Printmoduler og kretskortpluggforbindere

Printmoduler og kretskortpluggforbindere

Allsidig tilkoblingsteknikk, pålitelige forbindelser: Printmoduler og -pluggforbindere er grunnleggende komponenter i alle elektroniske enheter. Vår portefølje har egnet tilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt for tilnærmet alle applikasjoner. Vår portefølje inkluderer printmoduler og kretskortpluggforbindere, Wire-to-Board-pluggforbindere og effektgjennomføringsrekkeklemmer.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Allsidige tilkoblingsteknikker som push-in- eller skrutilkobling gir særdeles høy fleksibilitet
 • Brukes i mange forskjellige applikasjoner og i forskjellige bransjer takket være ulike delingsmål og poltall
 • Høy materialkvalitet gir optimal pålitelighet
 • Velprøvde kontaktgeometrier og -overflater gir lang levetid
 • Kompetent støtte og veiledning fra erfarne produktspesialister ved Design-in-produkter samt kundespesifikt tilpassede varianter

Nye produkter

Inverterte pluggforbinderhus i serien I(D)MCC 0,5 i delingsmål 2,54 mm for krympeteknologi
Dreide kretskortbasislister i serien MC 1,5 for Reflow-lodding
Kretskortpluggforbindere i serien FMCOR/W 1,5
Push-in-kretskortpluggforbindere i serien PTS 0,5 for KNX-automasjon
Forgylte, inverterte krympekontakter for kretskortplugghus
Skrå THR-printmoduler i serien SPTA-THR 2,5
SPE-printmoduler i sortimentet COMBICON
Kompakte basislister i serien DMC 1,5
Printmoduler som kan betjenes med hendel, i serien LPTA 16
Kretskortpluggforbindere i serien XPC 1,5 med push-X-tilkobling
CONNEXIS-pluggforbindere i serien D31
CONNEXIS-pluggforbindere i serien D32
CONNEXIS-pluggforbindere i serien D21
Printmoduler som kan betjenes med hendel, i serien LPTA 16
Kretskortpluggforbindere i serien SPC 4
Basislister i serien PC 4

Inverterte pluggforbinderhus

Delingsmål 2,54 mm for krympeteknologi

De inverterte husene i en og to rekker for pluggforbindere i serien I(D)MCC 0,5 supplerer porteføljen i det kompakte delingsmålet 2,54 mm. Dermed er også Wire-to-Wire-løsninger mulig med tilkoblingssystemet DFMC 0,5. Det kan velges blant forskjellige krympekontakter.

Viktigste egenskaper

 • Ledertverrsnitt: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
 • Strøm opptil 6 A
 • Spenning opptil 160 V
 • Delingsmål: 2,54 mm
 • 2- til 16-polet med 4 til 32 kontakter
 • Varianter i en eller to rekker

Dine fordeler

 • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
 • Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
 • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset

Dreide basislister i serien MC 1,5

For automatisert Reflow-lodding

De nye, dreide basislistene i delingsmål 3,81 mm supplerer serien MC med muligheten til å dreie pluggforbindernes tilkobling 180°. THR-basislistene tilrettelegger for en Reflow-loddeprosess og automatisert montering av utstyr, og reduserer produksjonskostnadene.

Viktigste egenskaper

 • Delingsmål 3,81 mm
 • Strøm opptil 8 A
 • Spenning opptil 160 V
 • 2- til 16-polet
 • Standard stiftlengde: 1,9 mm
 • Material: Høytemperaturkunststoff LCP

Dine fordeler

 • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
 • Høy fleksibilitet i utstyrsdesignen: En basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
 • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden

Kretskortpluggforbinder FMCOR/W 1,5

Ledertilkobling ortogonalt i betjeningsretningen

De nye kretskortpluggforbinderne FMCOR/W 1,5 gir en praktisk ledertilkobling ortogonalt i betjeningsretningen. Pluggforbinderne har push-in-tilkoblinger med betjeningselementer i forskjellige farger.

Viktigste egenskaper

 • Delingsmål 3,5 mm
 • Strøm opptil 8 A
 • Spenning opptil 160 V
 • 2- til 16-polet
 • Finnes med/uten flens samt Lock and Release-hendel
 • Lederinnføring vendt mot kodingsside eller bølget side

Dine fordeler

 • Ledertilkobling ortogonalt mot betjeningsretningen letter kablingen av skinnemonterbare enheter
 • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
 • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme

Push-in-kretskortpluggforbinder

For KNX-automasjon

Med serien PTS 0,5 utvider Phoenix Contact sin portefølje for bygningsautomatisering med kompakte kretskortpluggforbindere for KNX-kommunikasjon. J-Y(ST)Y-installasjonsledninger (0,6 mm og 0,8 mm) kan tilkobles via push-in-tilkoblingen, uten bruk av verktøy.

Viktigste egenskaper

 • Strøm opptil 6 A
 • Spenning opptil 320 V
 • Delingsmål: 5,75 mm
 • Lederdiameter opptil 0,8 mm
 • Push-in-tilkobling
 • 2-polet
 • Fire tilkoblinger pr. potensial
 • THR-egnede stiftlister valgfritt i belte- eller kartongforpakning

Dine fordeler

 • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
 • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
 • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
 • Unik kontakttilordning ved hjelp av fargekoding
 • Ideell for bussanvendelser: enkel, avbruddsfri videreføring av potensialer

Forgylte, inverterte krympekontakter

Til kretskortplugghus

De inverterte krympekontaktene i serien IMCC 0,5-MP er ideelle for ledning-til-ledning-forbindelser med forgylt kontaktoverflate. Som bulkgods eller båndmateriell åpner de for manuell eller automatisert behandling av mindre og større polmengder i de nye, inverterte pluggforbinderhusene.

Viktigste egenskaper

 • Ledertverrsnitt: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
 • Strøm opptil 6 A
 • B-krymping og isolasjonskrymping
 • Forgylt kontaktoverflate
 • Pakket som bulkmateriell eller båndmateriell

Dine fordeler

 • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
 • Manuell krympetang med høy krympekraft og lave manuelle krefter
 • For å etablere forbindelser mellom kontakter og ledninger i ulike tverrsnitt for automatisert krymping finnes det også forskjellig, solid verktøy
 • Innstillbar krympehøyde for verktøyet

Skrå THR-printmoduler med 2,5 mm²

Rask tilkobling takket være push-in-fjærtilkobling

Printmoduler i serien SPTA-THR 2,5 supplerer produktspekteret med skrå, reflow-loddbare varianter for automatiserte bestykningsprosesser. Takket være den skrå tilkoblingen åpnes det spesielt for arrangement på kretskortet i flere rekker.

Viktigste egenskaper

 • Strøm opptil 32 A
 • Spenning opptil 400 V
 • Ledertverrsnitt: 0,2 til 4 mm²
 • Delingsmål: 5,0 mm
 • 2- til 12-polet
 • Leveres i kartong- eller belteforpakning

Dine fordeler

 • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-fjærtilkobling
 • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
 • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
 • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
 • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen

SPE-printmoduler i sortimentet COMBICON

Tilkoblingsteknikk for Single Pair Ethernet

Når det gjelder utforming av Industrie 4.0- og IIoT-anvendelser, kan Single Pair Ethernet (SPE) skilte med en ytelsessterk teknologi. Her viser printmodulene i sortimentet COMBICON hva de virkelig er gode for, takket være entydig fargekoding og lettforståelig håndtering.

Viktigste egenskaper

 • Skru- og push-in-tilkoblingsteknikk
 • Delingsmål: 3,5 til 5,08 mm
 • Tilkoblingsretninger: 0°, 45° og 90°
 • Ledertverrsnitt: 0,14 mm² til 2,5 mm² (26 AWG til 12 AWG )
 • Egnet for Power-over-Data-Line-anvendelser (PoDL)

Dine fordeler

 • Enkel håndtering takket være entydig fargekoding
 • Rask og enkel integrering av sensorer og feltutstyr
 • Plassbesparende tilkoblingsteknikk for utstyr (miniatyrisering)
 • Egnet for skjermede og uskjermede SPE-ledninger
 • Kontrollerte og bekreftede datahastigheter opptil 1000 Mbit/s

Kompakte basislister i serien DMC 1,5

For automatisert Reflow-lodding

Serien DMC utvides med de nye, reflow-loddbare basislistene i delingsmål 3,5 mm. Denne bruker utelukkende den velkjente Lock and Release-teknologien. Velg denne teknologien når du ønsker en lettforståelig og robust kobling og utstøting mellom pluggforbinder og basislist uten bruk av krefter.

Viktigste egenskaper

 • Strøm opptil 8 A
 • Spenning opptil 160 V
 • 2- til 20-polet
 • Delingsmål: 3,5 mm
 • Standard stiftlengde: 2,0 mm og 2,6 mm
 • Material: Høytemperaturkunststoff LCP
 • Om ønsket i belteforpakning

Dine fordeler

 • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
 • Forpakninger for automatisert Pick-and-Place-montering av utstyr tilgjengelig
 • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
 • Samme Pin-layout og samme byggeform som de eksisterende DMC 1,5-basislistene med integrert skruflens og Lock and Release-kobling

Printmoduler som kan betjenes med hendel

I skrå tilkoblingsretning opptil 25 mm²

Printmoduler i serien LPTA 16 åpner for tilkobling av ledere med tverrsnitt opptil 25 mm², uten bruk av verktøy. Den entydige posisjonen til den fargede betjeningshendelen samt den definerte kontaktkraften til push-in-tilkoblingen, som kan betjenes med hendel, gir sikker forbindelse.

Viktigste egenskaper

 • Strøm opptil 76 A
 • Spenning opptil 1000 V
 • Ledertverrsnitt 0,75 mm² … 25 mm²
 • Delingsmål 10 og 15 mm
 • 1- til 8-polet
 • Skrå utførelse med tilkoblingsretning 30°
 • Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1

Dine fordeler

 • Enkel å betjene takket være betjeningshendel i egen farge
 • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
 • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent/lukket klemrom
 • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse

Push-X i kretskortpluggforbinder

Meget praktisk ved ledertilkoblingen

Ved kretskortpluggforbindere i serien XPC 1,5 er den praktiske push-X-ledertilkoblingen integrert. Med push-X-teknologien kobler du til entrådede og flertrådede ledere raskt og tilnærmet uten å bruke krefter, ved å skyve inn.

Viktigste egenskaper

 • Strøm opptil 8 A
 • Spenning opptil 160 V
 • Ledertverrsnitt opptil 1,5 mm²
 • Delingsmål 3,5 mm
 • 2- til 16-polet

Dine fordeler

 • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
 • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av store krefter og uten bruk av verktøy
 • Akustisk tilbakemelding ved ledertilkoblingen
 • Hendelposisjonen viser tilkoblingens status
 • Kompatibel med COMBICON-kretskortpluggforbindere i delingsmål 3,5 mm

Pluggforbindere i serien CONNEXIS D31

For automatisert produksjon i delingsmål 3,81 mm

CONNEXIS-kretskortpluggforbindere med krympetilkobling for kabeltilpasninger letter og fremskynder automatisert produksjon. Serien D31 i delingsmål 3,81 mm åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer.

Viktigste egenskaper

 • Tverrsnitt 28 AWG … 14 AWG
 • Strøm opptil 8 A
 • Spenning opptil 160 V
 • Delingsmål 3,81 mm
 • Krympetilkobling
 • Halogenfritt kunststoff

Dine fordeler

 • Rask og sikker montering grunnet individuell merking med tall, bokstaver og tegn
 • Feilfri plugging grunnet varianter med fast integrert koding
 • Enkel, tidsbesparende produksjon grunnet prefabrikkerte plugger
 • Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveløsning
 • Utvidede bruksmuligheter grunnet forskjellige kontaktoverflater, enten med tinn- eller gullbelegg

Pluggforbindere i serien CONNEXIS D32

For automatisert produksjon i delingsmål 5,08 mm

CONNEXIS-kretskortpluggforbindere med krympetilkobling for kabeltilpasninger letter og fremskynder automatisert produksjon. Serien D32 i delingsmål 5,08 mm åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer.

Viktigste egenskaper

 • Tverrsnitt 28 AWG … 14 AWG
 • Strøm opptil 8 A
 • Spenning opptil 320 V
 • Delingsmål 5,08 mm
 • Krympetilkobling
 • Halogenfritt kunststoff

Dine fordeler

 • Rask og sikker montering grunnet individuell merking med tall, bokstaver og tegn
 • Feilfri plugging grunnet varianter med fast integrert koding
 • Enkel, tidsbesparende produksjon grunnet prefabrikkerte plugger
 • Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveløsning
 • Utvidede bruksmuligheter grunnet forskjellige kontaktoverflater, enten med tinn- eller gullbelegg

Pluggforbindere i serien CONNEXIS D21

For automatisert produksjon i delingsmål 2,50 mm

CONNEXIS-kretskortpluggforbindere med krympetilkobling for kabeltilpasninger letter og fremskynder automatisert produksjon. Serien D21 i delingsmål 2,50 mm åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer.

Viktigste egenskaper

 • Tverrsnitt 28 AWG … 18 AWG
 • Strøm opptil 5 A
 • Spenning opptil 160 V
 • Delingsmål 2,50 mm
 • Krympetilkobling
 • Halogenfritt kunststoff

Dine fordeler

 • Rask og sikker montering grunnet individuell merking med tall, bokstaver og tegn
 • Feilfri plugging grunnet varianter med fast integrert koding
 • Enkel, tidsbesparende produksjon grunnet prefabrikkerte plugger
 • Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveløsning
 • Utvidede bruksmuligheter grunnet forskjellige kontaktoverflater, enten med tinn- eller gullbelegg

Printmoduler som kan betjenes med hendel

I skrå tilkoblingsretning opptil 25 mm²

Printmoduler i serien LPTA 16 åpner for tilkobling av ledere med tverrsnitt opptil 25 mm², uten bruk av verktøy. Den entydige posisjonen til den fargede betjeningshendelen samt den definerte kontaktkraften til push-in-tilkoblingen, som kan betjenes med hendel, gir sikker forbindelse.

Viktigste egenskaper

 • Strøm opptil 76 A
 • Spenning opptil 1000 V
 • Ledertverrsnitt 0,75 mm² … 25 mm²
 • Delingsmål 10 og 15 mm
 • 1- til 8-polet
 • Skrå utførelse med tilkoblingsretning 30°
 • Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1

Dine fordeler

 • Enkel å betjene takket være betjeningshendel i egen farge
 • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
 • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent/lukket klemrom
 • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse

Kretskortpluggforbindere i serien SPC 4

Full fleksibilitet i designen

Pluggforbindere i serien SPC 4 er kompakte, og med sitt delingsmål på 6,35 mm sparer de mye plass i enheten. Ved utstyrsdesignen er frihet selve stikkordet, og da grunnet innovativ skjermtilkobling. Låsing via Top-Lock eller mellomflens gir sikker forbindelse.

Viktigste egenskaper

 • Delingsmål: 6,35 mm
 • Strøm opptil 24 A
 • Spenning opptil 1000 V
 • 2- til 12-polet
 • Som alternativ med mellomfesteflens
 • Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1

Dine fordeler

 • Kompakt: Pluggforbindere med 6,35 mm delingsmål sparer plass i utstyrsfronten.
 • Innovativ: Større frihet for utviklerne i forbindelse med utstyrsdesign, takket være smart skjermtilkobling.
 • Stort variantmangfold: Låsing via Top-Lock eller mellomflens er trygt og plassbesparende.

Kompakte basislister i serien PC 4

For automatisert Reflow-lodding

De kompakte basislistene i serien PC 4 har et delingsmål på 6,35 mm og sparer mye plass i enheten. Den utvidede berøringsbeskyttelsen på basislist og plugg gir ekstra sikkerhet. THR-basislistene tilrettelegger for en Reflow-loddeprosess og automatisert montering av utstyr, og reduserer produksjonskostnadene.

Viktigste egenskaper

 • Delingsmål: 6,35 mm
 • Strøm opptil 24 A
 • Spenning opptil 1 000 V
 • 2- til 12-polet
 • Om ønsket i belteforpakning
 • Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1

Dine fordeler

 • Kompakt: Basislister med 6,35 mm delingsmål sparer plass i
  utstyrsfronten.
 • Sikker: Den utvidede berøringsbeskyttelsen på basislist og plugg gir
  ekstra sikkerhet.
 • Effektiv: THR-basislistene tilrettelegger for Reflow-loddeprosess og automatisert montering av utstyr, og kan dermed redusere produksjonskostnadene.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

To hender med jord, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Biobaserte produkter

Phoenix Contact utvikler teknologier og løsninger for en bedre fremtid. Klimavern og miljøutslipp som CO₂ er sentrale startpunkter for bærekraftstrategien vår. Som eksempel omstiller vi første produkter til biobasert plast.

 Tilkoblingsteknikk for fremtiden fra Phoenix Contact
Kretskortpluggforbindere og elektronikkhus YouTube

Kretskortpluggforbindere og elektronikkhus: Tilkoblingsteknikk for fremtiden

Kretskortpluggforbindere, kort-til-kort-pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact, og det i forskjellige former, farger og tilkoblingsvarianter, gir deg allsidige tilkoblingstekniske løsninger. Dra nytte av vår høye kompetanse rundt utvikling og produksjon for nettopp din tilkoblingsløsning.

Printmoduler

Printmoduler

Det være seg prosessgrensesnitt, automatiseringskomponenter eller frekvensomformere: Printmoduler i produktlinjene COMBICON XS til XXL muliggjør enkel og sikker overføring av signaler, data og effekt direkte til kretskortet.

 • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 95 mm²
 • For strøm opptil 232 A og spenning opptil 1 000 V
 • Med skru-, fjær- og IDC-tilkobling
 • For delingsmål fra 2,5 til 20 mm
Kretskortpluggforbindere med nyskapende tilkoblingsteknikker

Kretskortpluggforbindere

Kretskortpluggforbindere i COMBICON-produktseriene XS til XL gir en universell, vedlikeholdsvennlig ledertilkobling for tilnærmet alle typer utstyrsdesign for forskjellige bransjer og markeder. Konfeksjonerte pluggforbindere med ulike ledningslengder og tverrsnitt åpner i tillegg for tilkoblingsløsninger som er klare til bruk umiddelbart.

 • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 35 mm²
 • For strøm opptil 125 A og spenning opptil 1 000 V
 • Med skru-, fjær-, hendel-, Pierce- eller krympetilkobling
 • Med lås via låsesystemer eller skruflens
 • For delingsmål fra 2,5 til 15 mm
Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular

Modulære printmoduler i serien SPT modular

Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular forsyner elektronikken din med opptil 1500 V i en og samme tilkoblingsblokk. Tilgang 24/7 til alle konfigureringsfiler, bl. a. med QR-kode på produktet

 • Enkel konfigurering av fargekamre, individuelle polfarger og ulike tverrsnitt
 • Sømløs, digital prosesskjede for rask tilpasning av den konfigurerte artikkelen, god produksjonsflyt og absolutt pålitelig levering
Effektgjennomføringsrekkeklemmer for fleksible overføringsløsninger

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Med effektgjennomføringsrekkeklemmer overfører du høy strøm og spenning sikkert og pålitelig gjennom husveggen. Ulike monteringsposisjoner sørger for at du alltid har en velegnet løsning som gir sikker tilkoblingsteknikk.

 • For ledertverrsnitt fra 4 til 95 mm²
 • For strøm opptil 232 A og spenning opptil 1 000 V
 • Med skru-, fjær-, T-LOX- eller bolttilkobling
 • For veggtykkelser fra 1 til 6 mm
Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

De krympebaserte kretskortpluggforbinderne i porteføljen CONNEXIS er optimalisert for kabelkonfeksjoneringer. De består av plugger og basislister i horisontal eller vertikal tilkoblingsretning samt veggjennomføringer.

 • For krympekontakter for ledere fra AWG 28 ... AWG 14
 • 2-20 poler
 • Delingsmål 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm
 • For spenning (III/2) fra 160 til 210 V
Automatisk skanning av produktetikettene

Effektive logistikkprosesser Skap enklere prosesser rundt varemottak og vareutlevering

Vi støtter opp om automatiserte logistikkprosesser med produktetiketter som gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, helt enkelt som skannekode. Med den automatiske innlesningen av koden reduserer du det manuelle arbeidet for logistikkmedarbeiderne dine, og øker produktiviteten ved varemottak og -utlevering.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen
I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.
Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Tilkoblingsteknikk for overføring av data, signaler og effekt

Kravene til elektronisk utstyr i industrielle omgivelser blir kontinuerlig høyere. Vi ser en trend mot miniatyrisering: Plassbesparende rekkeklemmer og kretskortpluggforbindere må tillate mer elektronikk i automasjonskapet eller i andre anvendelser. Komponentene må være mer kompakte, tilkoblingsteknikken må ha større ytelse, være mer belastbar og mer fleksibel.
Phoenix Contact imøtekommer disse kravene med en omfattende produktportefølje. IP20-tilkoblingsteknikken gir utstyrsprodusenter helt nøyaktige tilkoblinger for overføring av data og effekt. Porteføljen inneholder over 10 000 forskjellige produkter og har riktig tilkobling for alle bruksområder.

Magnetisk induktiv gjennomstrømningsmåler med kretskorttilkoblingsteknikk
Servokontroller med kretskortpluggforbinder
Effektgjennomføringsrekkeklemme for opptil 232 A / 1000 V (IEC)
Magnetisk induktiv gjennomstrømningsmåler med kretskorttilkoblingsteknikk

Som utstyrsprodusent kan du utvikle helt passnøyaktige overføringsløsninger for alle vanlige feltbusser og Industrial Ethernets, f.eks. med hybridpluggforbindere for samtidig overføring av data og effekt (Power-over-Ethernet). I tillegg finnes det mange forskjellige CAT5-kablinger.

Servokontroller med kretskortpluggforbinder

For signaloverføringen kan du bruke porteføljen fra Phoenix Contact for strøm opptil 8 A og spenning opptil 300 V. I tillegg finnes det varianter med skjermtilkobling.

Effektgjennomføringsrekkeklemme for opptil 232 A / 1000 V (IEC)

For overføring av høy effekt tilbyr vi printmoduler og -pluggforbindere med ledertverrsnitt opptil 95 mm2 og delingsmål opptil 20 mm. Som utstyrsprodusent gir varianter med skjermtilkobling deg enda flere frihetsgrader.