Automasjonsskapbygging

Gjør fremstillingen av automasjonsskap så effektiv som overhodet mulig, sammen med oss. Vi er din samarbeidspartner for helhetlig optimalisering av verdiskapningskjeden ved bygging av styre- og koblingsanlegg.
Person foran et automasjonsskap

Gjennomgående prosesskjede fra engineering og helt til ferdig automasjonsskap

Phoenix Contact tilbyr innovative løsninger og produkter for alle funksjonsområder i automasjonsskapet. Gjennom hele prosessen med automasjonsskapbygging står vi ved din side, fra Engineering og helt til ferdig automasjonsskap. Sjekk ut våre modulære og skalerbare løsninger for effektiv automasjonsskapbygging.

Interaktiv Image Map: Prosesskjede i automasjonsskapbygging med flere arbeidsstasjoner
Rådgivning
Vår partnerskapelige tilnærming har individuelle veiledningstjenester som skal optimalisere prosesskjeden din ved automasjonsskapbyggingen. Fra Engineering til produksjon – vi hjelper deg med å gjøre automasjonskapproduksjonen så effektiv som mulig.
Mer informasjon
Rådgivning
Engineering og konfigurering
Ved automasjonsskapbygging koster brudd i systemene tid ved planleggingen, anskaffelsesprosessene og ved produksjonen. En gjennomgående dataflyt, konsekvent digitalt beskrevne artikler samt sømløse systemgrensesnitt danner selve grunnlaget for optimaliserte prosesser innen automasjonsskapbygging.
Mer informasjon
Engineering og konfigurering
Anskaffelse
Velfungerende leveransekjeder og sømløse bestillingsprosesser er spesielt viktig i tider med tiltagende kompleksitet og enormt tidspress. Sanntidsdata gir deg bedre oversikt hva leveransetider og kostnader angår. Med våre produkttilpassede produkttjenester hjelper vi deg med å håndtere oppdragstopper og oppnå spesifikke ønsker.
Mer informasjon
Anskaffelse
Mekanisk bearbeiding
De mekaniske behandlingsprosessene ved automasjonsskapbygging kjennetegnes av hovedsakelig manuelle arbeidstrinn. Likevel kan gjennomløpstider og kostnader reduseres betraktelig ved hjelp av arbeidsforløp som er digitalt støttet.
Mer informasjon
Mekanisk bearbeiding
Montering av utstyr
Montering av utstyr på monteringsskinner ved automasjonsskapbygging innebærer typisk også et høyt antall komponenter og stort prosjektmangfold. I denne prosessen er digital produksjonsdokumentasjon og assistentsystemer til hjelp for personellet. Det reduserer gjennomløpstiden og potensielle feil betydelig.
Mer informasjon
Montering av utstyr
Merking
En gjennomgående merking av samtlige komponenter er et meget tidkrevende, men viktig prosesstrinn ved automasjonsskapbygging. Gjør denne oppgaven effektiv og lettforståelig: Det helhetlige systemtilbudet MARKING system gir deg brukervennlige løsninger for samtlige krav og applikasjoner – fra manuelle til automatiserte merkeprosesser.
Mer informasjon
Merking
Klargjøring av ledere
Ved automasjonsskapbygging utgjør klargjøring og bearbeiding av ledere en stor del av arbeidstiden. Med programvarestøttede personellassistansesystemer som guider brukerne trinn for trinn gjennom prosessen, samt håndverktøy som passer til dette, verktøyautomater og merkesystemer, henter du mest mulig ut av dette potensialet for økt effektivitet.
Mer informasjon
Klargjøring av ledere
Montering og kabling
Reduser monterings- og kablingsarbeidet betraktelig. Med push-in- og push-X-teknologiene kabler du automasjonsskap raskt og uten bruk av verktøy, i form av fjærlett plugging. Med våre fleksible produktløsninger samt ergonomiske håndverktøy og mobile merkeløsninger tilrettelegger vi for effektiv utføring av arbeidet absolutt overalt.
Mer informasjon
Montering og kabling
Teknologisk ledende produkter
Med den omfattende og tilpassede produktporteføljen COMPLETE line for alle funksjonsområder bygger du opp automasjonsskap både raskt og enkelt. Takket være enhetlig design og berøringsegenskaper er COMPLETE line-produktene meget enkle å installere. Dermed sparer du tid ved montering, oppstart og vedlikehold.
Mer informasjon
Teknologisk ledende produkter
Service
Med vårt omfattende tilbud med tjenesteytelser vil du oppleve fleksible løsninger som er helt tilpasset behovene dine. Vårt servicepersonell står ved din side til enhver tid ved installering og oppsett av programvare og enheter, ved opplæringer og i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner. Vi hjelper deg dermed til et feilfritt forløp i prosessene, og forenkler arbeidshverdagen din.
Mer informasjon
Service

Det rører seg for automasjonsskapbyggingen

Personer ved kabling av et automasjonsskap
Person i arbeidsbukse ved en verktøyvogn foran et automasjonsskap
Person med monteringsskinne står foran en stor skjerm
Person står ved personellassistansesystem clipx WIRE assist og merker en leder med et merkesystem
Bilde av jordkloden fra verdensrommet
Personer ved kabling av et automasjonsskap

Automasjonskapbyggere møter ofte på spesielle utfordringer når det gjelder prosessenes driftsøkonomi. Eksterne forhold, for eksempel leveransedyktighet og prisskalering fra leverandører eller mangel på arbeidskraft, lar seg ofte overhodet ikke påvirke, eller bare i liten grad. I egen produksjon er dette annerledes. Her kan man ved hjelp av optimaliserte prosesser, bruk av sømløse programvare- og grensesnittløsninger og helt til støttende eller automatisk verktøy, merkesystemer og assistentløsninger, ofte øke effektiviteten betraktelig.

Person i arbeidsbukse ved en verktøyvogn foran et automasjonsskap

Hele verden snakker om en forestående mangel på fagkrefter. Delvis, avhengig av fagområde, er mangel på kvalifisert arbeidskraft allerede i dag noe som forekommer overalt. Eksperter estimerer at det frem mot 2030 vil mangle over 80 millioner arbeidskrefter på markedet globalt. Maskin- og automasjonsskapbygging er områder som her treffes særdeles hardt. Vi hjelper kundene våre med å gjøre produksjonen fremtidssikker og effektiv: Med digitalt støttede arbeidsforløp og produksjonsdokumentasjon som reduserer gjennomløpstidene og forebygger feil.

Person med monteringsskinne står foran en stor skjerm

Optimalisert samarbeid mellom planlegging og produksjon kan forkorte produksjonstidene i automasjonsskapbygging betraktelig. En forutsetning for dette er en gjennomgående dataflyt, komplette artikkeldata og sømløse systemgrensesnitt. Vårt Engineeringprogram sørger for disse digitale og sømløse prosessene fra planlegging og anskaffelse og helt til produksjon. Den gjennomgående dataflyten samt de intelligente funksjonene bidrar i stor grad til økt effektivitet, og følger prosessen på en individuell og praktisk måte.

Person står ved personellassistansesystem clipx WIRE assist og merker en leder med et merkesystem

Uansett om det ved produksjon av automasjonsskap foreligger en høy grad av standardisering, eller om du heller produserer i stykktall 1: hent ut mest mulig av potensialet i forbindelse med økonomisk effektivitet og fleksibilitet. Det være seg personellassistansesystemer med proessorstøtte, ergonomisk håndverktøy og verktøyautomater, merkeløsninger som er enkle å håndtere eller sømløse programvareløsninger, vi hjelper deg gjennom hele prosessen med konsepter som kan kombineres modulært og skaleres individuelt.

Bilde av jordkloden fra verdensrommet

Utbyggingen og moderniseringen av energinettet som er nødvendig for All Electric Society, gjenspeiler seg i et behov for 16 millioner kilometer med ny, digitalisert nettinfrastruktur. Et helt essensielt element for implementering av en slik nettutvikling, er automasjonsskap. For en slik nettutbygging alene estimerer vi at rundt 5,5 millioner automasjonsskap må produseres og installeres frem mot 2030. For at du skal kunne håndtere det stigende antallet oppdrag i fremtiden, har Phoenix Contact satt seg som mål å gjøre automasjonsskapbyggingen så effektiv som mulig.

Mer informasjon om All Electric Society
Person gir veiledning ved hjelp av en flipover

Veiledning rundt prosessen Partnerskapelig og bærekraftig optimalisering av prosessen din

Den partnerskapelige tilnærmingen til Phoenix Contact har individuelle veiledningstjenester som skal optimalisere verdiskapningskjeden ved automasjonsskapbygging ved bruk av praksisrettede Lean-Production-metoder. Dette tilrettelegger for betydelige innsparingsmuligheter takket være prosessendringer som lar seg omsette i praksis på kort tid, samtidig som den økonomiske investeringen er lav. Veiledningen baserer på mange års erfaring med disse metodene, og inneholder en omfattende portefølje med veiledningstjenester og opplæring av medarbeiderne.

Medarbeider med merkeprodukter

Service Pålitelig, skreddersydd støtte

Vi står ved din side gjennom hele prosessen med produksjon av automasjonsskap. Velg våre individuelt tilpassede servicepakker og kundespesifikke produkttjenester, som er tilpasset behovene og prosessene dine. Vårt kompetente servicepersonell står ved din side i forbindelse med tjenester, som installering og oppsett av programvare og enheter, opplæringer i bruk og ved vedlikehold og reparasjoner. Vi hjelper deg dermed til et feilfritt forløp i prosessene, og forenkler arbeidshverdagen din.

Vi er din samarbeidspartner for effektivitet ved automasjonsskapbygging: Fra hurtigkoblingsteknikker for våre rekkeklemmer, helhetlige merkeløsninger og grunnleggende prosessoptimaliseringer og helt til digitalisering og automatisering.

Ekspertgruppe for effektivitet ved automasjonsskapbygging - Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Hver dag med lidenskap for mer effektivitet innen automasjonsskapbygging

COMPLETE line
Løsninger for automasjonskapet
COMPLETE line er det helhetlige produktsortimentet for samtlige funksjoner i din automasjonsskap- og feltinstallasjon. Sjekk ut denne innbyrdes tilpassede porteføljen med standardisert design, enkle håndtering og enhetlig tilbehør.
Mer informasjon
Løsninger for automasjonskapet