PLS-er (kontrollere) og I/O-er - intelligent automatisering

PLS (kontrollere) og I/O

Finn egnede PLS-er (kontrollere) og I/O-er i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67, det være seg som system eller som Remote I/O-stasjon for de mest forskjellige Ethernet-nettverk. Programmer i IEC 61131-3 eller høynivåspråk, og gjør anleggene dine sikre for fremtiden. Med PLCnext Technology kan du bruke blant annet nyeste trender som kunstig intelligens allerede i dag, eller smartifisere bærekraftige løsninger innen solcelleindustrien.

Mer informasjon

Nye produkter

Kontroller for romautomatisering

Kontroller for romautomatisering

Høyt antall fleksible I/O-kanaler

Den modulære kontrolleren i produktserien Catan i REG-format har multifunksjonelle I/O-kanaler som gjør den fleksibel i bruk. De forskjellige tilleggsmodulene nettorganiseres via Single Pair Ethernet. Det pluggbare displayet er en støtte ved idriftsetting og vedlikehold.

Viktigste egenskaper

 • Kompakt REG-byggeform
 • I/O-kanaler optimalisert for romautomatiseringen
 • Integrert 3-ports-Ethernet-Switch
 • Tilkobling av opptil 16 I/O-moduler via SPE
 • Multi-protokoll-støtte med utgangspunkt i Ethernet, RS-485 og USB
 • Engineering via Emalytics og Niagara-Framework

Dine fordeler

 • Plass- og kostnadsbesparelse grunnet meget fleksible I/O-konfigureringsmuligheter
 • Støtte av idriftsetting og vedlikehold grunnet pluggbart display for lokal betjening
 • Ytelsessterk tilleggsbuss tilrettelegger også for fordelt installering
 • Grensesnitt for IoT-anvendelser
 • Bærekraftsmerke Cradle-to-Cradle hensyntatt i designen

Åpen for fremtiden

Automatiseringsverden er i endring. Digitaliseringen, nettorganiseringen og globaliseringen av økonomisk effektive og tekniske systemer fører til nye utfordringer for markedet. Produsenter av fremtidsegnede automatiseringssystemer må gi kundene mulighet til å imøtekomme standardene i moderne IoT-anvendelser. Av denne grunn tilbyr Phoenix Contact fremtidsrettede PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare. Fra komponenten og helt til systemet, for automasjonskapet og feltinstallering. Profesjonell automatisering til anleggene dine: Fra desentral vannforsyning til meget komplekse lakkeringslinjer innen bilindustrien.

Økosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology forener IT- og OT-verden Klargjør anvendelsen din for IIoT og Industrie 4.0

PLCnext Technology er økosystemet for industriell automatisering, og består av åpen maskinvare, modulært Engineering-program, global Community og digital programmarkedsplass. Digitalisering og globalisering fører til nye utfordringer for den industrielle automatiseringen. Helt skreddersydd design i det åpne automatiseringssystemet er like viktig som en fleksibel, modulær utvidelse.

I tillegg til PLS-standardprogrammering etter IEC61131-3 er også en parallell programmering og kombinasjonen av programmeringsspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® mulig i sanntid med PLCnext Control. Få fart på applikasjonsutviklingen din med den gratis basisversjonen av PLCnext Engineer. Eller bruk de kjente programmeringsomgivelsene dine – valget er ditt!

Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Solutions-apper, programmoduler, runtimesystemer og funksjonsutvidelser som oppstår som følge av dette, er tilgjengelige i PLCnext Store og sørger for meget store tids- og kostnadsbesparelser ved utformingen av applikasjonen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystemet for utfordringene dine innen moderne automatisering.

Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

PLS, PLS-utvidelser, I/O-systemer og programvare for PLCnext Technology

Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk, som består av PLS, funksjonelle PLS-utvidelser, I/O-systemer og programvare, for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology. Det åpne økosystemet muliggjør automatiseringsprosjekter uten begrensningene som finnes ved proprietære systemer. Du kan integrere Open Source Code og apper, og du kan nettorganisere deg gjennom skytilknytninger med PLCnext Control.

PLCnext Technology åpner for parallell programmering med utgangspunkt i veletablerte programvareverktøyer: Disse er Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PLCnext Engineer samt den valgbare tilknytningen av generert programkode. Slik kombinerer du f. eks. funksjoner i henhold til IEC 61131-3 med rutiner i C/C++, C# eller Matlab® Simulink®, og smelter disse funksjonene sammen til et komplett system.

Phoenix Contact har for dette formålet skalerbare PLS-er i beskyttelsesgrad IP20. Fra modulære kontrollere for mindre anvendelser, sentrale høyytelseskontrollere og helt til PC-baserte Edge Devices, denne produktserien har alltid en velegnet løsning. Med de modulære kontrollerne blir du meget fleksibel når du skal utforme stasjonene dine. Velg fra en stor portefølje med I/O-er, eller utvid kontrollerens funksjoner ved å legge til funksjonsmoduler på venstre side. Med den åpne Linux-kjernen kan du også integrere nye teknologier, som OPC UA, TSN og 5G. Dermed gir PLCnext Control optimal fremtidssikkerhet.

E-Paper
Ny PLCnext Technology E-Paper
Du kan her se den første interaktive E-Paper til PLCnext Technology, og få all informasjon på ett sted. I denne E-Paper finner du knapper som tilrettelegger for flere interaksjoner. Hent inspirasjon med spennende bruksmuligheter, se vår maskinvare med 3D-bilder med flere detaljer, få informasjon om produkter i nettbutikken vår, eller lær mer om alle fire elementene i økosystemet. Det finnes også mange flere videreførende lenker og implementerte videoer til alle favorittemaene dine.
Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper
Remote I/O-systemer

Remote-I/O-system i serien Axioline for automasjonskapet og feltinstallering

Remote I/O-systemer til automasjonskapet og feltinstallering

Du kan velge fra et stort sortiment med Remote I/O-systemer til automasjonskapet – også for meget rask datakommunikasjon. Slik implementerer du f. eks. sikkerhetsapplikasjoner i praksis med våre PROFIsafe-moduler, eller også helt uten sikkerhetskontroller, og da med SafetyBridge Technology. Våre I/O-systemer kan kombineres perfekt med alle programmerbare kontrollere fra Phoenix Contact.

For desentral automatisering bruker du I/O-moduler i blokkonstruksjon med mange funksjoner og med særdeles robust byggform for røffe industriomgivelser. Ved å ta i bruk digitale I/O-er samt E-IO-Link-master og egnede IO-Link-Devices utvider du applikasjonens funksjonsomfang.

Klassiske PLS-er etter IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

Klassiske PLS-er etter IEC 61131

Klassiske PLS-er i alle ytelsesklasser for IEC 61131-3-programmering

Phoenix Contact tilbyr en stor PLS-portefølje for alle typer anvendelser. Blant programmerbar styreteknikk for mindre til middels store anlegg velger du PLS-er med egnede I/O-er og High-Performance-PLS-er for krevende automatiseringsoppgaver.

De modulære kontrollerne i serien Axiocontrol er tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser. Grunnlaget er et meget robust hus og utmerkede EMC-egenskaper.

For meget tilgjengelig og desentral automatisering er høyytelses-PLS-en med
IEC-61131-styringsintelligens, redundansteknologi og nettverkstilkobling
den ideelle løsningen. Den integrerte redundansfunksjonen på fiberoptisk basis gir
avbruddsfri prosess ved svikt eller utskiftning av en PLS. RFC-kontrollerne fungerer på PROFINET-basis, og bygger, takket være AutoSync Technology, det redundante systemet automatisk opp.

Kontroller for bygningsautomatisering

Kontroller for bygningsautomatisering
Bygning med forskjellige konstruksjoner
Automasjonskap i bygningsautomatisering
Kontroller for bygningsautomatisering

Den ytelsessterke kontrolleren​ ​ILC 2050 BI​ er spesialkonstruert for automatiseringsoppgaver i bygninger. Det omfatter spesielt styring og overvåking av bygningens infrastruktur samt energistyringen.

Utvidelse med et høyt antall I/O-komponenter fra Inline-systemet gir enkel oppbygging av modulære automatiseringsstasjoner for tilnærmet alle oppgaver innen bygningsinfrastruktur. Tilhørende program gjør den automatiserte bygningen IoT-egnet helt uten anstrengelser.

Dine fordeler

 • Enkel programmering grunnet grafisk oppbygging av styrefunksjonene fra et stort bibliotek med ferdige moduler
 • Støtter alle viktige kommunikasjonsprotokoller på området for automatisering innen bygningsinfrastruktur
 • Mulighet for live-engineering uten at driften avbrytes
 • Opprettholdelse av økonomisk effektiv drift grunnet fjerntilgang for programmering, overvåking, programvareoppdateringer og funksjonsutvidelser
 • Sikker drift gjennom konsekvent kryptering i nettverket, digital signering og autentisering med utgangspunkt i forskjellige brukerroller

Til produktene nå
Bygning med forskjellige konstruksjoner

Kontrolleren har sitt utgangspunkt i den ytelsessterke Niagara-Framework. Den vesentlige fordelen er den enhetlige implementeringen av forskjellige bussystemer og protokoller på feltnivå gjennom normalisering av data. I den forbindelse finnes det utallige kommunikasjonsdrivere for både klassiske systemer som Modbus/RTU, BACnet MS/TP og LON TP/FT10 og også støtte av IP-baserte protokoller som Modbus/TCP, BACnet/IP og KNXnet/IP. Støtte av bygningsspesifikke protokoller som f. eks. DALI, M-Bus, SMI og andre, er en selvfølge. Med den integrerte nettverksfunksjonen er samtlige datapunkter helt enkelt tilgjengelige overalt i et samlet system med flere kontrollere. Den eksterne datautvekslingen er mulig via bl. a. IoT-protokoll som MQTT og OPC UA.

For hver kontroller kreves en lisens. I basisvarianten inngår 100 datapunkter og støtte av mange forskjellige protokoller. Utvidede lisenser øker antall datapunkter til opptil 10 000. Driverlisenser utvider kontrollernes funksjonsomfang med ytterligere protokoller. For å kunne dra nytte av programvareoppdateringer og nye funsjoner tilbyr vi vedlikeholdslisenser. Du kan velge mellom en varighet på ett, tre og fem år. Ny release utkommer to ganger i året.
På forespørsel gir vi deg gjerne råd om hvilken lisens som passer til prosjektet ditt.

Automasjonskap i bygningsautomatisering

En supervisor er en serverbasert automatiseringsstasjon for overordnede oppgaver i et nettverk, og som består av flere kontrollere type ILC 2050 BI. Dermed kan datapunkter logges og aggregeres sentralt, og alarmstyring og scheduling kan også foretas sentralt.
Supervisoren utfører komplekse visualiseringer, og letter integreringen i overordnede systemer. Den overtar sentrale administrasjonsoppgaver som utrulling av programvareoppdateringer og bruker- og sertifikathåndtering i nettverket. Videre kan den helt uavhengig utføre styreoppgaver med datapunkter, som er tilgjengelige via TCP/IP-basert protokoll.

Workbench er et enhetlig programvaregrensesnitt for programmering og administrering av samtlige kontrollere og supervisorstasjoner i et felles nettverk.
I Workbench utvikles styrefunksjonene i et grafisk redigeringsprogram ved å lenke og parametrisere funksjonsblokker. Endringer kan foretas uten at driften avbrytes. Verdiene i samtlige datapunkter vises live. Hvis dataene overskrives midlertidig, er innsyn i historikken mulig. Bruk av egenopprettede maler for mer komplekse oppgaver gir effektiv utførelse av arbeidet også i store prosjekter.

Kontrollere for ladeinfrastruktur

Kontrollere for E-mobilitet-ladeinfrastruktur

AC- og DC-ladekontrollerne CHARX control danner intelligensen til dine nettorganiserte ladestasjoner. Takket være skalerbarheten, komplett tilkoblingsmulighet, fleksibel konfigurering og integrert laststyring er de egnet for private, næringsmessige og også offentlige ladepunkter – fra Wallbox til parkeringshus.