By med belysning med lyn mot himmelen

Overspenningsbeskyttelse – teknologi Sikkerhet for utstyr og anlegg

Phoenix Contact er en av pionerene bak utviklingen av overspenningsbeskyttelsesutstyr. Mange tiårs erfaring samt nøysommelig grunnforskning i samarbeid med universiteter og tekniske høyskoler danner selve grunnpilaren for den teknologiske kompetansen som benyttes når produkter for overspenningsbeskyttelse skal utvikles.

Et eget, godkjent impuls- og sterkstrømslaboratorium bidrar til å utforme produktene helt fra første idé og til serieproduksjon både absolutt sikkert og i henhold til standarder.

Med vår overspenningsbeskyttelse forblir anlegget driftsklart over lenger tid enn ellers.

I tillegg til selve utviklingen og produksjonen av overspenningsbeskyttelsesutstyr, er erfaringene fra grunnforskning til hjelp når vi skal utvikle målesystemer også for lynhendelser. På følgende områder finner du grunnleggende informasjon om lyn- og overspenningsbeskyttelse og informasjon om lynstrømmålesystemet vårt.

Vår kompetanse

Gjennom hele produksjonsprosessen tar man i bruk grundig ekspertkunnskap.

To menn med overspenningsbeskyttelsesprodukter fra Phoenix Contact
Mann ved produktutvikling av overspenningsbeskyttelse
Mann betjener overspenningsbeskyttelseskonfigurator på PC
Ansatt hos Phoenix Contact på testlaboratorium for overspenningsbeskyttelse
Verktøykonstruksjon, sprøytestøping og metallbehandling
Phoenix Contact overspenningsbeskyttelse produksjon
To menn med overspenningsbeskyttelsesprodukter fra Phoenix Contact

Fysiske sammenhenger og dypgående elektroteknisk kunnskap på overspenningsbeskyttelsesområdet for å skape produkter i høy kvalitet.

Mann ved produktutvikling av overspenningsbeskyttelse

Optimale løsninger for alle behov.

Mann betjener overspenningsbeskyttelseskonfigurator på PC

Installasjonsvennlige produkter for enkel håndtering.

Ansatt hos Phoenix Contact på testlaboratorium for overspenningsbeskyttelse

Kontrollerte produkter for optimal sikkerhet.

Verktøykonstruksjon, sprøytestøping og metallbehandling

Optimal presisjon i produktet.

Phoenix Contact overspenningsbeskyttelse produksjon

Toppkvalitet på produktene takket være hundre prosent sluttkontroll.

Et innovasjonseksempel: Utviklingen av gnistgapet
Utviklingen av gnistgapet YouTube

Et innovasjonseksempel: Utviklingen av gnistgapet

Gnistgap er de komponentene blant overspenningsbeskyttelsesutstyret som har best yteevne. De avleder selv meget sterk strøm absolutt pålitelig. Utviklingen strekker seg fra åpne, ikke slukkende og helt til kapslede gnistgap. Men ett problem består fremdeles. Den høye nettfølgestrømmen.

I 2015 presenterte Phoenix Contact for første gang et gnistgap på markedet som fungerer så utmerket at nettfølgestrøm ikke lenger oppstår. Dette nye gnistgapet er ekstremt ytelsessterkt, og fordi det er uten nettfølgestrøm, er det også et gnistgap med meget lang levetid.

Produktanimasjon: Den nye overspenningsbeskyttelsesserien SEC for strømforsyningen
Overspenningsbeskyttelse med SEC YouTube

Gnistgapet som kraftpakke i de nye lynavlederne

Det unike gnistgapet åpner for utvikling av kompakt og ytelsessterkt beskyttelsesutstyr.

Dine fordeler:

  • Lang levetid på beskyttelsesutstyr og elektrisk installering grunnet nettfølgestrømsfrie gnistgap
  • Plassbesparende installering på grunn av kompakt byggform
  • Konsekvent pluggbart beskyttelsesutstyr gir enkel utskiftning i forbindelse med service
  • Alltid oppdatert om beskyttelsesutstyrets status takket være optisk-mekanisk statusindikator
  • Mekanisk koding forhindrer forveksling av pluggene

Bruksområder

 

Ekspert på overspenningsbeskyttelse med FLT-SEC Hybrid

Overspenningsbeskyttelse i store energihovedfordelinger

Overspenningsbeskyttelse i store energihovedfordelinger

Overspenningsbeskyttelse i bygningsforsyningen har blitt standard. I boligbygninger er dette en enkel sak å omsette i praksis, ettersom ytterligere sikring av OBU-en som regel bortfaller som følge av sikringen.
I store energihovedfordelinger er dette annerledes. Sikringer under 315 A er sjeldne - dermed kreves en sikring for OBU-en. Denne sikringen koster plass, penger og verdifull ledningslengde. Plass og kostnader er i dette tilfellet et heller lite problem. Det som fort blir kritisk, er ledningslengden. Her finner du informasjon om den tekniske bakgrunnen og løsningen vår.

 Solenergianlegg på et hustak

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg

I tillegg til aspektet miljøvern er uavhengighet fra energileverandører ofte det overordnede målet når et solenergianlegg installeres.
En investering i et solenergianlegg er en investering for minimum 20 år frem i tid. En lang periode, der mye kan skje. Som alle elektriske enheter er også solenergianlegg ømfintlige mot overspenning: Vekselrettere, solcellemoduler, batteriakkumulatorer og ledninger er komponenter som alle kan bli skadet. Effektiv beskyttelse mot overspenning øker dermed anleggets driftssikkerhet og betyr sikkerhet for driftsansvarlige. At denne beskyttelsen ikke er komplisert og omstendelig, viser vi deg på de forskjellige sidene.

Telekommunikasjonsstolpe foran en by

Meget tilgjengelig infrastruktur

Overspenningsbeskyttelse for meget tilgjengelig infrastruktur

Den fremadskridende digitaliseringen innebærer stadig strengere krav til tilgjengelighet i dagens anlegg og tjenester. Som eksempel er her mobilradiostandarden 5G angitt. Den nettorganiserte automasjonen må kunne driftes permanent og helt feilfritt. En feil i forbindelsen eller avbrudd kan føre til svikt og høye følgekostnader i produksjonsprosessen. Enda større er farene dersom det oppstår nettsvikt i fremtidige anvendelser, f. eks. nettorganiserte kjøretøyer eller ved autonom kjøring.

Hånd holder logo med NFPA 79

Overspenningsbeskyttelse etter NFPA 79

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) foreskriver overspenningsbeskyttelsesutstyr (OBU) i maskiner med sikkerhetskoblingskretser for det nordamerikanske markedet.

Hvilken Edition som er gyldig, avgjøres av delstaten/regionen som maskinen benyttes i. I hele Nord-Amerika er forskjellige Editions gyldige. Det er derfor fordelaktig å hele tiden ta hensyn til nyeste Edition.

Finn ut hvilke obligatoriske krav som foreligger for elektriske maskiner fra NFPA 79 for bruk av OBU.

Overspenningsbeskyttelse for boligbygninger

Overspenningsbeskyttelse for boligbygninger

Overspenningsbeskyttelse for boligbygninger

Også i private boligbygninger begynner beskyttelsen mot overspenning i selve bygningsforsyningen. Avhengig av omgivelsesforholdene må du overholde bestemte punkter når du skal velge beskyttelsesutstyr. Hvilke dette er, samt bakgrunn rundt valg av egnet beskyttelsesutstyr for boligbygninger, finner du i dette kapitlet.

Overspenningsbeskyttelse for industribygninger

Overspenningsbeskyttelse for industribygninger

Overspenningsbeskyttelse for industribygninger

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for industrianlegg skiller seg fra overspenningsbeskyttelse for boligbygninger. Høyere spenning, andre omgivelsesforhold og beskyttelse av data- og signalledninger forutsetter produkter med høyere ytelse. Her finner du et utvalg av overspenningsbeskyttelse for industribygninger samt mer info.

Sinuskurve med puslespilldeler med overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger

Det uovervinnelige teamet med overspenningsbeskyttelse PLT-SEC og strømforsyning QUINT POWER

Tilpassede komponenter for høy anleggstilgjengelighet

Lang levetid og høy tilgjengelighet i industrielle anlegg danner selve grunnlaget for produserende bedrifter. Den fremadskridende digitaliseringen og stadig økt automatiseringsgrad innebærer stadig strengere krav til hver enkelt komponent. For å sikre hensiktsmessig beskyttelse og lang levetid i sluttutstyret og for dermed å kunne produsere kostnadseffektivt er det helt avgjørende at komponentene er godt tilpasset hverandre.

Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyninger danner et uovervinnelig team. Komponentene er optimalt tilpasset hverandre, og bidrar slik til enda høyere anleggstilgjengelighet.

Figur med kamera foran et anlegg

Overspenningsbeskyttelse for videoovervåkingsanlegg

Overspenningsbeskyttelse for videoovervåkingsanlegg

Det være seg innen trafikkstyreteknikk, adgangskontroller eller overvåking av ømfintlige anleggsområder, videoovervåkingsanlegg har blitt en uunnværlig del av bildet. Her får du vite hvordan du beskytter kamerasystemene dine mot skader som følge av lyn og overspenning.

Impuls- og sterkstrømslaboratorium fra Phoenix Contact

Impuls- og sterkstrømslaboratorium

Impuls- og sterkstrømslaboratorium

Ytelsessterk, kompetent og akkreditert
På et areal over 1300 m² drifter Phoenix Contact et moderne, ytelsessterkt og akkreditert laboratorium spesielt for testing av overspenningsbeskyttelsesutstyr. Her kan man bl. a. simulere hendelser med feil, som forekommer ved lynnedslag, koblingsforløp eller elektrostatiske utladinger.