To ansatte hos Phoenix Contact med produkter i hendene

Sertifiseringer og godkjennelser Kun det aller beste er akkurat godt nok for kundene våre.

Det å kunne oppfylle produkt- og firmarelaterte standarder er utgangspunktet for alle handlinger hos Phoenix Contact. Nasjonale og internasjonale sertifikater og godkjennelser danner rammen for dette. For våre kunder skal være tvers igjennom fornøyd med produktene våre. Og de skal kunne stole på Phoenix Contact som bedrift. Nedenfor finner du et utvalg med sertifiseringer og godkjennelser som produksjons- og bedriftsprosessene våre har sitt utgangspunkt i.

Ansatt hos Phoenix Contact ved kvalitetskontroll

Phoenix Contact utvikler, tester og merker selvsagt hvert produkt etter gyldige normer, direktiver og lovbestemmelser til enhver tid. Produktrelaterte sertifikater og godkjennelser kan være forskjellige fra land til land på detaljnivå. Hvis du trenger informasjon om sertifiseringene og godkjennelsene for en artikkel, finner du dette på tilhørende detaljerte produktside. I søkefeltet på nettsiden til Phoenix Contact legger du inn artikkelnummeret. Eller du kan velge artikkel fra produktlisten.

Produktene våre er bl.a. sertifisert eller godkjent etter:

 • CB-sertifiseringer etter IEC-standarder
 • Underwriters Laboratories (UL)
 • CE-samsvar
 • VDE
 • EAC
 • DNV GL
Kjemianlegg med overliggende Ex-beskyttelsessymboler

Eksplosjonsbeskyttelse

Blant de produktrelaterte sertifikatene og godkjennelsene inntar eksplosjonsbeskyttelse en fremragende rolle. Innen kjemisk industri og petrokjemi, og også innen bransjer som tilsynelatende ikke er kritiske, som næringsmiddelindustrien, må anleggsbyggere oppfylle de lovbestemte kravene til eksplosjonsbeskyttelse, og det over hele verden.

Ansatt hos Phoenix Contact betrakter en glødende tråd

Kvalitetskontroller

Godkjent kvalitet i produktene våre har absolutt høyeste prioritet. Kvalitet kontrolleres ikke bare i etterkant på det ferdige produktet, det genereres også ansvarsbevisst i hvert trinn i produksjonen og logistikken vår. For å sikre at produktene våre kan tas i bruk i alle relevante bransjer gjennomgår disse produktene et høyt antall spesifikke testmetoder. Dermed sertifiseres de etter mange forskjellige typer godkjennelser.

Ansatt hos Phoenix Contact foran utstilte sertifikater

Bedriftssertifikater

Høy kvalitet er ufravikelig: Det gjelder for både hvert og ett produkt og for hele Phoenix Contact som gruppe. For å oppfylle dette kravet over hele linjen er Phoenix Contact som bedrift godkjent og sertifisert i mange forskjellige kontekster, bl. a. for kvalitetsstyring, miljøstyring, energistyring og HMS. Noen av disse sertifiseringene er som følger:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 50001
 • BS OHSAS 18001
 • IRIS
 • Flere laboratoriegodkjennelser etter DIN EN ISO/IEC 17025:2018 og DIN EN ISO/IEC 17025:2005
 • KTA 1401
 • IEC 62443-2-4
 • IEC 62443-2-1