Klargjøring av ledere Det finnes neppe et prosesstrinn ved automasjonsskapbygging som krever flere manuelle grep enn klargjøring av ledere. Med programvarestøttede personellassistansesystemer samt dertil passende verktøyautometer og merkesystemer blir du i stand til å utføre disse arbeidstrinnene så effektivt som overhodet mulig.

Personell merker en leder ved personellassistansesystem for klargjøring av ledere

Bedre prosessikkerhet grunnet programvarestøtte

Klargjøring og bearbeiding av ledere utgjør en stor del av arbeidstiden til automasjonsskapbyggerne. Vårt personellassistansesystem clipx WIRE assist tilrettelegger for delautomatisering av disse arbeidstrinnene, som fører til betydelig reduserte bearbeidingstider. I tillegg sørger den programvarestøttede arbeidsplassen for bedre prosessikkerhet, og tilrettelegger for fleksibel bruk av personell gjennom guidet, lettforståelig betjening. Den digitale produksjonsdokumentasjonen optimaliserer grensesnittene for kabling og skaper slik økt effektivitet gjennom de forskjellige prosesstrinnene.

Dine fordeler med en effektiv klargjøring av ledere i automasjonsskapbygging

  • Feilfri klargjøring av ledere grunnet komplett produksjonsdokumentasjon fra Engineeringsystemer
  • Tidsbesparelser grunnet delautomatisering samt direkte styring av enhetene fra personellassistanseprogrammet
  • Uforandret høy kvalitet grunnet delautomatiserte og programvarestøttede arbeidsprosesser
  • Individuelt konfigurerbare, ergonomisk optimaliserte arbeidsplasser
Personellassistansesystem clipx WIRE assist, som består av personellassistanseprogram, verktøyautomater, merkesystemer og håndverktøy, på en arbeidsbenk

Skalerbar og tilpasset nettopp dine behov

Med personellassistansesystemet clipx WIRE assist tilbyr vi deg et programvarestøttet "verktøy" for effektiv klargjøring av ledere og kabling ved automasjonsskapbygging. Det modulære systemet gir deg tilsvarende frihetsgrader ved utforming av arbeidsplassen din. Uansett om du utstyrer den eksisterende arbeidsplassen din med effektive verktøyautomater og merkesystemer, eller velger en ergonomisk komplett løsning med høydejusterbart arbeidsbord: Med våre skalerbare løsninger optimaliserer du klargjøringen av ledere og ivaretar samtidig individuelle behov. Personellassistanseprogrammet danner selve kjernen i systemet og klargjør all nødvendig informasjon ved hjelp av dataene som eksporteres fra ECAD-systemet. Programvaren guider deg trinn for trinn gjennom bearbeidingsprosessen. Denne direkte styringen av de relevante enhetene og systemene bidrar i tillegg til økt effektivitet.

Interaktiv Image-Map: personellassistansesystem clipx WIRE assist for klargjøring av ledere
Programvare for personellassistent
Personellassistanseprogrammet styrer enhetene automatisk og guider brukeren lettforståelig gjennom prosessen med klargjøring av ledere, med avslutningsvis kabling. Nødvendig informasjon klargjøres og vises på skjermen i lettforståelig form.
Høyderegulerbart arbeidsbord
Det elektrisk høydejusterbare arbeidsbordet tilrettelegger for ergonomisk utforming av arbeidsplassen. Systemet har den fordel at man kan skifte mellom sittende og stående arbeidsposisjon. Det kan også brukes til å foreta tilpasning til kroppshøyde og/eller arbeidet som skal utføres.
Modulær oppbygging
Ved hjelp av tilsvarende tilbehør kan nødvendige verktøyautomater og merkesystemer monteres rett på arbeidsbordet. Enhetenes posisjon i høyde og arbeidsretning kan tilpasses etter brukerens behov. På bærearmene og stolpene er det montert føringer for montering av ytterligere tilbehør.
Ledere på lager
Alt etter behov kan man ha mange forskjellige ledere på lager, og klargjøre disse direkte på kutteautomaten. Ledere skiftes raskt og enkelt med bare få håndgrep.
Mobil og fleksibel
clipx WIRE assist er utstyrt med spesielle industristyreruller og kan brukes overalt der arbeidet skal utføres. Det reduserer unødvendige veier og sparer tid.
Verktøyautomater
De velkjente verktøyautomatene som for eksempel kutteautomat CUTFOX 10 sørger for rask og nøyaktig bearbeiding av ledere og ledninger. I samspill med den automatiske styringen gjennom personellassistanseprogrammet tilrettelegges det for betydelig økning i effektiviteten.
Merkesystemer
Enhetene i THERMOMARK E SERIES kan brukes for merking og montering av merker på ledere og kabler i bare ett, automatisert arbeidstrinn. I tillegg kan du kombinere flere termoskrivere for utforming av driftsmiddelmerking.
Tilbehør
Tilbehør som for eksempel stikkontakter, hyller, avfallsbeholdere og verkstedslamper kan festes direkte til systemets arbeidsbord.
Låsbar skuff
I tillegg til elektrisk høydejustering har arbeidsbordet også en uttrekkbar skuff som kan låses. Slik kan for eksempel håndverktøy oppbevares korrekt og tilgjengelig til enhver tid.

Med skalerbare verktøykonsepter tilbyr via alle automasjonsskapbyggere en løsning som er helt optimal for de personlige behovene. Uansett hvilke produkter som velges – her følger ekstra god ergonomi, tidsbesparelser og kvalitet alltid med.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement verktøy
Løsninger for økt effektivitet
Montering og kabling
Reduser monterings- og kablingsarbeidet betraktelig. Med push-in- og push-X-teknologiene kabler du automasjonsskap raskt og uten bruk av verktøy, i form av fjærlett plugging. Med våre fleksible produktløsninger samt ergonomiske håndverktøy og mobile merkeløsninger tilrettelegger vi for effektiv utføring av arbeidet absolutt overalt.
Fortsett til montering og kabling
Personell arbeider med en monteringsplate for et automasjonsskap