseres direkte på støykildene via spesielle filterkoblinger. Resterende feil kan likevel utbre og forsterke seg via forsynings- og styreledningene. Det kan føre til uforutsigbare effekter ved kontrollere, strømforsyninger og aktuatorer. Våre filtre begrenser feil direkte foran støysluket eller det ømfintlige sluttutstyret.

Frekvensomformere, styreenheter og målere
Koblingsnettdel
LED-driver
Vekselstrømsretter med variabelt turtall

Universelle EMC-filtre

EMC-filter med integrert overspenningsbeskyttelse mot sinusbølger med feil

EMC-filter med integrert overspenningsbeskyttelse type 2

Dobbel beskyttelse

Vanlige filtre gir kun beskyttelse mot høyfrekvente feil, men ikke mot overspenningsimpulser. For å oppnå effektiv beskytelse trengs det i tillegg overspenningsbeskyttelseskomponenter. SFP2-filtre gir effektiv beskyttelse mot overspenning og HF-feil gjennom en overspenningsbeskyttelseskobling som beskytter på både filterets inn- og utgangsside.

Hånd snepper EMC-filter på monteringsskinne

Snepp på, koble til, ferdig – etter ønske med push-in- eller skrutilkobling

Enkel og fleksibel installering

Fordi monteringen på skinnen forløper meget enkelt, og med den variable tilkoblingsteknikken, er det lekende lett å sette filtrene i automasjonskapet. For å koble til støyfiltrene velger du den raske push-in-tilkoblingsteknikken eller den velkjente skrutilkoblingen.

EMC-filter med ytterligere PE-tilkoblingspunkter

Ytterligere PE-tilkoblingspunkter forbedrer filtereffekten til filtrene i kunststoffhuset

EMC-optimalisert installasjon

Støyfiltrene implementeres i den lokale beskyttelsespotensialutligningen via ytterligere PE-tilkoblingspunkter. Slik forbedrer du filtereffekten ved høyfrekvente feil mellom de aktive lederne og jordpotensialet. Slik oppnås det også ved EMC-filtre i kunststoffhus en EMC-optimalisert installering og forbedret beskyttelseseffekt.

Oversikt over filtrenes egenskaper

Interaktiv Image Map: Portefølje EMC-løsninger fra Phoenix Contact
Smal byggform
EMC-filtrene TTC-6-SFP... har en smal byggform med kun 6 mm byggbredde, de er dermed en ideell beskyttelse innen måle-, styre- og reguleringsteknikk.
Smal byggform
Variabel tilkoblingsteknikk
Produktene i serien FIL... har produktvarianter med push-in- og skrutilkobling
Variabel tilkoblingsteknikk
Ytterligere PE-tilkoblingspunkter
De ytterligere PE-tilkoblingspunktene for separat tilkobling til den lokale potensialutjevningen gir forbedret beskyttelse ved filtre i kunststoffhus.
Ytterligere PE-tilkoblingspunkter
Fjernmelding
Med fjernmeldetilkoblingen kan produkter i serien SFP2... implementeres i et overvåkingssystem. Tilstanden til den integrerte overspenningsbeskyttelsen overvåkes.
Fjernmelding
Metallhus
Produktene i serien SFP2 har et EMC-optimalisert metallhus.
Metallhus
Statusindikator
Tilstanden til den integrerte overspenningsbeskyttelsen overvåkes. Hvis indikatoren lyser grønt, er beskyttelse mot overspenning gitt.
Statusindikator
Filter og overspenningsbeskyttelse
Produktserien SFP2 gir ytelsessterk overspenningsbeskyttelse type 2 på filterets inn- og utgangsside.
Filter og overspenningsbeskyttelse