Power Reliability – uendelige muligheter

Løsninger som gir høy anleggstilgjengelighet

Bli kjent med løsninger som består av overspenningsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og overvåking av energi. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt anleggstilgjengelighet.


Neonfarget evighetssymbol

Forebygg anleggssvikt og stillstand som ikke er planlagt

Svikt og anleggsstillstand som ikke er planlagt, koster tid og penger. For at driften skal bli effektiv, trenger du pålitelige forsyningsløsninger, som består av overspenningsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervåking med tilhørende måleteknikk. Som partner tilbyr vi deg tjenester fra en og samme leverandør, fra valg, bruk og helt til support under løpende drift. Med den store porteføljen fra Phoenix Contact sørger du ikke bare for meget høy anleggstilgjengelighet, men også for effektiv og bærekraftig anleggsdrift.

Med True Power Reliability tilbyr vi helhetlige og sikre forsyningskonsepter. Løsningene er tilpasset hverandre og består av overspenningsbeskyttelse, strømforsyning og komponentbeskyttelse og sørger for meget høy anleggstilgjengelighet.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice Presidents

Få informasjon om temaet anleggstilgjengelighet og våre beskyttelseskonsepter

Lynnedslag i en by
Overspenning
Kabel med gnistsprut
Lynnedslag i en by

Beskytt anlegg og elektrisk utstyr mot for høye spenningstopper som følge av koblingsforløp og lynnedslag.

Ditt beskyttelseskonsept for lyn- og overspenningsbeskyttelse bør planlegges på en slik måte at samtlige ledninger, utstyr og anlegg er beskyttet.

Beskyttelseskretsprinsippet kan man helt enkelt forstå på følgende måte: Se for deg en krets rundt objektet som skal beskyttes. På alle punkter der ledninger krysser denne kretsen, skal det installeres overspenningsbeskyttelsesutstyr. Dermed er området innenfor beskyttelseskretsen sikret på en slik måte at ledningsført overspenning unngås. En effektiv beskyttelseskrets bidrar til å skape en feilfri overspenningsbeskyttelse.

Overspenning

Med våre strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger forsyner du anvendelsen din absolutt pålitelig.
Fra vårt store tilbud med forskjellige produktserier velger du den strømforsyningen som er best for nettopp ditt bruksområde. For omforming av spenning finnes det DC/DC-omformere og DC/AC-invertere. Med våre redundansmoduler dekobler du to strømforsyninger, og oppnår høy tilgjengelighet og produktivitet i anlegget. Ved nettsvikt kan du stole helt og fullt på våre avbruddsfrie strømforsyninger (UPS). Du inngår dermed ingen form for risiko.

Ved hjelp av energimåleutstyret med egnet sensorsystem tilrettelegger du også for detaljert registrering av energiflyten samt evaluering av nettkvaliteten.

Kabel med gnistsprut

Automatsikringer sikrer komponentene mot overlast og kortslutningsstrøm, og ved feil kobler de målrettet kun ut berørt strømkrets.
For å oppnå en ideell sikring fungerer våre vernebrytere derfor med ulike teknologier:

  • Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
  • Termomagnetiske vernebrytere som beskyttelse mot overlast og kortslutning
  • Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet

Optimaliser produksjonsprosessen, og reduser stillstandstidene ved å ta i bruk overstrømsbeskyttelsen fra oss.

Pålitelige forsyningsløsninger for alle industrier og applikasjoner

Karosseribygging i bilindustrien
Raffineri
Produksjonshall med maskiner
Solcellefelt med vindhjul
Elbil foran ladestasjon
Infrastruktur i by
E-Paper
Alt som kreves for en høy anleggstilgjengelighet
I vår E-Paper finner du alle produkter og løsninger rundt temaene forsyning, beskyttelse og måling.
Åpne E-Paper
Forskjellige produkter rundt temaene forsyne og beskytte
Grønne blader i solskinn

Mer effektivitet i anleggsdriften

Effektive og bærekraftige prosesser blir stadig viktigere. Også i produksjonssammenheng er det viktig å optimalisere energiforbruket og redusere CO₂-utslipp – og uten at produksjonen sakker farten av den grunn. Ved hjelp av våre løsninger for overvåking av energi kan du registrere energiforbruk og av dette avlede hvilke tiltak for effektivitet som kan iverksettes.

Dine fordeler

  • Kostnadsbesparelser grunnet redusert forbruk og mer effektive prosesser
  • Skånsom håndtering av ressurser
  • Reduserte CO₂-utslipp
  • Oppfyller standard ISO 50001 for energistyring

Og hvordan installeres det?

Hjelp ved konfigurering og installering av våre Power-Reliability-produkter og -løsninger finner du i videoene våre.