Kortere produksjonstider

  • Optimaliserte prosesser innen maskin- og automasjonskapbygging forkorter installeringsprosessen for maskiner
  • Slik reduserer du produksjonstidene, og kan levere maskinene raskere til kundene
  • Konfigurerings- og planleggingsfasen innen maskinteknikk tar lang tid
  • En sømløs dataflyt fra valg av artikler og helt til idriftsetting gir betydelige konkurransefortrinn

Konfigurering og automasjonskapbygging i en maskinproduksjon

Oversikt Kortere produksjonstider innen maskinteknikk

Interaktiv Image Map: Kortere produksjonstider innen maskinteknikk
Digitalt produktvalg
Kortere produksjonstider begynner allerede ved det digitale produktvalget. Derfor er det viktig at samtlige produkter er digitalt beskrevet i sin helhet.
Digitalt produktvalg
Planlegging og simulering av maskinen
Ved hjelp av maskinens digitale tvilling kan samtlige forløp testes allerede før byggingen. Dermed identifiseres mulige feil og farekilder på et tidlig tidspunkt, og kan utbedres allerede før maskinen bygges. Det gir kortere produksjonstider og raskere idriftsetting av maskinen.
Planlegging og simulering av maskinen
Bygging av maskinen
Ved bygging av selve maskinene bidrar personellassistansesystemer, digitale monteringsanvisninger samt innovative tilkoblingsteknikker og profesjonelt verktøy, til å redusere produksjonstidene.
Bygging av maskinen
Ansatt under planleggingsprosessen innen automasjonskapbygging og maskinteknikk

Effektiv Engineering

Spar tid gjennom hele Engineering-prosessen ved hjelp av vår sømløse programvarestøtte. Dra nytte av et omfattende tilbud som strekker seg fra digitale artikkeldata og helt til profesjonelle skyløsninger.

Personell utformer koblingslister i et personellassistansesystem innen automasjonskapbygging

Effektiv automasjonskapproduksjon

Automasjonskapbygging er kjennetegnet av høye prosesskostnader. Dette er en ideell tilnærming for å optimalisere den økonomiske effektiviteten ved produksjon av maskiner og anlegg.