Bygningsautomatisering Digitalisering må gavne mennesker. Og spesielt nettopp der som de lever og arbeider. Derfor nettorganiserer vi bygninger og konstruksjoner direkte med nettopp dine behov. Hvordan er det mulig? Data. Data. Data. De er selve fundamentet for dette samspillet. Med disse automatiserer vi fremgang og avdekker potensialet i Smart Buildings, der vi kan leve mer komfortabelt og arbeide mer effektivt. Slik lykkes et intelligent samspill mellom menneske og bygning.

Mennesker og applikasjoner i en Smart Building

Digital overgang forutsetter tilpasningsdyktige bygninger som tenker på morgendagen allerede i dag. Nøkkelen: Smart nettorganisering og helhetlig bygningsautomatisering.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns - Phoenix Contact
Personer i samtale foran en berøringsskjerm

Intelligent nettorganisering av alle konstruksjoner takket være helhetlig bygningsautomatisering

Building Intelligence

Smart Buildings blir stadig mer nettorganisert. Desto viktigere er det at du har en samarbeidspartner med en helhetlig tilnærming – fra feltnivå og bygningsautomatisering og helt til bygningsstyring og -drift.
Uansett om du er elektroinstallatør, systemintegrator, planlegger, arkitekt eller byggherre: Kun i samspill med alle delaktige er det mulig å bygge og drifte effektive, intelligente og bærekraftige bygninger. Derfor fører vi sammen det som hører sammen: Helhetlig bygningsautomatisering og smart BIoT-Framework, der alt sammen møtes. Automatisering, energiovervåking, datainnsamling samt sikker tilkobling av systemer, anlegg og komponenter. Hva som er fordelen din? Helt enkelt: Lavere driftskostnader, bedre brukerkomfort

Personer i samtale ved bord

Integral bygningsplanlegging som fundament i en Smart Building

Fundamentet ved enhver Smart Building: Integral bygningsplanlegging

Den som ønsker å bygge smarte bygninger, må planlegge integralt helt fra start. For kun med en helhetlig nettorganisering av hele infrastrukturen får man høyere bygningseffektivitet. For å oppnå dette er det allerede før planleggingen viktig å rette et tydelig fokus mot friksjonsfritt samspill mellom samtlige konstruksjoner. Resultatet: Bærekraftig bygningsdrift med effektiv energibruk samt individuelle og behovstilpassede brukerkonsepter. Bra for deg – og miljøet.

Systemintegrator for bygningsteknikk foran et automasjonskap

Intelligent nettorganisering av alle konstruksjonene i teknisk bygningsutstyr

Intelligent automatisering for i dag, i morgen og i overmorgen

Teknologien skal rette seg etter deg, ikke omvendt. Derfor tilrettelegger vår BIoT-Framework for friksjonsfri integrering av alt teknisk bygningsutstyr – inkludert tredjepartssystemer på denne plattformen. For når fremtiden er åpen, må også samtlige grensesnitt være det. Plattformen vår er derfor ikke bare trygg og effektiv, den kan også utvides fleksibelt modulært. Slik får man bygninger som videreutvikler seg sammen med deg.

Oversikt over fordelene Digitaliserte bygninger gir bedre brukertilfredshet og høyere produktivitet

 • Helhetlig automatisering helt enkelt:
  en åpen og fleksibel plattform for alle applikasjoner og prosesser

 • Spar kostnader, og avdekk potensialer:
  behovstilpasset styring, analyse og behandling av samtlige data i alle delkonstruksjonene

 • Beskyttelse av investeringene på lang sikt:
  kan oppdateres og oppgraderes under drift til enhver tid, kan enkelt utvides modulært

 • Mer effektiv energibruk:
  Reduserte CO2-utslipp med mål om CO2-nøytralitet

 • Mer attraktiv på markedet:
  Høyere brukerkomfort, lavere driftskostnader

Felles utforming av den digitale overgangen
Smart, digital, fremtidsvisende
For at bygninger skal kunne driftes effektivt og fremtidssikkert, trengs det en helhetlig og smart nettorganisering. I vår E-Paper viser vi deg hvordan du med digitalisering av bygningsautomatiseringen oppnår nettopp dette.
Se E-Paper nå
Smart Buildings i en by

Alt fra en og samme leverandør – for din Smart Building

Du ønsker en smart bygning? Da trenger du en samarbeidspartner med en helhetlig tilnærming – fra feltnivå og kommunikasjonen og helt til den komplette styringen. Designet én gang, og alltid oppdatert. Med over 60 000 produkter tilbyr vi nøyaktig dette – bare ta kontakt med oss.

Moderne bygning innenfra

Opplev Building IoT-løsninger virtuelt! Opplev vår Smart Building

Opplev Industry Solution Center hos Phoenix Contact-gruppen i Bad Pyrmont i en 360° panoramarundtur. Beveg deg virtuelt gjennom bygningen, og få et første inntrykk av mulighetene ved vår IoT-baserte bygningsstyring.

Bygningsautomatisering med Phoenix Contact

Med begrepet bygningsautomatisering forstår man alle anordninger som har å gjøre med styring, regulering og overvåking av komplekse bygningstekniske anlegg samt for innsamling av driftsdata.

Her står vi som samarbeidspartner ved din side. Med det uttalte målet: Alt er nettorganisert med alt. Det fungerer likevel kun dersom vi legger bygningsautomatiseringens klassiske strukturer bak oss. Vi snakker ikke lenger kun om felt-, automatiserings- og styringsnivå, men om implementering av samtlige konstruksjoner. Og det gjennom hele bygningens livssyklus. Bygningsautomatisering i dag betyr integralt nettorganiserte bygninger, bærekraftig og effektiv bygningsdrift og høy velværefaktor for menneskene som lever og arbeider i disse bygningene. For alt dette har vi våre produkter, løsninger og eksperter.