PLS-er (kontrollere) og I/O-er - intelligent automatisering

PLS-er (kontrollere) og I/O-er - intelligent automatisering

Finn egnede PLS-er (kontrollere) og I/O-er i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67, det være seg som system eller som Remote I/O-stasjon for de mest forskjellige Ethernet-nettverk. Programmer i IEC61131-3 eller høynivåspråk, og gjør anleggene dine sikre for fremtiden. Med PLCnext Technology kan du bruke blant annet nyeste trender som kunstig intelligens allerede i dag, eller smartifisere bærekraftige løsninger innen solcelleindustrien.

Mer informasjon

Åpen for fremtiden

Automatiseringsverden er i endring. Digitaliseringen, nettorganiseringen og globaliseringen av økonomisk effektive og tekniske systemer fører til nye utfordringer for markedet. Produsenter av fremtidsegnede automatiseringssystemer må gi kundene mulighet til å imøtekomme standardene i moderne IoT-anvendelser. Av denne grunn tilbyr Phoenix Contact fremtidsrettede PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare. Fra komponenten og helt til systemet, for automasjonskapet og feltinstallering. Profesjonell automatisering til anleggene dine: Fra desentral vannforsyning til meget komplekse lakkeringslinjer innen bilindustrien.

Kontroller for bygningsautomatisering

Kontroller for bygningsautomatisering
Bygning med forskjellige konstruksjoner
Automasjonskap i bygningsautomatisering
Kontroller for bygningsautomatisering

Den ytelsessterke kontrolleren​ ​ILC 2050 BI​ er spesialkonstruert for automatiseringsoppgaver i bygninger. Det omfatter spesielt styring og overvåking av bygningens infrastruktur samt energistyringen.

Utvidelse med et høyt antall I/O-komponenter fra Inline-systemet gir enkel oppbygging av modulære automatiseringsstasjoner for tilnærmet alle oppgaver innen bygningsinfrastruktur. Tilhørende program gjør den automatiserte bygningen IoT-egnet helt uten anstrengelser.

Dine fordeler

  • Enkel programmering grunnet grafisk oppbygging av styrefunksjonene fra et stort bibliotek med ferdige moduler
  • Støtter alle viktige kommunikasjonsprotokoller på området for automatisering innen bygningsinfrastruktur
  • Mulighet for live-engineering uten at driften avbrytes
  • Opprettholdelse av økonomisk effektiv drift grunnet fjerntilgang for programmering, overvåking, programvareoppdateringer og funksjonsutvidelser
  • Sikker drift gjennom konsekvent kryptering i nettverket, digital signering og autentisering med utgangspunkt i forskjellige brukerroller

Til produktene nå
Bygning med forskjellige konstruksjoner

Kontrolleren har sitt utgangspunkt i den ytelsessterke Niagara-Framework. Den vesentlige fordelen er den enhetlige implementeringen av forskjellige bussystemer og protokoller på feltnivå gjennom normalisering av data. I den forbindelse finnes det utallige kommunikasjonsdrivere for både klassiske systemer som Modbus/RTU, BACnet MS/TP og LON TP/FT10 og også støtte av IP-baserte protokoller som Modbus/TCP, BACnet/IP og KNXnet/IP. Støtte av bygningsspesifikke protokoller som f. eks. DALI, M-Bus, SMI og andre, er en selvfølge. Med den integrerte nettverksfunksjonen er samtlige datapunkter helt enkelt tilgjengelige overalt i et samlet system med flere kontrollere. Den eksterne datautvekslingen er mulig via bl. a. IoT-protokoll som MQTT og OPC UA.

For hver kontroller kreves en lisens. I basisvarianten inngår 100 datapunkter og støtte av mange forskjellige protokoller. Utvidede lisenser øker antall datapunkter til opptil 10 000. Driverlisenser utvider kontrollernes funksjonsomfang med ytterligere protokoller. For å kunne dra nytte av programvareoppdateringer og nye funsjoner tilbyr vi vedlikeholdslisenser. Du kan velge mellom en varighet på ett, tre og fem år. Ny release utkommer to ganger i året.
På forespørsel gir vi deg gjerne råd om hvilken lisens som passer til prosjektet ditt.

Automasjonskap i bygningsautomatisering

En supervisor er en serverbasert automatiseringsstasjon for overordnede oppgaver i et nettverk, og som består av flere kontrollere type ILC 2050 BI. Dermed kan datapunkter logges og aggregeres sentralt, og alarmstyring og scheduling kan også foretas sentralt.
Supervisoren utfører komplekse visualiseringer, og letter integreringen i overordnede systemer. Den overtar sentrale administrasjonsoppgaver som utrulling av programvareoppdateringer og bruker- og sertifikathåndtering i nettverket. Videre kan den helt uavhengig utføre styreoppgaver med datapunkter, som er tilgjengelige via TCP/IP-basert protokoll.

Workbench er et enhetlig programvaregrensesnitt for programmering og administrering av samtlige kontrollere og supervisorstasjoner i et felles nettverk.
I Workbench utvikles styrefunksjonene i et grafisk redigeringsprogram ved å lenke og parametrisere funksjonsblokker. Endringer kan foretas uten at driften avbrytes. Verdiene i samtlige datapunkter vises live. Hvis dataene overskrives midlertidig, er innsyn i historikken mulig. Bruk av egenopprettede maler for mer komplekse oppgaver gir effektiv utførelse av arbeidet også i store prosjekter.