Installeringsmaterial og monteringsmaterial til automatikkskapet ditt.

Tilbehør til automatikkskap

Med kablingssystemene, beskyttelsesslangene og kabelføringene samt kabelstrekksystemene sørger tilbehøret for automasjonskapet for beskyttelse og orden i og rundt automasjonskapet. Med skjermtilkoblingsklemmene åpnes det også for EMC-godkjent kabling. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Oversiktlige og ryddige automasjonsskap takket være monteringsmateriellet og ledningsstrekksystemene
  • Ryddig lederinnføring fra felten til automasjonsskapet
  • Kabelbeskyttelse grunnet forskjellige beskyttelsesslanger
  • EMC-kompatibel kabling mot støyinnstråling og -utstråling
  • Forenklet vedlikehold grunnet servicegrensesnitt og automasjonsskapstikkontakter
  • Optimal sikt grunnet fleksible koblingsbokslamper
Kabelinnføringsplate og kabelnipler

Kabelinnføringsplate og kabelnipler

Kabelstrekksystemer

I kategorien kabelstrekksystemer finner du alt du trenger for en ryddig og oversiktlig kabelinnføring fra felten til automasjonskapet. I tillegg til de spesielle gjennomføringsplatene, som sikrer en spesielt ryddig kabelinnføring for et høyere antall kabler, vil du også finne enkle kabelnipler. Videre er tilbehørsartikler som pakninger, korrugerte rør og forskjellige adaptere og adapterplater en del av porteføljen.

Ledningsstrekksystem CGS

Ledningsstrekksystem CGS

Ledningsstrekksystemer

Ledningsstrekksystemenes produktkategori omfatter alle temaer som omhandler kabelføring og kabelbeskyttelse. Inne i automasjonsskapet står ryddig ledningsstrekk i fokus, som er grunnen til at det her brukes produkter som kabelkanaler eller ledningsstrekksystemet CGS. I motsetning til kabelkanalene tilrettelegger CGS for enkelt ledningsstrekk fra automasjonsskapdøren inn i automasjonsskapet. Utenfor automasjonsskapet brukes det i stor grad beskyttelsesslanger for å beskytte kablene. For at beskyttelsesslangene skal tåle forskjellige omgivelsesforhold, finnes de i forskjellige materialer og utførelser.

Festematerial for oppbygging av et ryddig automasjonskap

Festematerial for automasjonskapet

Monteringsmateriell

Monterings- og festematerialet består av monteringsskinner, nøytralledersamleskinner, endeholdere, kabelfester og forskjellige monteringsadaptere. Velg riktig DIN-skinne, og fest den om ønsket med tilhørende monteringsadaptere. Med monteringsskinneadapterne kan du f. eks. montere DIN-skinnen høyere opp, eller på skrå. For å forhindre sideveis forskyvning av rekkeklemmene bruker du en av de mange endeholderne. I sortimentet finnes det også forskjellige opplagsbukker som er egnet for feste av nøytralledersamleskinner. For oversiktlig lederbunting vil du i porteføljen også finne forskjellige kabelstrips.

LED-koblingsbokslampe PLD E 409 W 350

LED-automatikkskaplampe

Koblingsbokslamper

Perfekt belysning og rask installering. Med state-of-the-art LED-teknikk og optiske komponenter i høy kvalitet, belyser du automasjonsskapet ditt helt ideelt. Magnetfestet gjør at koblingsbokslampene er raske å installere og settes i drift helt enkelt.

Servicegrensesnitt og automasjonskapstikkontakt

Servicegrensesnitt og automasjonskapstikkontakt

Automasjonskapstikkontakter og servicegrensesnitt

Med servicegrensenittene og automasjonskapstikkontaktene forenkler du vedlikeholdsarbeidet i automasjonskapene dine betydelig. Servicekontaktene tilrettelegger for direkte tilkobling av enkle strømkabler og serviceplugger, f. eks. RJ45, CAT5e eller D-SUB 9. Dermed trenger du ingen eksterne stikkontakter ved vedlikeholdsarbeidet. Automasjonsskapstikkontaktene er tilgjengelige i forskjellige nasjonale varianter og om ønsket med sikringer, brytere eller LED-er. Stikkontaktene kan monteres på både monteringsskinnen, via direktemontering eller i en monteringsramme.

Skjermtilkoblingsklemmene SK og SCC montert på en opplagsbukk som kan monteres direkte

Skjermtilkoblingsklemmer SK og SCC

Skjermtilkoblingsklemmer

Kategorien skjermtilkoblingsklemmer omfatter alle produkter som er nødvendige for å oppnå EMC-kompatibel kabling av rekkeklemmer. I tillegg til de forskjellige skjermtilkoblingsklemmene omfatter dette også skjermtilkoblingsbøyler og avgreningsmoduler eller matemoduler. På den måten kan du beskytte kablingen i automasjonsskapet komplett mot de forskjellige støypåvirkningene, f. eks. kapasitiv eller induktiv støypåvirkning. Nøytralledersamleskinnene (NLS) for feste av skjermtilkoblingsklemmene og avgreningsmodulene finner du i kategorien monteringsmateriell.