Skjermtilkoblingsklemmer for å beskytte de elektroniske komponentene

Skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmene beskytter anleggene dine mot elektromagnetiske forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan føre til feilfunksjoner eller svikt i komplette anlegg. For å forhindre slike scenarier er skjermtilkoblingsklemmene laget av standardiserte komponenter. I tillegg til å beskytte anleggene brukes skjermtilkoblingsklemmene for å oppfylle EMC-direktivet innenfor rammen av CE-samsvar.

Mer informasjon
Go to Product Detail Page for item 0401023
EK 135 - Mateklemme
EK 135 - Mateklemme
0401023
Electrical Number: 1265742

Mateklemme, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 25 mm2, tverrsnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

Dine fordeler

  • EMC-kompatibel kabling gir optimal elektromagnetisk kompatibilitet
  • Feilfri signaloverføring og signalbehandling
  • Optimal skjermdemping takket være stor kontaktflate
  • Lav overføringsimpedanse grunnet direkte og lavohmsk kontaktflate ved NLS-montering
  • Enkel og kompakt montering av skjermtilkoblingsklemmer på NLS grunnet forskjellige opplagsbukker
  • Velegnede tilkoblingsklemmer sørger for enkel tilkobling av NLS til jordledningen
Skjermtilkoblingsklemme på en nøytralledersamleskinne

Skjermtilkoblingsklemme på en nøytralledersamleskinne

Profesjonell skjerming med skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmer brukes i både automasjonsskap og i anlegg, dette for å oppnå EMC-godkjent kabling av signaler, strømforsyninger og dataledninger. For å oppnå trygg og EMC-godkjent drift i elektromagnetiske støyfelter må tilsvarende skjerming være gitt. Beskyttelsen, som er gitt gjennom skjermtilkoblingsklemmer, forhindrer både innkommende og utgående støystråling. De største årsakene til støypåvirkninger er motor- og frekvensomformere, kraftige magnetiske vekselfelter, radiosignalbølger og kapasitive samt induktive innkoblinger fra andre ledninger. Produsenter og operatører av maskiner og anlegg må overholde forskjellige lovbestemmelser og forskrifter som gjelder for elektromagnetisk kompatibilitet. Disse forskriftene er også en del av CE-merkingen.

Skjermtilkoblingsklemme SCC med festet leder på nøytralledersamleskinne

Skjermtilkoblingsklemme SCC

SCC-skjermtilkoblingsklemmer

SCC-skjermtilkoblingsklemmer gir rask og enkel håndtering og optimal pålegging av skjermen, som gjør at forstyrrelser avledes trygt. Samtlige skjermtilkoblingsklemmer kan monteres for hånd, uten bruk av verktøy. Fjærkraftteknikken er kraftmessig tilpasset slik at det oppstår en størst mulig kontaktflate, uten at lederen deformeres overstadig. Dette gir høy kontaktkvalitet og lav overføringsimpedanse. For at skjermingen skal være effektiv mot forstyrrelser, omslutter skjermtilkoblingsklemmen minst 75 % av lederens skjermflettverk. Større merkeflater gir en mer oversiktlig merking av kablene som skal kobles til, noe som gir en enklere tilordning. Skjermtilkoblingsklemmene SCC er tilgjengelige i tre monteringsmetoder og åpner dermed for direkte-, monteringsskinne- og NLS-montering.

Skjermtilkoblingsklemme SK med festet leder på nøytralledersamleskinne

Skjermtilkoblingsklemme SK

Skjermtilkoblingsklemmer SK

Skjermtilkoblingsklemmene SK er skruvarianten i porteføljen med skjermtilkoblingsklemmer. Kablene festes ved hjelp av rifleskruen. Slissen i rifleskruens øvre ende åpner for høyere dreiemoment ved bruk av en standard skrutrekker. Skjermtilkoblingsklemmenes trykkstykke gir optimal kabelklemming. På grunn av elastisiteten og den derav resulterende tilpasningsevnen er høy kontaktkvalitet sørget for. SK-rekkeklemmenes store kontaktflate gir optimal skjermdemping, på samme måte som for SCC-rekkeklemmene. Skjermtilkoblingsklemmene SK finnes i to monteringsmetoder, og åpner dermed for både direkte- og NLS-montering.

Forsidebilde brosjyre til temaet skjerming

Våre brosjyrer rundt temaet skjerming og skjermtilkoblingsklemmer

Skjerming er et kompleks tema. Om du skal beskytte anleggene mot støyinnstråling eller støyutstråling: EMC-kompatibel kabling er et must. Nedenfor kan du laste ned gratis PDF-filer rundt temaet skjerming. Den første brosjyren, som har tittelen "Skjerming", betrakter skjerming som generelt tema. Her får du en oversikt over de forskjellige typene med støypåvirkninger, og hvordan du effektivt kan motvirke disse påvirkningene. Den andre brosjyren har tittelen "SCC-skjermtilkoblingsklemmer", og inneholder forskjellig informasjon om vår nyeste serie med skjermtilkoblingsklemmer.

Skjermtilkoblingsklemme SCCS foran et bilde av prosessindustri

Bransjer med krav om EMC-kompatibel kabling

Er du på leting etter en pålitelig samarbeidspartner? Med vår lange erfaring og partnerskapelige samarbeid er vi i dag, takket være dyp bransjekunnskap, hjemme i forskjellige industrigrener og markeder. Skjermtilkoblingsklemmer benyttes overalt der EMC-kompatibel kabling er nødvendig. EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet, og er en enhets evne til å fungere tilfredsstillende i elektromagnetiske omgivelser. Enheten skal ikke selv forårsake elektromagnetiske forstyrrelser som ikke er akseptable for andre enheter i disse omgivelsene. Av denne grunn er skjermtilkoblingsklemmer på områdene signalbehandling og viderføring av signaler, en viktig faktor.