Marine og offshore Automatiser skip og offshore-plattformer pålitelig, enkelt og sikkert – med Phoenix Contact som kompetent systempartner. Hos oss finner du sterke, pålitelige løsninger som er kontrollert og godkjent i henhold til alle relevante skipsgodkjennelser.

Containerskip i havnen

Vår innovasjonskraft forent med mange års kunnskap fra konvensjonell skipsautomasjon er grunnlaget for realisering av autonome og bærekraftige visjoner for fremtidsrettet utforming av global skipsfart.

Niklas Lecker - Phoenix Contact, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Skip som drives av en drage som alternativt skipsdrivsystem

Alternativt skipsdrivsystem med vindens kraft

Bærekraft og Green Shipping Pionér i den maritime verdenens forvandling

Bærekraft er tidens tema på land, i luften og også til vanns. 90 prosent av den globale godstransporten foregår via sjøveien. Skipsfart utgjør rundt tre prosent av karbondioksidutslippene.

Andelen CO₂-emisjoner over hele verden og utslipp av sot, nitrogenoksid og svoveldioksid gjør miljøvennlig og bærekraftig skipsfart til en forutsetning for at man skal kunne nå nasjonale og internasjonale klimamål. Frem mot 2050 vil IMO (International Maritime Organization) redusere drivhusgassutslippene innen skipsfart med 50 %. Strenge direktiver for skadelige stoffer i nasjonale og internasjonale farvann skal bidra til dette.

Effektivitet og bærekraft er utfordringene de i dag står overfor. Med våre bærekraftige løsninger for i dag, i morgen og i overmorgen kan du gå fremtiden avslappet i møte.

Skip på havet med nettorganiserte, digitale symboler

Intelligente data danner selve grunnlaget for fremtidssikre og effektive løsninger

Digitalisering og Maritim 4.0 Fremtidssikker nettorganisering, automatisering og optimalisering

Digitaliseringen av skip i alle livsfaser gjør at nye teknologier og løsninger må fremskaffes, slik at skip kan driftes mer effektivt og digitalt, i tråd med kravene som stilles i fremtiden. Det å ettermontere utstyr i eksisterende skip, og foreta digitalisering, spiller en essensiell rolle.

I tider med tiltagende tilnærminger rundt effektivitet og kostnadsoptimaliserte prosesser er løsninger etterspurt som kan sikre bedriftens konkurranseevne også i fremtiden. I tillegg til automatiserings- og nettverksteknikk finner du hos oss også komplette løsninger for overvåking av ytelse, som i tillegg til programmet også inneholder nødvendige Security-rutere og skyløsninger for hele flåten. Tilbudet fra Phoenix Contact supplerer gyldige maritime sertifiseringer for de relevante komponentene.

Transportskip på åpent hav med containere

Konvensjonell skipsautomasjon Redundant, sikker, sertifisert og testet

For å sikre feilfri skipsdrift må de maritime komponentene supplere hverandre optimalt og åpne for effektiv styring og nettorganisering. I tillegg til skipsdrift og generering av energi kan man med produktene fra Phoenix Contact automatisere ytterligere systemer, som f. eks. styremaskinen og fjernmeldesentralen.

Også for offshore-området finnes det redundante nettverks- og styreløsninger som gir pålitelige alarm- og overvåkingssystemer.

Produkter

Mange års erfaring og bransjekunnskap resulterer i utmerkede løsninger for nettopp din bransje.

Teknologier

Vår ekspertise for sikker nettorganisering av din maritime applikasjon