Power Reliability - uendelige muligheter

Løsninger som gir høy anleggstilgjengelighet

Finn ut mer om innbyrdes tilpassede løsninger med overspenningsbeskyttelse, strømforsyning og komponentbeskyttelse. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt anleggstilgjengelighet.


Power Reliability

Forebygg anleggssvikt og stillstand som ikke er planlagt

Svikt og anleggsstillstand som ikke er planlagt, koster tid og penger. Effektiv produksjon forutsetter en pålitelig strømforsyning. Som partner tilbyr Phoenix Contact deg tjenester fra en og samme leverandør, fra valg, bruk og helt til support under løpende drift. Med vårt store produktspekter tilbyr vi helhetlige løsninger for din energiinfrastruktur, fra overspenningsbeskyttelse og ytelsessterk strømforsyning og helt til komponentbeskyttelse.

Video: Optimal anleggstilgjengelighet i alle applikasjoner og bransjer
Optimal anleggstilgjengelighet i alle applikasjoner og bransjer MovingImage

Med True Power Reliability tilbyr vi helhetlige og sikre forsyningskonsepter. Løsningene er tilpasset hverandre og består av overspenningsbeskyttelse, strømforsyning og komponentbeskyttelse og sørger for meget høy anleggstilgjengelighet.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, Vice Presidents
Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe Vice Presidents, Phoenix Contact

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Få informasjon om temaet anleggstilgjengelighet og våre beskyttelseskonsepter

Lynnedslag i en by
Overspenning
Kabel med gnistsprut
Lynnedslag i en by

Beskytt anlegg og elektrisk utstyr mot for høye spenningstopper som følge av koblingsforløp og lynnedslag.

Ditt beskyttelseskonsept for lyn- og overspenningsbeskyttelse bør planlegges på en slik måte at samtlige ledninger, utstyr og anlegg er beskyttet.

Beskyttelseskretsprinsippet kan man helt enkelt forstå på følgende måte: Se for deg en krets rundt objektet som skal beskyttes. På alle punkter der ledninger krysser denne kretsen, skal det installeres overspenningsbeskyttelsesutstyr. Dermed er området innenfor beskyttelseskretsen sikret på en slik måte at ledningsført overspenning unngås. En effektiv beskyttelseskrets bidrar til å skape en feilfri overspenningsbeskyttelse.

Overspenning

Med våre strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger forsyner du anvendelsen din absolutt pålitelig.
Fra vårt store tilbud med forskjellige produktserier velger du den strømforsyningen som er best for nettopp ditt bruksområde. For omforming av spenning finnes det DC/DC-omformere og DC/AC-invertere. Med våre redundansmoduler dekobler du to strømforsyninger, og oppnår høy tilgjengelighet og produktivitet i anlegget. Ved nettsvikt kan du stole helt og fullt på våre avbruddsfrie strømforsyninger (UPS). Du inngår dermed ingen form for risiko.

Kabel med gnistsprut

Automatsikringer sikrer komponentene mot overlast og kortslutningsstrøm, og ved feil kobler de målrettet kun ut berørt strømkrets.
For å oppnå en ideell sikring fungerer våre vernebrytere derfor med ulike teknologier:

  • Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
  • Termomagnetiske vernebrytere som beskyttelse mot overlast og kortslutning
  • Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet

Optimaliser produksjonsprosessen, og reduser stillstandstidene ved å ta i bruk overstrømsbeskyttelsen fra oss.

Pålitelige forsyningsløsninger for alle industrier og applikasjoner

Karosseribygging i bilindustrien
Raffineri
Produksjonshall med maskiner
Solcellefelt med vindhjul
Elbil foran ladestasjon
Infrastruktur i by
Optimal anleggstilgjengelighet
Løsninger for bilindustrien
Unngå dyr svikt og driftsstans. Her vil du finne pålitelige og meget funksjonelle strømforsyningsløsninger. Redundant eller avbruddsfri konstruksjon, og kombinert med overspenningsbeskyttelse og automatsikringer sørger de for avbruddsfri anleggsdrift.
Oppdag løsninger
Karosseribygging i bilindustrien
Video: Veiledning redundant Power-Reliability-løsning
Veiledning redundant Power-Reliability-løsning MovingImage

Og hvordan installeres det?

Hjelp ved konfigurering og installering av våre Power-Reliability-produkter og -løsninger finner du i videoene våre.