Fordelerblokker for last- og styrestrømsfordeling

Fordelerblokker for last- og styrestrømsfordeling

Fordelerblokkene og innmatningsblokkene med push-in- og skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike tverrsnitt, poltall, monteringsmetoder og farger. Fordelerblokkene er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger de kompakte blokkene for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker med integrert lasking
 • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
 • Forskjellige monteringsadaptere samt spesielle klebevarianter gir fleksibel montering
 • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
 • Standardisert tilbehør - blokkene kan utvides, testet og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret

Nye produkter

Fordelerblokker PTVFIX og monoblokker
Monoblokker PTVFIX
Enkel integrering av modulære enkeltskiver

PTVFIX-monoblokkene supplerer PTVFIX-porteføljen med én enkelt gjennomgangsfunksjon. Blokkene har to tilkoblingspunkter, og tilrettelegger slik for polnøyaktig og plassbesparende oppbygging av potensialfordelingen din. De er også egnet som fritthengende kobling.

Dette er fordelene

 • Push-in-tilkobling uten bruk av verktøy gir tidsbesparende ledertilkobling
 • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
 • Høy modularitet, grunnet fjær-spor-forbindelse kan monoblokkene helt enkelt rekkeplasseres
 • Forskjellige monteringsadaptere gir fleksibel montering
 • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt

Dette er de viktigste egenskapene

 • Push-in-tilkobling på siden
 • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
 • Meget kompakt byggform
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Forskjellige multiblokker PTVFIX montert på monteringsskinne
Multiblokker PTVFIX
Plassbesparende kabling av flere potensialer

De nye multiblokkene PTVFIX er de første FIX-fordelerblokkene som har flere enn bare ett potensial. Med blokkene kan du dermed enkelt kable flere potensialer i kun én kompakt, modulær blokk.

Dette er fordelene

 • Push-in-tilkobling uten bruk av verktøy gir tidsbesparende ledertilkobling
 • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
 • Høy modularitet, grunnet fjær-spor-forbindelse kan monoskivene helt enkelt rekkeplasseres
 • Fleksibel i bruk grunnet monteringsskinne-, direkte- eller klebemontering
 • Kompatibel med CLIPLINE complete-rekkeklemmetilbehøret

Dette er de viktigste egenskapene

 • Push-in-tilkobling på siden
 • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
 • Meget kompakt byggform
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Produktnyheter fra tilkoblingsteknikk, automatiseringsteknikk og E-mobilitet

Nyheter for tilkoblings- og automatiseringsteknikk Nervesystemet i dine industrianlegg

Våre produkter utgjør en del av selve nervesystemet i industrianlegget ditt, og hjelper deg med å utforme effektive prosesser og holde kostnadene nede. La våre nyheter fra følgende områder overbevise deg:

 • Rekkeklemmer, industripluggforbindere og sensor-/aktuatorkabling
 • Merkesystemer, verktøy og monteringsmateriell
 • Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger
 • Ladeteknikk for E-mobilitet
 • Interfaceteknikk og koblingsutstyr
 • Styreteknikk, I/O-systemer og automatiseringsinfrastruktur

Fordelerblokker med Push-in Technology

Video: Fordelerblokker FIX med push-in-tilkoblingsteknikk
FIX-fordelerblokker YouTube
PTFIX fordelerblokker i elleve farger

Fordeler- og samleblokker PTFIX

Fordelerblokker og samleblokker PTFIX

De bruksklare og vedlikeholdsfrie fordelerblokkene og samleblokkene PTFIX med push-in-tilkoblingsteknikk gir rask montering uten manuell lasking. Fordelerblokkene PTFIX finnes med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter. Hvis du trenger flere fordelerblokker, kan du rekkeplassere blokkene med standardlasker, uten delingstap, og utvide potensialene. For å montere fordelerblokkene og samleblokkene finnes det forskjellige monteringstyper. Du kan installere blokkene på monteringsskinnen, med direkte skrumontering, eller du kan klistre klebevariantene direkte på monteringsplaten. For plassbesparende og oversiktlig skinnemontering finnes det forskjellige adaptere for langs- og tverrmontering. Grunnet elleve forskjellige farger på PTFIX-fordelerblokkene får man i tillegg en fargetilordning av ledere. I tillegg til ytterligere merkemateriell gir denne tilordningen en intuitiv og sikker installering. For at PTFIX-fordelerblokkene skal kunne testes raskt og enkelt, har blokkene et prøveuttak for alle vanlige prøvespisser.

Fordelerblokker med funksjonsegenskaper

Funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Funksjonsfordelerblokkene PTFIX-function er tilgjengelige i ulike skilleversjoner og som sikringsvariant. Fordelerblokkene finnes med syv tilkoblingspunkter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm². På den måten kan ledertverrsnitt mellom 0,14 og 4 mm² kobles til på fordelertilkoblingene. Funksjonsfordelerblokkenes samletilkobling gjør det mulig å koble til ledertverrsnitt mellom 0,5 og 10 mm². De tre skillevariantene TG, MT og MTL skiller seg fra hverandre i type skilleområde. TG-varianten er en skillegrunnblokk som i tillegg til skillekniver også kan påmonteres funksjonsplugger som sikringsplugger eller forskjellige andre komponenter. Fordelerblokkenes MT-variant, derimot, er utstyrt med svingbare skillekniver. Disse knivene åpnes trygt med en skrutrekker. MTL-varianten har også svingbare skillekniver, forskjellen er at disse knivene også kan åpnes uten verktøy. Derfor trenger MTL-varianten mer plass over blokken. Sikringsblokkene PTFIX 10/6X4-SI… har dreiesikringer i stedet for skilleelementer. Dreiesikringene muliggjør enkel sikring av de enkelte fordelertilkoblingene. I tillegg til standardvarianten finnes det også blokker med signaliseringslamper for signalisering av defekte sikringer.

Fordelerblokker PTVFIX med tilkobling på siden

Fordeler- og samleblokker PTVFIX

Fordelerblokker og samleblokker PTVFIX

PTVFIX-blokkene er de nyeste fordelerblokkene i FIX-porteføljen. Ved PTVFIX-blokkene er push-in-tilkoblingen anordnet på siden. Med unntak av ledertilføringen på siden viser blokkene ingen tekniske forskjeller fra de velkjente PTFIX-fordelerblokkene. PTVFIX-blokkene finnes som fordelerblokker og samleblokker i tverrsnittet 2,5 mm² med 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter. Hvis du trenger flere enn 18 tilkoblingspunkter, kan du rekkeplassere fordelerblokkene uten delingstap med lasker, og slik utvide potensialene effektivt. For monteringen bruker PTVFIX-fordelerblokkene samme monteringsadaptere som PTFIX-fordelerblokkene. Dette omfatter adaptere for monteringsskinne- og direktemontering. Produktsortimentet inneholder også blokkvarianter for klistremontering. PTVFIX-blokkene finnes i første omgang i fem standardfarger. Med integreringen i onlinekonfiguratoren kan også andre fargevarianter bestilles. Dette gir en rask og oversiktlig tilordning av ledere.

Multiblokker PTVFIX montert på monteringsskinne

Multiblokker PTVFIX

Multiblokker PTVFIX

Multiblokkene PTVFIX er de første FIX-fordelerblokkene som har mer enn ett potensial. I motsetning til de andre fordelerblokkene har ikke multiblokkene integrert lasking. Her fører blokken ett potensial for henholdsvis to tilkoblingspunkter. Denne egenskapen gjør blokkene spesielt godt egnet på områder som bygningsinstallasjon. Fase, nulleder og jordledning kobles raskt og enkelt sammen i en kompakt og plassbesparende blokk. På samme måte som de andre blokkene i fordelerblokkserien FIX, bruker også multiblokkene det standardiserte tilbehøret til CLIPLINE complete-systemet. Slik drar du også her nytte av forskjellige monteringsmetoder, en onlinekonfigurator samt test- og merketilbehør.

Utstyrsklemme og utstyrstilkoblingsblokk med tilkoblede ledere og merking

Utstyrstilkoblingsblokker og utstyrsklemmer

Utstyrsklemmer med skrutilkobling

Utstyrsklemmer G og GE bruker den universelle skrutilkoblingen for tilkobling av flertrådede og entrådede ledere. Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri grunnet det patenterte Reakdyn-prinsippet. I tillegg til bruk av skjøtbeskyttelse i form av endehylser åpner skrutilkoblingen for flerledertilkoblinger i kun ett tilkoblingspunkt. I motsetning til FIX-fordelerblokkene er utstyrsklemmenes tilkoblingspunkter ikke lasket innbyrdes. Unntak er blokken GE 10/2-BA BU. De andre utstyrstilkoblingsblokkene fører dermed enkeltpotensialer ved siden av hverandre. Manuell lasking er her heller ikke gjennomførbart, ettersom blokkene på grunn av sin kompakthet ikke har en spesiell funksjonssjakt. Blokkene finnes i nominelle tverrsnitt 4, 10 og 35 mm². Avhengig av tverrsnitt har blokkvariantene 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Utstyrsblokkene kan kun festes via direktemontering, det vil f. eks. bety at de skrus fast på en monteringsplate. De enkelte blokkene kontrolleres raskt og enkelt via klemskruer.

PTFIX-fordelerblokker

PTFIX-fordelerblokker

Konfigurator for tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Med fordelerblokkene setter du sammen en individuell løsning for effektiv potensialfordeling: tilkoblingsklar og som kan utvides etter ønske.

Bruk de kompakte fordelerblokkene for fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling
FIX-fordelerblokker
De tilkoblingsklare blokkene åpner for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel. Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i flere farger for enkel og sikker installering.
Til brosjyren
FIX-fordelerblokker