Romautomasjon

Building Intelligence

Opplev Building IoT-løsninger virtuelt!

Opplev Industry Solution Center hos Phoenix Contact-gruppen i Bad Pyrmont i en 360° panoramarundtur. Beveg deg virtuelt gjennom bygningen, og få et første inntrykk av mulighetene ved vår IoT-baserte bygningsstyring.

Start nå
Eksempel på romautomasjon
Eksempel på romdigitalisering med smart belysningskonsept

Integral romautomasjon og smart belysningskonsept skaper individuelt tilpasset velbehag

Romdigitalisering og smart belysning Mye mer enn bare lys av, lys på

Lys, temperatur og luftfuktighet påvirker folks velvære i stor grad og oppleves ulikt, avhengig av alder, vaner og helse. En grå regnværsdag kan som eksempel påvirke humøret, grelt lys kan føre til hodepine og for kald eller for varm luft kan skape stort ubehag.

Også i bygninger, der mennesker privat eller i jobbsammenheng tilbringer en stor del av livene sine, er den personlige opplevelsen avgjørende for om lys og faktorer i inneklimaet, som temperatur eller luftfuktighet, fører til ubehag eller velbehag, og om det i den ene eller andre retningen får konsekvenser for produktivitet og yteevne.

Eksempel på smart belysning og skygge med jalousier

Smart belysning og skygge skaper gunstige arbeidsomgivelser

Vår Emalytics-løsning hjelper deg med å gjenkjenne og hensynta krav i bygninger, alt etter hvordan rommet benyttes, og brukeratferd. Brukeratferd bør flyte inn i romautomasjonen, slik at man forblir produktiv over tid, og kan redusere servicekostnadene. Med vårt IoT-baserte bygningsstyresystem Emalytics tilbyr vi deg det teknologiske fundamentet for nettopp din individuelle romdigitalisering.

Belysning, varme/kjøling, ventilasjon, befuktning, jalousier samt ytre påvirkende faktorer som utetemperatur, solstråling, bruk og brukerpåvirkning kombineres til et åpent romautomasjonskonsept gjennom en integral romautomasjon. Slik kan rommene benyttes med effektiv bruk av energien, og brukerkomforten blir best mulig.

Med Emalytics har bygningen din ingen begrensninger når det gjelder funksjoner. Du kan alltid tilpasse den i takt med endret bruk. Bygningen kan oppdateres og oppgraderes under drift og dermed tilpasses til enhver tid.

Oversikt over romautomasjonsbibliotek

Nøyaktig tilknytning til kommunikasjonsdrivere

 • Konvensjonell
 • KNX
 • Modbus
 • Bacnet
 • DALI (1/2)

Modul til lys

 • Strømstøt
 • Trappelys
 • Dimming
 • Dagslysregulering
 • Konstantlysregulering

Modul til skygge

 • Lokal- og sentralbetjening
 • Enkel implementering av automatiske systemer, styringer kan prioriteres
 • Lokale og sentrale automatiske systemer
 • Skyggekorrigering
 • Kommunikasjon: konvensjonell SMI

Modul for regulering av enkeltrom

 • Hensyntagen av romtemperatur, duggpunktvokter, vinduskontakt
 • Varme- og kjøleregulator i en modul
 • Utganger som reguleringsverdi (0-100 %) og som PWM-signal
 • Kommunikasjon: Konvensjonell og kommunikativ

Syv gode grunner for smart nettorganisert belysning

 • Bedre brukerkomfort grunnet personlig tilpasning av romparameterene
 • Optimalisert energiforbruk gjennom smarte reguleringsstrategier
 • Bedre sikkerhet i bygningen grunnet enkel integrering av alarmscenarier for f.eks. brannvern og sikkerhetsteknikk
 • Gjenkjenning av ikke-gyldige verdier og avvisning av disse i den videre beregningen
 • Enkel tilpasning av belysningen i takt med endret rombruk
 • Styring av belysningen etter brukstilfelle via bryter, laptop eller mobiltelefon
 • Integrering av multimediaanvendelser for behovstilpasset belysning, avhengig av romutnyttelse, dagslys og årstid
Styring av bygningsstyresystem Emalytics via et nettbrett

Bygningsstyresystem Emalytics

Bygningsstyresystem Emalytics Det teknologiske grunnlaget for din Smart Building

Det være seg nybygg eller effektiv integrering av eksisterende systemer: Med vårt IoT-baserte bygningsstyresystem Emalytics digitaliserer du bygningen din, og drar nytte av effektiv Engineering og et system til alle anvendelser.