Containerskip med symboler for visualisering av digitaliseringen av skip

Marine og offshore Din samarbeidspartner til havs

Automatiser skip og offshore-plattformer pålitelig og enkelt – med Phoenix Contact som kompetent systempartner.

Kravene til marine- og offshorebransjen øker stadig - både gjennom nye reguleringer for sikkerhetsrelatert drift samt også sjanser for Maritim 4.0. Ta i bruk alle potensialene, og oppretthold konkurransedyktigheten din i fremtiden.

Moderne marine- og offshoreindustri frembringer stadig nye teknologier for å øke sikkerheten, påliteligheten og effektiviteten på maritime og eksplosjonsfarlige områder. Den faglige ekspertisen kombinert med en stor portefølje med produkter og løsninger gjør Phoenix Contact til en kompetent bransjepartner og støtter nå implementeringen av ideene dine til imponerende innovasjoner.

Thomas Perschke - Phoenix Contact, Global Industry Manager Marine and Offshore
Thomas Perschke
Marine og offshore - skipsbygging
Marine og offshore - skipsbygging YouTube

Vår portefølje med tjenester Smarte løsninger for skip og offshoreanlegg

For å sikre feilfri skipsdrift må de maritime komponentene supplere hverandre optimalt og åpne for effektiv styring og nettorganisering. I tillegg til skipsdrift og generering av energi kan man med produktene fra Phoenix Contact automatisere ytterligere systemer, som styremaskiner eller fjernmeldesentralen. Phoenix Contact tilbyr en omfattende portefølje med smarte løsninger for deg.

Også for offshoreområdet finnes det redundant konstruerte nettverks- og styreløsninger som gir pålitelige alarm- og overvåkingssystemer.

Kommandobro på et skip

Kommandobro på et skip

Redundant overvåkings- og alarmsystem Øk driftssikkerheten ved hjelp av komplette løsninger.

Digitaliseringen treffer jordas leveområder med stadig tiltagende hastighet – og også det maritime segmentet. I tider med økende tilnærminger rundt effektivitet og kostnadsoptimaliserte prosesser er løsninger etterspurt som kan sikre bedriftens konkurranseevne også i fremtiden. Målet ved Maritim 4.0 ligger i autonom skipsfart.

Med utgangspunkt i den åpne automatiseringsplattformen PLCnext kan redundante automatiseringssystemer, nettverk og visualiseringer implementeres allerede i dag. Porteføljen suppleres med komplette løsninger for overvåking av ytelse, som i tillegg til programmet også inneholder nødvendige Security-rutere og skyløsninger for hele flåten. Tilbudet fra Phoenix Contact supplerer gyldige maritime sertifiseringer for de relevante komponentene.

Tastaturtast med dødninghode: digitalt sjørøveri

Beskytt deg mot digitalt sjørøveri

Cyber Security på maritimt område Trygt underveis om bord

Den tiltagende digitaliseringsgraden og nettorganiseringen med Internett øker risikoen for Cyber-angrep. For å beskytte skipsfarten mot uautorisert tilgang tilbyr Phoenix Contact med mGuard-enhetsserien Security-rutere for sikre fjernvedlikeholdsforbindelser. Security-tjenesteytelsene er sertifisert etter IEC 62443 og gir omfattende beskyttelse mot tilhørende trusler. Med den maritime Security-Blueprint veileder vi kunder, fra den innledende fasen og helt til implementering av Security-konseptet for skipsnettverkene.

Fremtidsbilde Empowering the All Electric Society

Fremtidsbilde Empowering the All Electric Society

Empowering the All Electric Society På havet med blikket mot fremtiden

For å gjøre jordas fremtid mer miljøvennlig baner Phoenix Contact vei for fremtidsbildet Empowering the All Electric Society. Ved omstillingen av energiutvinningen til fornybare kilder yter også Global Industry Management Marine et betydelig bidrag. Med en økologisk batteristyring kan elektriske skipsdrivenheter implementeres og elektriske gondoldrivenheter kan automatiseres. Med de maritimt sertifiserte komponentene i Ex-design er også drivenheter med høyeksplosive, økologiske brennstoffer, som for eksempel grønt hydrogen og syntetisk metanol, mulig. For å omsette tilhørende automatiseringsløsninger må hele automatiseringsporteføljen for sone 1 eller sone 2 ha maritim sertifisering.

Produkter

Mange års erfaring og bransjekunnskap resulterer i utmerkede løsninger for nettopp din bransje.

Phoenix Contact tilbyr et stort spekter med innovative og sertifiserte løsninger for skip og offshore-plattformer, fra styreteknikk og helt til visualisering på maritime HMI-er.

Intelligent kombinert blir disse produktene til systemer for allsidige funksjoner som styring, fjernovervåking eller registrering av måleverdier. Med vår bransjekunnskap, mange års erfaring og under hensyntagen av de spesielle kravene oppstår imponerende bransjeløsninger.