Menn foran automasjonskap i samtale rundt systemintegrering

Systemintegrering Building Intelligence – Simple and fast engineering

  • IoT-basert Framework for implementering av alle vanlige protokoller i bygningsteknikken
  • Effektiv integrering av nybygg og eksisterende bygg i det IoT-baserte Framework
  • Firmware Upgrade (Patch) eller oppdatering under drift
  • Hensyntagen av Cyber-sikkerhetsstandarder etter IT-regler

Effektiv implementering av prosjekter Ett verktøy for samtlige konstruksjoner innen teknisk bygningsutstyr

Det sentrale elementet for digitalisering av bygninger, er bygningsautomatisering. En forutsetning for dette er en smart og sømløs nettorganisering av systemer, anlegg og teknisk bygningsutstyr (TGA) som f.eks. fasade, elektro eller varme, ventilasjon, klima.

Det IoT-baserte bygningsstyresystemet Emalytics sørger for Controlling og visuell visning av bygningsinfrastrukturen og forener funksjonene for integrering, Engineering, visualisering, reporting og analyse i en smart plattform. Ved å ta i bruk klassisk og IoT-basert kommunikasjon kan samtlige anvendelser og konstruksjoner innen teknisk bygningsutstyr implementeres i automasjonen. Nybygg og eksisterende bygg kan integreres.