Fordelerblokker for last- og styrestrømsfordeling

Fordelerblokker for last- og styrestrømsfordeling

Fordelerblokkene og innmatningsblokkene med push-in- og skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike tverrsnitt, poltall, monteringsmetoder og farger. Fordelerblokkene er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger de kompakte blokkene for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling.

Mer informasjon
PTFIX-fordelerblokker

PTFIX-fordelerblokker

Konfigurator for tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Med vår konfigurator setter du sammen en individuell løsning for effektiv potensialfordeling. Med konfiguratoren kan løsninger med blokkvariantene og farger kombineres enkelt og lettforståelig.

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker med integrert lasking
  • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
  • Forskjellige monteringsadaptere samt spesielle klebevarianter gir fleksibel montering
  • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
  • Standardisert tilbehør – blokkene kan utvides, testet og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret

FIX-blokker med push-in-teknologi

De bruksklare og vedlikeholdsfrie FIX-blokkene med push-in-tilkoblingsteknikk gir rask og enkel montering der plassen er begrenset. Blokksystemet består av fordelerblokker, samleblokker og multiblokker samt funksjonsfordelerblokker. Blokkene finnes med opptil 18 tilkoblingspunkter. Hvis det kreves flere blokker, kan de enkelte produktene rekkeplasseres med spor-fjærforbindelse, uten delingstap. For at også lager- og logistikkostnadene skal kunne reduseres, er blokksystemet kompatibelt med det standardiserte tilbehøret til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

Video: FIX-fordelerblokker
FIX-fordelerblokker MovingImage
PTFIX-fordelerblokker i forskjellige farger

Fordeler- og samleblokker PTFIX

Fordeler- og samleblokker PTFIX

Sammenlignet med PTVFIX-fordelerblokkene har PTFIX-fordelerblokkene push-in-tilkobling på forsiden. Blokkene har en integrert lask, som gjør at hver blokk har ett eneste potensial. Med denne egenskapen gir fordeler- og samleblokkene en optimal økonomisk last- og styrestrømsfordeling. PTFIX-blokkene finnes med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt som enkeltelementer med to tilkoblingspunkter. Fordelerblokkene finnes med eller uten ytterligere samletilkobling. I forbindelse med nominelt tverrsnitt kan du velge mellom 1,5, 2,5 og 4 mm². Det finnes også fordelerblokker i nominelt tverrsnitt 10 mm². Med det store fargemangfoldet med 15 fargevarianter (10 mm² = fem fargevarianter) er enkel fargetilordning av ledere og tilkoblingspunkt gitt.

Fordelerblokker PTVFIX med tilkobling på siden

Fordeler- og samleblokker PTVFIX

Fordeler- og samleblokker PTVFIX

PTVFIX-fordeler- og samleblokkene skiller seg fra PTFIX-blokkene hovedsakelig med ledertilkoblingen på siden. Push-in-tilkoblingen på siden gjenkjennes med bokstaven "V" i navnet, og står for "Vertikal". PTVFIX-fordelerblokkene finnes som fordeler- og samleblokker i tverrsnittet 2,5 mm² med 2, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter. Fordelerblokkene finnes i fem standardfarger. Med integreringen i onlinekonfiguratoren kan ytterligere fargevarianter bestilles. Med dette tilrettelegger også PTVFIX-blokkene for en farget og oversiktlig tilordning av tilkoblingspunkt og leder.

Fordeler- og samleblokker PTFIX med Ex-godkjenning

Fordeler- og samleblokker PTFIX med Ex-godkjenning

Fordeler- og samleblokker PTFIX med Ex-godkjenning

I tillegg til fordeler- og samleblokkene med standardgodkjenninger er også PTFIX-varianter med Ex-godkjenning (eksplosjonsbeskyttelse) en del av porteføljen. Ex-godkjenningen er en helt essensiell bestanddel av sikkerhetsteknikken. Ex-standarden tilrettelegger for bruk av produkter på områder der brennbare stoffer, gass og tennkilder kan treffe på hverandre.

Multiblokker PTVFIX montert på monteringsskinne

Multiblokker PTVFIX

Multiblokker PTVFIX

Multiblokkene PTVFIX er de første FIX-fordelerblokkene som har mer enn ett potensial. I motsetning til de andre fordelerblokkene, har ikke multiblokkene integrert lasking. Her fører blokken ett potensial for henholdsvis to tilkoblingspunkter. Denne egenskapen gjør blokkene spesielt godt egnet på områder som bygningsinstallasjon. Fase, nulleder og jordledning kobles raskt og enkelt sammen i en kompakt og plassbesparende blokk. På samme måte som de andre blokkene i fordelerblokkserien FIX, bruker også multiblokkene det standardiserte tilbehøret til CLIPLINE complete-systemet. Slik drar du også her nytte av forskjellige monteringsmetoder, en onlinekonfigurator samt test- og merketilbehør. Blokkene finnes i nominelt tverrsnitt 2,5 mm².

Funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Fordelerblokker med funksjonsegenskaper
Sikringsblokker SI
Funksjonsfordelerblokk TG
Funksjonsfordelerblokk MT
Funksjonsfordelerblokker MTL
Fordelerblokker med funksjonsegenskaper

Funksjonsfordelerblokkene PTFIX-function tilrettelegger for enkel integrering av funksjonselementer som for eksempel skilleelementer, sikringer eller byggkomponenter. Blokkene har en integrert lasking og er tilgjengelig med syv tilkoblingspunkter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm².

Sikringsblokker SI

Sikringsblokkene SI har dreiesikringer i stedet for skilleelementer. Disse dreiesikringene muliggjør enkel sikring av de enkelte fordelertilkoblingene. Hvis en sikring utløser, skiftes sikringene raskt og enkelt ut. I tillegg til standardvarianten finnes det også blokker med signaliseringslamper for signalisiering av defekte sikringer.

Funksjonsfordelerblokk TG

Skillebasisblokkene TG har en standardisert skillesone. Skillesonen gjør at skilleplugger, sikringsplugger eller komponentplugger kan integreres. Dermed kan blokkene settes inn med stor individuell fleksibilitet. Bruk blokkene for å dele opp eller sikre signaler eller for å implementere dioder eller LED-er. De forskjellige funksjonspluggene er lagret i de ulike artiklenes tilbehør.

Funksjonsfordelerblokk MT

Knivskillevarianten MT er en skilleblokk med integrert knivskille. I stedet for de universelle skillesonene har denne blokken fast integrerte, svingbare skillekniver. Skilleknivene i MT-varianten er meget plassbesparende, og sikret slik at de ikke kan gå tapt. De svingbare skilleknivene kan kun åpnes med en skrutrekker. Dette gir høy sikkerhet, da det kreves en bevisst handling for å åpne skilleknivene.

Funksjonsfordelerblokker MTL

På samme måte som MT-variantene er MTL-blokkene en ren skilleblokk med fast integrerte skillekniver. Forskjellen mellom de to variantene består i at skilleknivene i MTL-varianten har en hendel. Med denne hendelen kan brukeren betjene skillekniven også uten verktøy. For dette trenger MTL-varianten likevel mer plass over blokken.

Utstyrsklemme og utstyrstilkoblingsblokk med tilkoblede ledere og merking

Utstyrstilkoblingsblokker og utstyrsklemmer

Utstyrsklemmer med skrutilkobling

Utstyrsklemmer G og GE bruker den universelle skrutilkoblingen. Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri grunnet det patenterte Reakdyn-prinsippet, og åpner for enkel flerledertilkobling. I motsetning til FIX-fordelerblokkene er utstyrsklemmenes tilkoblingspunkter ikke lasket innbyrdes. Unntak er blokken GE 10/2-BA BU. De andre utstyrstilkoblingsblokkene fører dermed enkeltpotensialer, som også FIX-multiblokkene. Utstyrstilkoblingsblokkene finnes i nominelle tverrsnitt 4, 10 og 35 mm². Avhengig av tverrsnitt har blokkvariantene 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Utstyrsblokkene kan kun festes via direktemontering, det vil f.eks. bety at de skrus fast på en monteringsplate. De enkelte blokkene kontrolleres raskt og enkelt via klemskruer.

Bruk de kompakte fordelerblokkene for fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling
FIX-fordelerblokker
De tilkoblingsklare blokkene åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel. Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i flere farger for enkel og sikker installering.
Til brosjyren
FIX-fordelerblokker

Monteringstilbehør for FIX-fordelerblokkene

Fordelerblokkene i serien FIX kan integreres i løsningen din på ulike måter via forskjellige monteringsadaptere og blokkvarianter. Bruk de forskjellige adapterne, og fest blokkene enten på monteringsskinnen eller via flens direkte på monteringsplaten. For å oppnå rask og enkel montering finnes det også klistrevarianter.

Monteringsskinneadaptere for langsmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen
Monteringsskinneadaptere for tverrmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen
Påsneppbar flens for direktemontering av fordelerblokkene
Fordelerblokker med klistrepute for klistremontering
Dobbel monteringsskinneadapter for plassbesparende montering av fordelerblokkene på 1,5 mm²
Monteringsskinneadaptere for langsmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen

De horisontale monteringsskinneadapterne finnes for monteringsskinnene NS 15 og NS 35. For montering skyver du fordelerblokken på tilhørende adapterføtter. Deretter kan blokken helt enkelt sneppes på monteringsskinnen. Vi anbefaler å bruke to sneppføtter for hver enkeltstående blokk. Ved sammenpluggede fordelerblokkløsninger kan dette antallet reduseres. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til respektive blokker. Du kan også velge fordelerblokker inkludert adapter.

Monteringsskinneadaptere for tverrmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen

Den vertikale monteringsskinneadapteren kan monteres på NS 35- og NS 15-monteringsskinne. For monteringen skyver du fordelerblokkene helt enkelt på adapteren. Adapteren sneppes da på monteringsskinnen. For å forhindre at blokkene sklir under må du under monteringen påse at siden med fotlås er plassert nede. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til de enkelte blokkene. Du kan også velge blokker inkludert adapter i produktlisten.

Påsneppbar flens for direktemontering av fordelerblokkene

I tillegg til skinnemontering kan blokkene også monteres direkte via påsneppbare flenser. I den sammenheng må flensene plugges i fordelerblokkenes ender via spor-fjær-forbindelse. Hvis fordelerblokkrekkene er lengre, må flenser integreres også mellom fordelerblokkene. Straks flensen er sneppet på, kan blokkene helt enkelt skrus på monteringsplaten. Du finner tilsvarende flens i tilbehøret til respektive blokk.

Fordelerblokker med klistrepute for klistremontering

Fordelerblokkvariantene for klistremontering har en klistrepad på undersiden av blokken. For å montere disse blokkene trekker du helt enkelt beskyttelsesfolien av klistrepaden. Blokken kan nå festes på forskjellige flater. Ved bruk må du påse at blokkene kun klistres på rene overflater. Bruk av primer eller oppruing av overflaten på forhånd, er ikke nødvendig. Du finner nøyaktige monteringsanvisninger og informasjon for klebing, på nedlastingsområdet til de forskjellige produktene i nettbutikken.

Dobbel monteringsskinneadapter for plassbesparende montering av fordelerblokkene på 1,5 mm²

Den doble monteringsskinneadapteren kan sneppes på NS 35, og gir slik plassbesparende oppbygging av flere fordelerblokker. For montering skyver du fordelerblokkene på tilhørende adapterføtter. Deretter kan blokkene helt enkelt sneppes på monteringsskinnen. Vi anbefaler å bruke to sneppføtter for hver enkeltstående blokk. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til 1,5 mm²-variantene.

Generelt tilbehør

Lasktilbehør for fordelerblokker og samleblokker
Testtilbehør for fordeler- og samleblokker
Merketilbehør for fordeler- og samleblokker
Lasktilbehør for fordelerblokker og samleblokker

Fordelerblokkene i FIX-seriene har en integrert lasking. Med denne laskingen er alle fordelertilkoblinger tilkoblet innbyrdes og med samletilkoblingen. Hvis du trenger flere enn én fordelerblokk med 18 tilkoblingspunkter, kan push-in-fordelerblokkene og samleblokkene helt problemfritt utvides med de 2-polede standardlaskene fra CLIPLINE complete-systemet. Snepp blokkene på hverandre med fjær-spor-forbindelse. Straks blokkene er tilkoblet, kan blokkene helt enkelt utvides med en lask via de ytre fordelerkontaktene.

Testtilbehør for fordeler- og samleblokker

For raske og enkle tester har FIX-blokkene spesielle prøveuttak for testplugger med diameter 2,3 mm. Med prøveuttakene kan blokkene helt enkelt testes med pluggede ledere. Videre gir uttakene høy berøringssikkerhet under testprosedyren. Fordeler- og samleblokkene er utstyrt med ett prøveuttak pr. blokk. Funksjonsfordelerblokkene, derimot, har ett prøveuttak pr. tilkobling. Dette slik at de forskjellige fordelertilkoblingene skal kunne splittes opp og testes separat ved hjelp av skilleknivene. Også ved sikringsblokken kan de enkelte kontaktene måles separat.

Merketilbehør for fordeler- og samleblokker

For enkel merking av FIX-fordelerblokkene kan blokkene merkes med det selvklebende merkemateriellet (TML eller SK). For en rettlinjet og ren merking har blokkene et flatt merkespor som er utformet spesielt for klistremerkingen.