By sett ovenfra med visualisering av digitaliseringen av bygninger

Bygningsautomatisering Building Intelligence – Shaping digital change together

✓ Bygning, menneske og bruk i harmonisk samspill
✓ Kombinasjon av økonomisk effektivitet og brukervennlighet
✓ Effektiv energibruk
✓ Oppdaterings- og oppgraderingsevne uten avbrudd under drift

Digitalisering av bygninger, og ikke bare automatisering

Omgivelsene som vi arbeider og lever i, får stadig større betydning. Bygninger skal bidra til bedriftens fremgang på lang sikt, og ikke betraktes som kostnadskrevende anlegg. Moderne bygninger tilpasser seg også brukeren, og muliggjør økonomisk bygningsdrift. Videre kan smarte bygninger yte et stort bidrag til reduksjon av CO2. Vi må tenke nytt når det gjelder bygninger, for samfunnets del og for aspektet økonomi.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Kvinne i bygning med digital plan i hendene

Digital transformasjon i bygningssektoren

Du ønsker å oppnå en økonomisk og effektiv bygningsdrift og samtidig nyte nye muligheter rundt komfort?

Tilpass bygningen fleksibelt etter brukernes behov. Oppnå økonomisk og pålitelig drift. Ved hjelp av fremtidsrettet infrastruktur og brukerorientert utstyr sørger du for mer velvære, øker brukernes yteevne og skaper nødvendig rom for utforming av individuelle, smarte funksjoner. Ta i bruk potensialet ved digital transformasjon innen bygningssektoren.

Styring av romautomasjonen med smarttelefon

Smart, behovstilpasset styring av romautomasjonen

Styrer du klimaanlegget, belysningen og energiforsyningen allerede innbyrdes tilpasset?

På den måten skaper du bedre komfort i rommene, og sørger samtidig for effektiv bruk av energien. Hvordan er det mulig? F. eks. kan spillvarmen fra klimaanlegget brukes til oppvarmingsformål. Ved å ta i bruk spillvarmen sparer man dermed inn primærenergi og slik også energikostnader.

Luftkvaliteten i bygningen er dårlig, og produktiviteten synker. Høres det kjent ut?

Hvert og et menneske har forskjellige preferanser og opplevelse av sine omgivelser. Lys, temperatur og også lydstyrke påvirker produktiviteten og kreativiteten vår i stor grad. Smarte bygninger bidrar til å sette fokus på behovstilpasset belysning, ventilasjon og også skjerming, og reagerer individuelt på behovene dine.

Vi hjelper deg på de aller fleste måter gjennom hele bygningens livssyklusfaser.

Fra planlegging, integrering i systemer og helt til et bredspektret sortiment med flere enn 60 000 produkter til din smarte bygning. Ved idriftsetting og under drift vil du sammen med oss mestre alle personlige utfordringer langs hele livssyklusen.

Styring av bygningsstyresystem Emalytics via et nettbrett

Bygningsstyresystem Emalytics

Bygningsstyresystem Emalytics Det teknologiske grunnlaget for din Smart Building

Det være seg nybygg eller effektiv integrering av eksisterende systemer: Med vårt IoT-baserte bygningsstyresystem Emalytics digitaliserer du bygningen din, og drar nytte av effektiv Engineering og et system til alle anvendelser.