Overspenningsbeskyttelse og lynbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse og lynbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse er betegnelsen på beskyttelse av anlegg og elektrisk utstyr mot for høye spenningstopper som følge av koblingsforløp og lynnedslag. Et effektivt lynbeskyttelseskonsept er inndelt i innvendig og utvendig lynbeskyttelse. Beskytt anleggets strømforsyninger, data og signaler. Som bestanddel av den indre lynbeskyttelsen kan du velge sikker overspenningsbeskyttelse med våre allsidige produktserier.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • En komplett produktportefølje sørger for beskyttelse av alle vanlige anvendelser og signaler
  • Allsidige bruksområder – byggformer og tilkoblingsteknikker for alle applikasjoner
  • Plassbesparende og kostnadsgunstig installering på grunn av smal byggform
  • Vit raskere hva som skjer ved hjelp av skybasert overvåking eller forutseende testing av det pluggbare beskyttelsesutstyret
E-Paper Overspenningsbeskyttelse
Beskyttelse for høy anleggstilgjengelighet
Vår portefølje med overspenningsbeskyttelse gir en velegnet løsning for tilnærmet alle bruksområder når det gjelder avbruddsfri energiforsyning og pålitelig dataoverføring.
Åpne E-Paper
Portefølje overspenningsbeskyttelse for strømforsyning, måle-, styre- og reguleringsteknikk, data- og antenneteknikk

Bruksområder for overspenningsbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse FLT SEC type 1+2 special i hovedfordelingen

Overspenningsbeskyttelse FLT SEC type 1+2 special i hovedfordelingen

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyning

Vårt overspenningsbeskyttelsesutstyr type 1+2, type 1+2 special, type 2 eller type 3 gir effektiv beskyttelse av det elektroniske utstyret ditt. Fra forsyning og helt til sluttutstyr, vi tilbyr praktiske løsninger som er klare til å installeres, for alle typer bruk.

Smal overspenningsbeskyttelse for signaler i automasjonskap

Smal overspenningsbeskyttelse for signaler i automasjonskap

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk og signaler

I anvendelser for måle-, styre- og reguleringsteknikk overvåkes og styres et høyt antall signaler. Overspenningsbeskyttelsesutstyret vårt forebygger feil og skader, og gir deg en optimal løsning for alle typer bruk.

Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

DT-LAN gir beskyttelse mot overspenning fra datanettet

Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

Datagrensesnitt er særdeles ømfintlige mot overspenning, ettersom de fungerer med lave signalnivåer og høye frekvenser. Bruk vår overspenningsbeskyttelse for å oppnå feilfri dataoverføring med uforandret båndbredde i IT-anleggene dine.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr som beskyttelse av sende- og mottaksanlegg med antenneforsterker

C-SAT-BOX beskytter tilkoblede TV- og HiFi-enheter mot overspenning

Overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg

Sende- og mottaksanlegg er spesielt utsatt ved overspenning. Antenneledninger mellom bygninger og selve antennene utsettes direkte for atmosfæriske utladninger. Med vårt ytelsessterke, koaksiale overspenningsbeskyttelsesutstyr er du på den sikre siden.

Strengkombiboks med overspenningsbeskyttelse under et solenergianlegg

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

Ved solenergianlegg stilles det særskilte krav til overspenningsbeskyttelse, for eksempel til luft- og krypavstander eller de forskjellige spenningstypene, som må hensyntas ved solenergianlegg. Vi tilbyr egnede komponenter, fra installeringsklare strengkombibokser og til de enkelte typene overspenningsvern for solenergiapplikasjonene.

ImpulseCheck overvåker overspenningsbeskyttelsesutstyr type 1+2 special i hovedfordelingen

ImpulseCheck overvåker overspenningsbeskyttelsesutstyr type 1+2 special i hovedfordelingen

Test- og overvåkingsutstyr

ImpulseCheck er verdens første smarte assistansesystem for overspenningsbeskyttelse på nettbeskyttelsesområdet, som du kan bruke for å overvåke anleggene i sanntid. Systemet registrerer anleggets tilstand permanent. Overspenningsbeskyttelsesutstyrets State of Health er kjent til enhver tid, slik at du kan forebygge svikt tidsnok.

For manuell testing av pluggbart overspenningsbeskyttelsesutstyr etter kravene i IEC 62305 bruker du CHECKMASTER 2 som mobilt testapparat. Med en gjentagende forebyggende tiltakskontroll forhindrer du svikt i anleggene og maskinene.

Isolerende gnistgap på en isolasjonsflens

Isolerende gnistgap for avledning av overspenning på en isolasjonsflens

Isolerende gnistgap

Isolerende gnistgap forbinder utsatte ledende metalldeler som under drift ikke skal være permanent galvanisk tilkoblet, med hverandre, dersom det oppstår kortvarig høy spenning (f. eks. ved lynnedslag). Beskytt f. eks. ømfintlige isolasjonsflenser i rør mot overslag, og unngå svikt, stillstand eller også lekkasjer.

Overspenningsbeskyttelse til ladeinfrastrukturen i en åpen ladestasjon

Overspenningsbeskyttelse til E-mobilitet-ladeinfrastrukturen

Med vårt overspenningsbeskyttelsesutstyr CHARX protect beskytter du ladestasjoner og elbiler mot skader som følge av overspenning, som kan oppstå ved lynnedslag eller koblingsforløp i nettet. Lad uten noen form for risiko, slik at ladeinfrastrukturen din forblir optimalt tilgjengelig – til enhver tid av døgnet, og ved vær og vind.

Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept

Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept

Beskyttelseskretsprinsipp og beskyttelseskonsept

Et beskyttelseskonsept for lyn- og overspenningsbeskyttelse bør planlegges på en slik måte at samtlige ledninger, utstyr og anlegg er beskyttet.

Beskyttelseskretsprinsippet kan vises helt enkelt på følgende måte:
Se for deg en krets rundt objektet som skal beskyttes. På alle punkter der ledninger krysser denne kretsen, skal det installeres overspenningsbeskyttelsesutstyr. Dermed er området innenfor beskyttelseskretsen sikret på en slik måte at ledningsført overspenning unngås.

Ta hensyn til følgende når beskyttelseskonseptet skal planlegges:

  • Strømforsyning
  • Måle-, styre- og reguleringsteknikk
  • Informasjonsteknikk
  • Sende- og mottaksutstyr

En effektiv beskyttelseskrets bidrar til feilfri overspenningsbeskyttelse.

Standarder for overspenningsbeskyttelse

Standarder for overspenningsbeskyttelse

Hvilke standarder må hensyntas ved overspenningsbeskyttelse?

Nasjonale og internasjonale standarder gir en viss orientering når det gjelder oppbygging av et konsept for beskyttelse mot lyn og overspenning samt utformingen av de enkelte beskyttelsesenhetene. Disse er forskjellige, alt etter region og bruksområde. Overordnet gjelder lynbeskyttelsesstandard IEC 62305. De spesifiserer beskyttelsestiltak mot lynforløp og en utførlig risikoanalyse med hensyn til nødvendigheten, omfanget og det driftsøkonomiske aspektet rundt et beskyttelseskonsept.