Skjermtilkoblingsklemmer for å beskytte de elektroniske komponentene

Skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmene beskytter anleggene dine mot elektromagnetiske forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan føre til feilfunksjoner eller svikt i komplette anlegg. For å forhindre slike scenarier er skjermtilkoblingsklemmene laget av standardiserte komponenter. I tillegg til å beskytte anleggene brukes skjermtilkoblingsklemmene for å oppfylle EMC-direktivet innenfor rammen av CE-samsvar.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • EMC-kompatibel kabling gir optimal elektromagnetisk kompatibilitet
  • Feilfri signaloverføring og signalbehandling
  • Optimal skjermdemping takket være stor kontaktflate
  • Lav overføringsimpedanse grunnet direkte og lavohmsk kontaktflate ved NLS-montering
  • Enkel og kompakt montering av skjermtilkoblingsklemmer på NLS grunnet forskjellige opplagsbukker
  • Velegnede tilkoblingsklemmer sørger for enkel tilkobling av NLS til jordledningen
Skjermtilkoblingsklemmer på DIN-skinne

Skjermtilkoblingsklemmer på monteringsskinne

Faglig korrekt skjerming med skjermtilkoblingsklemmer

Bruk av skjermtilkoblingsklemmer er tiltenkt både automasjonskap og i anlegg for EMC-godkjent kabling av signaler, strømforsyninger og dataledninger. For å kunne arbeide trygt i elektromagnetiske støyfelter, og EMC-godkjent, må skjermingen være fagmessig korrekt. Beskyttelsen, som er gitt gjennom skjermtilkoblingsklemmer, refererer til både innkommende og utgående støystråling. De største årsakene til støypåvirkninger er motor- og frekvensomformere, kraftige magnetiske vekselfelter, radiosignalstrålinger og kapasitive samt induktive innkoblinger fra andre ledninger. For produsenter og operatører av anlegg og maskiner finnes det forskjellige rettslige og normative spesifikasjoner rundt deres elektromagnetiske kompatibilitet. Disse spesifikasjonene utgjør også en del av CE-godkjennelsen.

Skjermtilkoblingsklemme SCC med festet leder på nøytralledersamleskinne

Skjermtilkoblingsklemme SCC

SCC-skjermtilkoblingsklemmer

SCC-skjermtilkoblingsklemmer gir rask og enkel håndtering og optimal pålegging av skjermen, som gjør at forstyrrelser avledes trygt. Samtlige skjermtilkoblingsklemmer kan monteres for hånd, uten bruk av verktøy. Fjærkraftteknikken er kraftmessig tilpasset slik at det oppstår en størst mulig kontaktflate, uten at lederen deformeres overstadig. Dette gir høy kontaktkvalitet og lav overføringsimpedanse. For at skjermingen skal være effektiv mot forstyrrelser, omslutter skjermtilkoblingsklemmen minst 75 % av lederens skjermflettverk. Større merkeflater gir en mer oversiktlig merking av kablene som skal kobles til, noe som gir en enklere tilordning. Skjermtilkoblingsklemmene SCC er tilgjengelige i tre monteringsmetoder og åpner dermed for direkte-, monteringsskinne- og NLS-montering.

SCC-skjermtilkoblingsklemmer svinges på
Koble til skjermtilkoblingsklemmen SCC, og klem fast lederen
Åpne skjermtilkoblingsklemme og frigjøre leder
Skjermtilkoblingsklemme SCC på siden
SCC skjermtilkoblingsklemmer for de forskjellige kabeldiametrene 5, 10, 15 og 20 mm
Monteringsvarianter av SCC-skjermtilkoblingsklemmene
Skjermtilkoblingsklemme SCC med opplagsbukker som kan monteres direkte
Skjermtilkoblingsklemme SCC med opplagsbukker som kan monteres på skinne
Skjermtilkoblingsklemme SCC på monteringsskinne
Skjermtilkoblingsklemme SK med festet leder på nøytralledersamleskinne

Skjermtilkoblingsklemme SK

Skjermtilkoblingsklemmer SK

Skjermtilkoblingsklemmene SK er skruvarianten i porteføljen med skjermtilkoblingsklemmer. Kablene festes ved hjelp av rifleskruen. Slissen i rifleskruens øvre ende åpner for høyere dreiemoment ved bruk av en standard skrutrekker. Skjermtilkoblingsklemmenes trykkstykke gir optimal kabelklemming. På grunn av elastisiteten og den derav resulterende tilpasningsevnen er høy kontaktkvalitet sørget for. SK-rekkeklemmenes store kontaktflate gir optimal skjermdemping, på samme måte som for SCC-rekkeklemmene. Skjermtilkoblingsklemmene SK finnes i to monteringsmetoder, og åpner dermed for både direkte- og NLS-montering.

Forskjellige kabeldiametre for skjermtilkoblingsklemmer SK
SK-skjermtilkoblingsklemmer svinges på
Skjermtilkoblingsklemmer SK
Forsidebilde brosjyre til temaet skjerming

Våre brosjyrer rundt temaet skjerming og skjermtilkoblingsklemmer

Skjerming er et kompleks tema. Om du skal beskytte anleggene mot støyinnstråling eller støyutstråling: EMC-kompatibel kabling er et must. Nedenfor kan du laste ned gratis PDF-filer rundt temaet skjerming. Den første brosjyren, som har tittelen "Skjerming", betrakter skjerming som generelt tema. Her får du en oversikt over de forskjellige typene med støypåvirkninger, og hvordan du effektivt kan motvirke disse påvirkningene. Den andre brosjyren har tittelen "SCC-skjermtilkoblingsklemmer", og inneholder forskjellig informasjon om vår nyeste serie med skjermtilkoblingsklemmer.

Skjermtilkoblingsklemme SCCS foran et bilde av prosessindustri

Bransjer med krav om EMC-kompatibel kabling

Er du på leting etter en pålitelig samarbeidspartner? Med vår lange erfaring og partnerskapelige samarbeid er vi i dag, takket være dyp bransjekunnskap, hjemme i forskjellige industrigrener og markeder. Skjermtilkoblingsklemmer benyttes overalt der EMC-kompatibel kabling er nødvendig. EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet, og er en enhets evne til å fungere tilfredsstillende i elektromagnetiske omgivelser. Enheten skal ikke selv forårsake elektromagnetiske forstyrrelser som ikke er akseptable for andre enheter i disse omgivelsene. Av denne grunn er skjermtilkoblingsklemmer på områdene signalbehandling og viderføring av signaler, en viktig faktor.