Fordelerblokker for last- og styrestrømsfordeling

Fordelerblokker for last- og styrestrømsfordeling

Fordelerblokkene og innmatningsblokkene med push-in- og skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike tverrsnitt, poltall, monteringsmetoder og farger. Fordelerblokkene er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger de kompakte blokkene for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker med integrert lasking
 • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
 • Forskjellige monteringsadaptere samt spesielle klebevarianter gir fleksibel montering
 • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
 • Standardisert tilbehør – blokkene kan utvides, testet og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret

Nye produkter

Fordelerblokker PTVFIX og monoblokker
Forskjellige multiblokker PTVFIX montert på monteringsskinne

Monoblokker PTVFIX

Enkel integrering av modulære enkeltskiver

PTVFIX-monoblokkene supplerer PTVFIX-porteføljen med én enkelt gjennomgangsfunksjon. Blokkene har to tilkoblingspunkter, og tilrettelegger slik for polnøyaktig og plassbesparende oppbygging av potensialfordelingen din. De er også egnet som fritthengende kobling.

Viktigste egenskaper

 • Push-in-tilkobling på siden
 • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
 • Meget kompakt byggform
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Fordeler

 • Push-in-tilkobling uten bruk av verktøy gir tidsbesparende ledertilkobling
 • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
 • Høy modularitet, grunnet fjær-spor-forbindelse kan monoblokkene helt enkelt rekkeplasseres
 • Forskjellige monteringsadaptere gir fleksibel montering
 • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt

Multiblokker PTVFIX

Plassbesparende kabling av flere potensialer

De nye multiblokkene PTVFIX er de første FIX-fordelerblokkene som har flere enn bare ett potensial. Med blokkene kan du dermed enkelt kable flere potensialer i kun én kompakt, modulær blokk.

Viktigste egenskaper

 • Push-in-tilkobling på siden
 • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
 • Meget kompakt byggform
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Fordeler

 • Push-in-tilkobling uten bruk av verktøy gir tidsbesparende ledertilkobling
 • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
 • Høy modularitet, grunnet fjær-spor-forbindelse kan monoskivene helt enkelt rekkeplasseres
 • Fleksibel i bruk grunnet monteringsskinne-, direkte- eller klebemontering
 • Kompatibel med CLIPLINE complete-rekkeklemmetilbehøret

Produktnyheter fra tilkoblingsteknikk, automatiseringsteknikk og E-mobilitet

Nyheter for tilkoblings- og automatiseringsteknikk Nervesystemet i dine industrianlegg

Våre produkter utgjør en del av selve nervesystemet i industrianlegget ditt, og hjelper deg med å utforme effektive prosesser og holde kostnadene nede. La våre nyheter fra følgende områder overbevise deg:

 • Rekkeklemmer, industripluggforbindere og sensor-/aktuatorkabling
 • Merkesystemer, verktøy og monteringsmateriell
 • Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger
 • Ladeteknikk for E-mobilitet
 • Interfaceteknikk og koblingsutstyr
 • Styreteknikk, I/O-systemer og automatiseringsinfrastruktur

FIX-fordelerblokker med push-in-teknologi

De bruksklare og vedlikeholdsfrie FIX-fordelerblokkene og samleblokkene med push-in-tilkoblingsteknikk gir rask montering uten manuell lasking. Fordelerblokkene finnes med opptil 18 tilkoblingspunkter. Hvis du trenger flere fordelerblokker, kan du rekkeplassere blokkene med spor-fjærforbindelse, uten delingstap. Takket være standardlaskene FBS fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete kan potensialene i de tilkoblede blokkene utvides effektivt. På samme måte som de enkelte blokkene kan også monteringsadapterne plugges innbyrdes modulært via spor-fjær-forbindelse. For å montere fordelerblokkene og samleblokkene kan du velge fra forskjellige monteringstyper. Du kan installere blokkene på monteringsskinnen, med direkte skrumontering, eller du kan klistre klebevariantene direkte på monteringsplaten. For plassbesparende og oversiktlig skinnemontering finnes det forskjellige adaptere for langs- og tverrmontering. For at FIX-fordelerblokkene skal kunne testes så raskt og enkelt som mulig, har blokkene et prøveuttak for alle vanlige prøvespisser.

Video: FIX-fordelerblokker
FIX-fordelerblokker MovingImage
PTFIX-fordelerblokker

PTFIX-fordelerblokker

Konfigurator for tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Med fordelerblokkene setter du sammen en individuell løsning for effektiv potensialfordeling: tilkoblingsklar og som kan utvides etter ønske.

PTFIX-fordelerblokker i forskjellige farger

Fordeler- og samleblokker PTFIX

Fordeler- og samleblokker PTFIX

Sammenlignet med PTVFIX-fordelerblokkene har PTFIX-fordelerblokkene push-in-tilkobling på forsiden. Blokkene finnes med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter. Fordelerblokkene finnes med eller uten ytterligere samletilkobling. I forbindelse med nominelt tverrsnitt kan du velge mellom 1,5, 2,5 og 4  mm². Blokkene finnes også med nominelt tverrsnitt 10 mm². Disse er likevel bare tilgjengelige med 6 tilkoblingspunkter. I tillegg til de tekniske egenskapene tilrettelegger fordelerblokkene og samleblokkene for en intuitiv og sikker installering. Med det store fargemangfoldet med 15 forskjellige fargevarianter (10 mm² = fem fargevarianter) åpnes det for en fargetilordning av ledere og tilkoblingspunkt.

Fordelerblokker med funksjonsegenskaper

Funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Funksjonsfordelerblokkene PTFIX-function er tilgjengelige i ulike skilleversjoner og som sikringsvariant. Fordelerblokkene finnes med syv tilkoblingspunkter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm². De tre skillevariantene TG, MT og MTL skiller seg fra hverandre i type skilleområde. TG-varianten er en skillegrunnblokk som i tillegg til skillekniver også kan påmonteres funksjonsplugger som sikringsplugger eller forskjellige andre komponenter. MT-varianten, derimot, er utstyrt med svingbare skillekniver. Disse knivene åpnes trygt med en skrutrekker. MTL-varianten er også utstyrt med svingbare skillekniver. Grunnet en hendel kan disse åpnes uten verktøy. Derfor trenger MTL-varianten mer plass over blokken. Sikringsblokkene PTFIX 10/6X4-SI… har dreiesikringer i stedet for skilleelementer. Dreiesikringene muliggjør enkel sikring av de enkelte fordelertilkoblingene. I tillegg til standard sikringsblokker finnes det også blokker med signaliseringslamper for signalisering av defekte sikringer.

Fordelerblokker PTVFIX med tilkobling på siden

Fordeler- og samleblokker PTVFIX

Fordeler- og samleblokker PTVFIX

PTVFIX-blokkene er de nyeste fordelerblokkene i FIX-porteføljen. De skiller seg fra PTFIX-fordelerblokkene med push-in-tilkobling på siden. Dette merkes i navnet med V for "Vertikal".
PTVFIX-fordelerblokkene finnes som fordeler- og samleblokker i tverrsnittet 2,5 mm² med 2, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter. PTVFIX-blokkene finnes i fem standardfarger. Med integreringen i onlinekonfiguratoren kan ytterligere fargevarianter bestilles. Med dette tilrettelegger også PTVFIX-blokkene for en farget og oversiktlig tilordning av tilkoblingspunkt og leder.

Multiblokker PTVFIX montert på monteringsskinne

Multiblokker PTVFIX

Multiblokker PTVFIX

Multiblokkene PTVFIX er de første FIX-fordelerblokkene som har mer enn ett potensial. I motsetning til de andre fordelerblokkene, har ikke multiblokkene integrert lasking. Her fører blokken ett potensial for henholdsvis to tilkoblingspunkter. Denne egenskapen gjør blokkene spesielt godt egnet på områder som bygningsinstallasjon. Fase, nulleder og jordledning kobles raskt og enkelt sammen i en kompakt og plassbesparende blokk. På samme måte som de andre blokkene i fordelerblokkserien FIX, bruker også multiblokkene det standardiserte tilbehøret til CLIPLINE complete-systemet. Slik drar du også her nytte av forskjellige monteringsmetoder, en onlinekonfigurator samt test- og merketilbehør. Blokkene finnes i nominelt tverrsnitt 2,5 mm².

PTFIX-fordelerblokker med tilbehør

PTFIX-fordelerblokker med lask og testplugg

Tilbehør på tvers av system

Fordelerblokkene og samleblokkene i seriene FIX bruker det standardiserte tilbehøret til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. I tillegg til de standardiserte FBS-laskene og forskjellige testplugger er også det selvklebende merkemateriellet en del av fordelerblokkenes tilbehør. I tillegg til det standardiserte tilbehøret har fordelerblokkene også forskjellige monteringsadaptere for enkel montering av blokkene. Dette omfatter skrubare flenser for direktemontering, monteringsskinneadapter for langs- og tverrmontering samt selvklebende fordelerblokker fra fabrikk. På samme måte som de enkelte blokkene kan også monteringsadapterne plugges innbyrdes modulært via spor-fjær-forbindelse.

Utstyrsklemme og utstyrstilkoblingsblokk med tilkoblede ledere og merking

Utstyrstilkoblingsblokker og utstyrsklemmer

Utstyrsklemmer med skrutilkobling

Utstyrsklemmer G og GE bruker den universelle skrutilkoblingen for tilkobling av flertrådede og entrådede ledere. Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri grunnet det patenterte Reakdyn-prinsippet. I tillegg til bruk av skjøtbeskyttelse i form av endehylser åpner skrutilkoblingen for flerledertilkoblinger i kun ett tilkoblingspunkt. I motsetning til FIX-fordelerblokkene er utstyrsklemmenes tilkoblingspunkter ikke lasket innbyrdes. Unntak er blokken GE 10/2-BA BU. De andre utstyrstilkoblingsblokkene fører dermed enkeltpotensialer ved siden av hverandre. Manuell lasking er her heller ikke gjennomførbart, ettersom blokkene på grunn av sin kompakthet ikke har en spesiell funksjonssjakt. Blokkene finnes i nominelle tverrsnitt 4, 10 og 35 mm². Avhengig av tverrsnitt har blokkvariantene 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Utstyrsblokkene kan kun festes via direktemontering, det vil f. eks. bety at de skrus fast på en monteringsplate. De enkelte blokkene kontrolleres raskt og enkelt via klemskruer.

Bruk de kompakte fordelerblokkene for fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling
FIX-fordelerblokker
De tilkoblingsklare blokkene åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel. Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i flere farger for enkel og sikker installering.
Til brosjyren
FIX-fordelerblokker