Installeringsmaterial og monteringsmaterial til automatikkskapet ditt.

Tilbehør til automatikkskap

Med kablingssystemene, beskyttelsesslangene og kabelføringene samt kabelstrekksystemene sørger tilbehøret for automasjonskapet for beskyttelse og orden i og rundt automasjonskapet. Med skjermtilkoblingsklemmene åpnes det også for EMC-godkjent kabling. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Oversiktlige og ryddige automasjonskap takket være monteringsmateriellet og ledningsstrekksystemene
  • Ryddig lederinnføring fra felten til automasjonskapet
  • Kabelbeskyttelse grunnet forskjellige beskyttelsesslanger
  • EMC-kompatibel kabling mot støyinnstråling og -utstråling
  • Forenklet vedlikehold grunnet servicegrensesnitt og automasjonskapstikkontakter
Kabelinnføringsplate og kabelnipler

Kabelinnføringsplate og kabelnipler

Kabelstrekksystemer

I kategorien kabelstrekksystemer finner du alt du trenger for en ryddig og oversiktlig kabelinnføring fra felten til automasjonskapet. I tillegg til de spesielle gjennomføringsplatene, som sikrer en spesielt ryddig kabelinnføring for et høyere antall kabler, vil du også finne enkle kabelnipler. Videre er tilbehørsartikler som pakninger, korrugerte rør og forskjellige adaptere og adapterplater en del av porteføljen.

Ledningsstrekksystem CGS

Ledningsstrekksystem CGS

Ledningsstrekksystemer

Ledningsstrekksystemenes produktkategori omfatter alle temaer som omhandler den egentlige kabelføringen. I tillegg til ledningsstrekksystemene i automasjonskapet som f. eks. kabelkanalene eller ledningsstrekksystemet CGS omfatter kategorien også forskjellige beskyttelsesslanger. Beskyttelsesslanger er spesielt godt egnet for sikker kabelføring utenfor automasjonskapet. Beskyttelsesslangene finnes i ulike materialer for at de skal tåle forskjellige omgivelsesforhold.

Festematerial for oppbygging av et ryddig automasjonskap

Festematerial for automasjonskapet

Festematerial

Monterings- og festematerialet består av monteringsskinner, nøytralledersamleskinner, endeholdere, kabelfester og forskjellige monteringsadaptere. Velg riktig monteringsskinne, og fest den med tilhørende monteringsadaptere. Med monteringsskinneadapterne kan du f.. eks. montere monteringsskinnene høyere opp, eller på skrå. For å forhindre sideveis forskyvning av rekkeklemmene bruker du en av de mange endeholderne. I tillegg til feste av koblingslister sørger mange av endeholderne også for enkel integrering av klemmegruppe- eller koblingslistmerking. I sortimentet finnes det også forskjellige opplagsbukker som er egnet for feste av nøytralledersamleskinner. For oversiktlig lederbunting vil du i porteføljen finne forskjellige kabelstrips.

Boksrekkeklemmer og wireklemmer

Boksrekkeklemmer og Europarekkeklemmer

Boksrekkeklemmer og Europarekkeklemmer

Boksrekkeklemmene og Europaklemmene er en del av bygningsinstallasjonen, og tilrettelegger for rask og enkel installering av entrådede eller flertrådede ledere. Ta i bruk enkle Europaklemmer med skrutilkobling eller boksrekkeklemmene med pluggtilkobling, og installeringsboksene er montert i en håndvending.

Skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmer

Kategorien skjermtilkoblingsklemmer omfatter alle produkter som er nødvendige for å oppnå EMC-kompatibel kabling av rekkeklemmer. I tillegg til de forskjellige skjermtilkoblingsklemmene er dette også nøytralledersamleskinnene. På den måten kan du beskytte kablingen i automasjonskapet komplett mot de forskjellige støypåvirkningene, for eksempel kapasitiv eller induktiv støypåvirkning.

Servicegrensesnitt og automasjonskapstikkontakt

Servicegrensesnitt og automasjonskapstikkontakt

Automasjonskapstikkontakter og servicegrensesnitt

Med servicegrensenittene og automasjonskapstikkontaktene forenkler du vedlikeholdsarbeidet i automasjonskapene dine betydelig. Servicekontaktene tilrettelegger for direkte tilkobling av enkle strømkabler og serviceplugger, f. eks. RJ45, CAT5e eller D-SUB 9. Dermed trenger du ingen eksterne stikkontakter ved vedlikeholdsarbeidet.