Overspenningsbeskyttelse og lynbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse og lynbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse er betegnelsen på beskyttelse av anlegg og elektrisk utstyr mot for høye spenningstopper som følge av koblingsforløp og lynnedslag. Et effektivt lynbeskyttelseskonsept er inndelt i innvendig og utvendig lynbeskyttelse. Beskytt anleggets strømforsyninger, data og signaler. Som bestanddel av den indre lynbeskyttelsen kan du velge sikker overspenningsbeskyttelse med våre allsidige produktserier.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • En komplett produktportefølje sørger for beskyttelse av alle vanlige anvendelser og signaler
 • Allsidige bruksområder – byggformer og tilkoblingsteknikker for alle applikasjoner
 • Plassbesparende og kostnadsgunstig installering på grunn av smal byggform
 • Vit raskere hva som skjer ved hjelp av skybasert overvåking eller forutseende testing av det pluggbare beskyttelsesutstyret

Nye produkter

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 med smal byggbredde
Kombinasjonsavleder type 1+2+3 – kan benyttes universelt i for-målerområdet
TERMITRAB complete – beskyttelse for fire ledere eller to par

Overspenningsbeskyttelse kombinasjonsavleder type 1+2+3

Høy ytelse på minimal byggbredde

Den ikke pluggbare type 1-lynavlederen, med fire delingsenheter (bredde 72 mm) for 230 V AC installeringer og maks avlederstrøm på 25 kA, har kompakt design med basisfunksjoner der de imøtekommer kravene til overspenningsbeskyttelse. Den tar i bruk en ny, trigget gnistgapteknologi på karbonbasis.

Viktigste egenskaper

 • Halv byggbredde, dobbelt så god plass
 • Testet i henhold til IEC-standard T1+T2+T3
 • Finnes med fjernmelding
 • Kan benyttes opptil 3000 moh.

Fordeler

 • Bedre fleksibilitet i automasjonskapet grunnet smal byggform
 • Robust høyytelsesgnistgapteknologi for krevende anvendelser, f. eks. i telekommunikasjonsanlegg
 • OBU implementeres i den interne systemovervåkingen gjennom fjernmeldekontakt

Overspenningsbeskyttelse kombinasjonsavleder type 1+2+3

Kan benyttes universelt i for-målerområdet

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 kan monteres på standardskinne, og imøtekommer de strengeste krav til lynbeskyttelse etter kategori III/IV. Spesielt på for-målerområdet kan den installeres fleksibelt med den kompakte kostruksjonen. 

Viktigste egenskaper

 • Testet i henhold til IEC-standard T1 + T2 + T3
 • Lekkstrømfri kombinasjonsavleder
 • Kan benyttes opptil 3000 moh.
 • Finnes med fjernmelding

Fordeler

 • Montering på for-målerområdet grunnet lekkstrømfri gnistgapteknologi
 • OBU implementeres i den interne systemovervåkingen gjennom fjernmeldekontakt
 • Smal byggform som gir bedre plass for ytterligere komponenter i automasjonskapet

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Beskyttelse for fire ledere eller to par

Produktsortimentet TERMITRAB complete har blitt utvidet med det kompakte overspenningsbeskyttelsesutstyret for fire- og totrådersanvendelser innen måle- og reguleringsteknikk.

Viktigste egenskaper

 • Plassbesparelse på 50 %
 • Verktøyløst vedlikehold
 • Mekanisk statusindikator på enheten
 • Fjernmeldemulighet (opsjon)

Fordeler

 • Det smaleste pluggbare overspenningsvernet for fire ledere eller to par gir effektiv plassutnyttelse
 • Enkel funksjonsovervåking: På stedet eller som alternativ via fjernmelding med optisk overvåking, uten ytterligere arbeid
 • Verktøyløst vedlikehold grunnet enkel plugging og uttrekking av overspenningsbeskyttelsesmodulen

E-Paper Overspenningsbeskyttelse
Beskyttelse for høy anleggstilgjengelighet
Vår portefølje med overspenningsbeskyttelse gir en velegnet løsning for tilnærmet alle bruksområder når det gjelder avbruddsfri energiforsyning og pålitelig dataoverføring.
Åpne E-Paper
Portefølje overspenningsbeskyttelse for strømforsyning, måle-, styre- og reguleringsteknikk, data- og antenneteknikk

Bruksområder for overspenningsbeskyttelse

Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept

Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept

Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept

Et beskyttelseskonsept for lyn- og overspenningsbeskyttelse bør planlegges på en slik måte at samtlige ledninger, utstyr og anlegg er beskyttet.

Beskyttelseskretsprinsippet kan vises helt enkelt på følgende måte:
Se for deg en krets rundt objektet som skal beskyttes. På alle punkter der ledninger krysser denne kretsen, skal det installeres overspenningsbeskyttelsesutstyr. Dermed er området innenfor beskyttelseskretsen sikret på en slik måte at ledningsført overspenning unngås.

Ta hensyn til følgende når beskyttelseskonseptet skal planlegges:

 • Strømforsyning
 • Måle-, styre- og reguleringsteknikk
 • Informasjonsteknikk
 • Sende- og mottaksutstyr

En effektiv beskyttelseskrets bidrar til feilfri overspenningsbeskyttelse.

Standarder for overspenningsbeskyttelse

Standarder for overspenningsbeskyttelse

Hvilke standarder må hensyntas ved overspenningsbeskyttelse?

Nasjonale og internasjonale standarder gir en viss orientering når det gjelder oppbygging av et konsept for beskyttelse mot lyn og overspenning samt utformingen av de enkelte beskyttelsesenhetene. Disse er forskjellige, alt etter region og bruksområde. Overordnet gjelder lynbeskyttelsesstandard IEC 62305. De spesifiserer beskyttelsestiltak mot lynforløp og en utførlig risikoanalyse med hensyn til nødvendigheten, omfanget og det driftsøkonomiske aspektet rundt et beskyttelseskonsept.