Skjerming innen automatisering

Skjerming

Skjerming er det mest effektive beskyttelsestiltaket mot elektromagnetiske støyforstyrrelser. Forstyrrelsene oppstår gjennom elektroniske komponenter, spesielt innen automatisert industri. Uten fagmessig skjerming kan disse elektromagnetiske forstyrrelsene i verste fall føre til at komplette anlegg svikter, noe som er grunnen til at EMC-kompatibel kabling er spesielt viktig. For å forhindre svikt eller påvirkning av anlegget ditt tilbyr vi utstrakt kunnskap samt en stor produktportefølje på området skjerming.

Elektromagnetiske feltforstyrrelser

I starten av elektronikkens tidsalder observerte man i trådløsoverføringer ofte såkalte trådløs- og mottaksforstyrrelser. På den tid var fagmessig skjerming i stor grad et ukjent begrep. Samtidig som utbredelsen av elektronisk utstyr i de siste årtiene har tiltatt i stor grad, observerte man også en forsterkning av ovennevnte feil. Dette faktumet gjorde at man antok at det var enhetene selv som utløste disse feilene. Ved analyse av tilgrensende ledere med strøm (+/-) fant man ut at det forelå spenningsdifferanser mellom dem. Disse differansene fører til at hvert enkelt elektronisk apparat sender ut støystråling. På grunn av overlagringen av forskjellige støystrålinger fra forskjellig utstyr økes støystrålingens samlede nivå. Det har dermed blitt nødvendig å beskytte alle enhetene mot elektromagnetiske støyforstyrrelser. Påvirkningene av støystråling kan føre til store skader, og da spesielt innen industriell prosessteknikk. For elektriske måle-, styre- og reguleringstekniske innretninger kreves det derfor spesielt stor støysikkerhet. For at dette skal ivaretas, må utstyrsprodusenter levere en samsvarserklæring for produktene sine. Kun utstyr som oppfyller EMC-kravet kan etableres på markedet.

Hva er EMC?
De europeiske EMC-bestemmelsene har fastsatt følgende:
Elektromagnetisk kompatibilitet er en enhets evne til å fungere tilfredsstillende i elektromagnetiske omgivelser. Enheten skal ikke selv forårsake elektromagnetiske forstyrrelser som ikke er akseptable for andre enheter i disse omgivelsene.