Reparasjoner og returforsendelser

Vi står parat for deg – også etter at du har mottatt produktet. Uansett om det dreier seg om reparasjon, tilbakelevering, reklamasjon eller tilbaketaking av kasserte produkter.
Personer med hodesett på kundeservicetelefon

Hva du kan forvente av oss Vårt løfte

Produkter i høy kvalitet og vennlig service er for oss en helt vesentlig faktor for at du skal bli fornøyd. En rask og oversiktlig utføring er derfor viktig for oss. Det være seg retur eller reklamasjon, vi finner den beste løsningen for deg!

Person med hodesett i kundestøtteavdeling

Reparasjoner Noe har gått i stykker? Vi reparerer det for deg.

Som bruker er det viktig for deg at produktene har lengst mulig levetid – vi garanterer best mulig produksjonskvalitet. Produktene våre er designet for intensiv bruk og utviklet etter høye standarder. Hvis uforutsette problemer skulle oppstå, står et kompetent serviceteam ved din side.

Personer med returforsendelser

Returforsendelser Send produkter tilbake til oss hvis du ikke trenger dem.

Du bestilte feil artikkel, eller trenger ikke lenger mengden du bestilte? Vi ser gjerne på muligheten sammen med deg til å returnere varen mot en tilgodelapp.

Betingelser for returforsendelser

 • Leveringsdato
  Leveringsdatoen ligger ikke mer enn 12 måneder tilbake i tid.

 • Gjeldende produksjonsstatus
  Varen tilsvarer gjeldende produksjonsstatus og gjeldende revisjon

 • Forpakning
  Emballasjens forsegling er ikke brutt eller skadet.

 • Varenettoverdi
  Pr. ordreposisjon må netto vareverdi utgjøre minimum 50,- EUR.

 • M-T-O – Made to Order
  Vi tar ikke tilbake produkter fra ordrebundet produksjon.

Person med hodesett

Reklamasjoner Du er ikke fornøyd med produktet eller tjenesteytelsen?

Opplever du problemer med bestillingen eller leveransen din? Feil kan dessverre forekomme, der du har berettiget grunn til reklamasjon. Skriv en melding til oss, vi skal ta oss godt av hendelsen din og sammen med deg finne frem til den beste løsningen.

Opplever du avvik mellom bestillingen din og leveransen fra oss? Ta kontakt med oss. Vi vil da sjekke forholdene, og tilby deg en god løsning som er tilpasset deg.

Årsaker til reklamasjoner

 • Feil produkt
 • For stor leveranse
 • For liten leveranse
 • Dobbel leveranse
 • Feil leveringsadresse
 • Produktet tilsvarer ikke forventet kvalitet
 • Produktet har feil
 • Transportskader

Andre grunner til reklamasjon?

Hos Phoenix Contact er vi klar over at det fra tid til annen kan oppstå problemer som ikke kan tilordnes bestemte kategorier. Hvis du har andre grunner til reklamasjon, må du ikke nøle med å ta kontakt med vår kundestøtteavdeling.

Person ved plukkestasjon

Retur av kasserte produkter Vi stiller opp for deg – også etter kjøpet

Phoenix Contact står for produkter med høy kvalitet og lang levetid som gir deg merverdi. For å oppfylle kvalitetskravene våre bruker vi materialer i høy kvalitet ved utvikling av produktene våre, og vi støtter tilbakeføringen og gjenbruk av disse i resirkuleringskretsløpet.

Har du mottatt en vare fra oss som du ikke lenger trenger og som du ønsker å avhende på en korrekt og forsvarlig måte? Vi hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt med oss.

De lovbestemmelsene for returnering som gjelder i det landet der varen ble anskaffet, finner anvendelse. Innenfor EU retter reguleringene seg etter direktiv 2012/19/EU.

Piktogram avfallsdunk

Merking på vårt produkt eller på emballasjen og medfølgende dokumenter

Hva du må ta hensyn til

 • Det er brukerens eget ansvar å slette personopplysninger på artiklene som skal avhendes. Kontroller dette før du returnerer produktet til oss eller våre servicepartnere.

 • Hvis varene inneholder batterier, må du ta dem ut før du returnerer dem, forutsatt at de kan tas ut uten å bli ødelagt. I pakningsvedleggene vil du finne informasjon om muligheten til å ta ut batterier, se de tilhørende, detaljerte produktsidene i vår E-Shop.

 • Forsendelser som inneholder litiumionbatteri skal merkes som farlig gods.

 • Alle artikler i vårt produktutvalg som faller inn under bestemmelsene for elektriske og elektroniske enheter (ElektroG), er merket med symbolet av en overkrysset søppelkasse på hjul. Produkter som er merket på denne måten, må samles inn separat etter endt levetid og returneres i gjenvinningskretsløpet i henhold til bestemmelsene.

Hvordan prosessen vår fungerer Hva du kan forvente av oss

Service og pålitelighet er vårt hovedfokus når det gjelder returforsendelser og reparasjoner. Derfor ønsker vi at prosessene våre skal være så enkle og transparente som mulig.

Prosessforløp – reparasjoner og returforsendelser

1. Retur via nettsiden
Du kan sende en forespørsel om retur ved å gå inn på nettsiden vår. I den forbindelse henter du opp returfunksjonen vår.

2. Artikkelinformasjon
Angi artikkelnummeret og tilhørende returinformasjon før du sender inn forespørselen din.

3. Mottaksbekreftelse på returforespørselen
Du vil motta en bekreftelse på forespørselen din. Dette er likevel ikke det samme som en bekreftelse på returforsendelse.

4. Bekreftelse på returforespørselen
Du vil motta returbekreftelsen sammen med RMA-nummeret ditt og din returseddel, i en egen e-post. Sørg for å pakke artiklene som skal returneres, på en sikker måte, og legg utfylt følgeseddel ved pakken. Plasser RMA-nummeret og forsendelsesetiketten godt synlig og lesbar utenpå pakken.

5. Returforsendelse
Send returforsendelsen til adressen som er angitt på følgeseddelen.

6. Bekreftelse på mottatt returforsendelse
Du vil motta en bekreftelse så snart returforsendelsen din er ankommet hos oss.

Slik fremskynder du returen

 • Anvisninger
  Returforsendelser må registreres på forhånd og påføres merknaden "Returforsendelse for kassering i henhold til WEEE-direktiv".

 • Artikkelinformasjon
  Når du registrerer en returforsendelse, må du oppgi tilhørende posisjonsinformasjon for type og mengde artikkel som skal returneres.

 • Følgeseddel
  Ved returforsendelser skal RMA-nummeret (returnummer) samt årsak til returen, angis på følgeseddelen.

 • Emballering og merking
  RMA-nummeret skal plasseres godt synlig utenpå returforpakningen.

 • Returforsendelser uten registrering på forhånd
  Returforsendelser av artikler som ikke er registrert på forhånd kan ikke behandles fra vår side og blir derfor sendt tilbake til avsenderen.