Åpent automasjonskap med maskin som nettopp bygges opp

Maskinteknikk Vi er din sterke partner

Maskinteknikk er et globalt og meget dynamisk marked. Konkurransen du opplever som leverandør, er hard. Det er viktig å imøtekomme kundenes krav, og utvikle et produkt- og ytelsestilbud som gjør deg konkurransedyktig på lang sikt. Maskinenes økonomiske effektivitet, kvalitet, fleksibilitet og yteevne står i forgrunnen. Phoenix Contact tilbyr en stor portefølje med produkter og tjenester – et avgjørende bidrag til din konkurransedyktighet.

Interaktiv Image Map: Eksempel på automasjonskap for maskinteknikk
Styring
Digitaliseringen, nettorganiseringen og globaliseringen av økonomisk effektive og tekniske systemer fører til nye utfordringer for automatiseringen. Av denne grunn tilbyr Phoenix Contact fremtidsrettede PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare.
Finn ut mer
Styring
Forsyne og beskytte
En pålitelig, stabil strømforsyning forhindrer skader på maskiner og anlegg. COMPLETE line har et stort produktspekter som dekker samtlige funksjoner i en sikker og sømløs energiinfrastruktur.
Finn ut mer
Forsyne og beskytte
Signaltilpasning
Uansett hva applikasjonen din forutsetter og innebærer – koble, skille, forsterke eller splitte – COMPLETE line tilbyr alt fra universelt relesystem for standardanvendelser og meget kompakte relemoduler som grensesnitt for kontrolleren og helt til skilleforsterkere med og uten nettverkstilknytning.
Finn ut mer
Signaltilpasning
Tilkoble
COMPLETE line gir et stort utvalg med forskjellige rekkeklemmer for tilkobling av de mest forskjellige applikasjoner i automasjonskapet. Alle produkter utmerker seg med enkel installering, standardisert tilbehør og sømløs design.
Finn ut mer
Tilkoble
Sikker kommunikasjon
Den tiltagende digitaliseringen i industrien forutsetter en sikker nettorganisering av stadig flere enheter i automasjonskapet. COMPLETE line tilbyr omfattende produktløsninger for industriell kommunikasjon og beskyttelse av alle relevante data.
Finn ut mer
Sikker kommunikasjon
Funksjonell sikkerhet
Safety-løsninger fra COMPLETE line-sortimentet gir optimal beskyttelse til mennesker og anlegg. Samtlige Safety-produkter har SIL-sertifisering og utmerker seg med enkel konfigurering og installering.
Finn ut mer
Funksjonell sikkerhet
Koble last
Elektromotorer sørger for bevegelse på mange forskjellige industrielle bruksområder. COMPLETE line tilbyr innovative og smarte produkter til applikasjonen din.
Finn ut mer
Koble last
Forsyning og beskyttelse i felten
En vanlig utfordring innen maskinteknikk er å oppnå pålitelig forsyning av forbrukere som er installert desentralt i felten. COMPLETE line tilbyr gjennomgående løsninger med IP67-beskyttelse for denne oppgaven.
Mer informasjon
Forsyning og beskyttelse i felten
Sikker kommunikasjon i felten
Strukturen og funksjonen til et anlegg forutsetter eventuell bruk av enheter og komponenter for kommunikasjon også utenfor automasjonskapet. COMPLETE line tilbyr innbyrdes tilpassede løsninger for de mest forskjellige bruksområder.
Mer informasjon
Sikker kommunikasjon i felten
Overføring av signaler
Ved maskinteknikk finnes det et høyt antall sensorer og aktuatorer og deres tilkobling som alle ligger eksponert i felten. COMPLETE line har løsninger for en fleksibel, modulær og effektiv tilkobling av disse komponentene i felten.
Mer informasjon
Overføring av signaler
Tilkobling i felten
Innen maskinteknikk finner man de mest forskjellige løsninger for tilkoblingsteknikken. Fra automasjonskapet og helt til felten, COMPLETE line har innovative produkter som imponerer med sin robusthet, fleksibilitet og enkle håndtering.
Mer informasjon
Tilkobling i felten
Brosjyre for maskinteknikk:
Produkter og løsninger som gir fremgang innen maskinteknikk
Vår brosjyre på 40 sider gir deg detaljert informasjon om våre løsninger for maskinteknikk. Lær mer om produktene våre og deres typiske bruksområder, og bli kjent med historien vår, kompetansen og tjenesteytelsene.
Last ned nå
Åpent automasjonskap
Collage som viser maskinteknikk fra Phoenix Contact på 1960-tallet, i dag og i fremtiden.

Maskinteknikk hos PHOENIX CONTACT

Maskinteknikk har tradisjoner hos oss

Phoenix Contact arbeider tett sammen med maskinteknikkindustrien. Maskinteknikk er en del av bedriften, og støtter med 180 medarbeidere samtlige lokaliseringer over hele verden som tar seg av utvikling og produksjon. Det er nettopp derfor vi er så godt kjent med utfordringene du møter i hverdagen.

Ytelsene strekker seg fra fremstilling av anordninger som kan betjenes manuelt, til komplekse produksjonssystemer. Sammen utvikler vi produksjonsmidler i høy kvalitet, nyskapende løsninger og de mest moderne fremstillingsteknologier.

Kvinne og industrirobot samarbeider ved produksjon og kontroll av elektroniske komponenter

På veien til Smart Factory – menneske-maskin-samarbeid hos Phoenix Contact

Digitalisering innen maskinteknikk

Målet med digitalisering er Smart Factory. Den beskriver en effektiv og tilpasningsdyktig produksjon som til enhver tid har optimal verdiskapning som mål. De selvorganiserende verdiskapningsnettverkene kan optimaliseres etter ulike kriterier, f. eks. med hensyn til kostnader, tilgjengelighet og bruk av ressurser.

I fellesskap med kunder og samarbeidspartnere utformer vi aktivt løsninger for fremtiden. Med tilnærmet 100 års erfaring innen maskinteknikk og automatisering er vi optimalt rustet for å omvandle den digitale transformasjonen av vår verden til morgendagens intelligente produksjon.

En imponerende produksjonsdybde, den bedriftsegne maskinteknikken og ekspertkunnskapen innen automasjon er bare tre blant mange grunner til hvorfor Phoenix Contact er en ideell, pålitelig samarbeidspartner. I egen produksjon omsetter vi i praksis det som i dag er mulig. La en mer intelligent produksjon øke konkurransedyktigheten din, og oppnå optimal effektivitet og fleksibilitet. I den forbindelse utvikler vi komponenter, systemer og løsninger.

Innsyn i den digitale fabrikken

Digital Factory now

Digitaliseringen innebærer utallige utfordringer for produksjonen – men først og fremst gir den også utallige muligheter til å øke produktiviteten og anleggets tilgjengelighet. For å utforme produksjonen mer fleksibelt og effektivt kan du bruke dine allerede foreliggende maskin- og prosessdata, og for å sikre konkurransedyktigheten på lang sikt kan du legge grunnlaget for nye, datasentrerte forretningsmodeller.