Managementsystemsertifikater

Hos Phoenix Contact er kvalitet ufravikelig. Dette kravet ønsker vi å oppfylle på alle måter. Våre systemer og prosesser er derfor godkjent og sertifisert gjentatte ganger. Nedenfor finner du våre managementsystemsertifikater i landet vårt og for Phoenix Contact-gruppen, inkludert et sprang over til produktsertifikatene.

Sertifikater for Norge

Kvalitet er en ubestridelig faktor. Dette kravet ønsker vi å oppfylle på alle måter. Våre systemer og prosesser er derfor godkjent og sertifisert gjentatte ganger.

Sertifikater i Phoenix Contact-gruppen

Vi er også sertifisert for hele Phoenix Contact-gruppen.

Kvinne betrakter kretskortpluggforbindere fra Phoenix Contact

Compliance og godkjennelser for produkter

Phoenix Contact utvikler, tester og merker hvert produkt etter til enhver tid gyldige normer, direktiver og lovbestemmelser. Lær mer om sertifiseringer og godkjennelser for produktene våre.