Sektorkobling

Med sektorkoblingen kan energiflyt kobles til hverandre på tvers av bransjer, og betraktes helhetlig. Målet er å gjøre energi tilgjengelig overalt i tilstrekkelig grad – til riktig tid, på riktig sted.
To personer med verneklær og en byggeplan

Energiforsyning med optimal virkningsgrad

Ved sektorkobling betraktes generering, lagring og forbruk av energi som et helhetlig system. I den forbindelse utveksler de enkelte sektorene energi innbyrdes, slik at den er tilgjengelig i den formen og der hvor den faktisk trengs. Ved å samle inn og analysere informasjon om energiforbruk og generering kan energiflyten styres helt optimalt.

Det betyr at sektorer må nettorganiseres innbyrdes ikke bare effektteknisk, men også rent kommunikasjonsmessig. Standardisert kommunikasjonsprotokoll innenfor forskjellige nettverk tilrettelegger for nødvendig kommunikasjon, helt uten systemgrenser. Prinsippet bak sektorkoblingen fungerer i det små, f.eks. innad i en bedrift, likedan som på tvers av bedrifter. Phoenix Contact tilbyr produkter, løsninger og tjenester for elektrifisering, nettorganisering og automatisering av sektorene energi, industri, infrastruktur og mobilitet.

Fordeler

  • Bærekraftig energiforsyning
  • Produksjon med effektiv bruk av ressurser
  • Helhetlig optimalisering for beskyttelse av klimaet
  • Lagring av energi som er generert fra fornybare kilder
  • Sømløs data- og informasjonsflyt
  • Alt passer sammen – for en bærekraftig verden

Ta kontakt med ekspertteamet vårt

"Vi veileder deg ved spørsmål rundt sektorkobling, og hjelper deg med løsningene våre."
E-Mobility GmbH i Schieder sett utenfra

Bygninger kan også mer til Kobling av solenergi, produksjon, batteriakkumulatorer og E-mobilitet

Dagens bygninger gir så mye mer enn bare tak over hodet – de er selve stedet for sektorkobling i aksjon. Den smarte bygningen sammenkobler solenergi, styreteknikk, produksjon, batteriakkumulator og også ladestasjoner på en hensiktsmessig måte. I den forbindelse utvikler Phoenix Contact velegnede løsninger og kobler ladestasjoner til solenergianlegget, ventilasjon og belysning med energistyringen eller produksjonen til batteriakkumulatoren. Det hele fungerer toveis. Slik blir også elbiler til midlertidige energiakkumulatorer og forsyner bygningen. Dette er bærekraftig og samtidig smart.

Infrastruktur i produksjonen i Schieder

Produksjon med mer forhåndsstyring Kobling av batteriakkumulatorer, produksjonsstyring og energimarked

Nøkkelen ligger i selve blandingen – og den ligger også i mengden. Hvis jeg etablerer en forbindelse mellom bygning og produksjon, vil jeg få en meget god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Hvilket energibehov ligger bak et produksjonsoppdrag? Lønner det seg å tenke på i overmorgen allerede nå, og fylle opp batteriakkumulatoren tidsnok? Bruker jeg det egne solenergianlegget for dette, eller kjøper jeg strøm fra det offentlige nettet når kW-timen er prisgunstig?

Det er nettorganisering, og først og fremst digitalisering, som har de riktige svarene på disse spørsmålene. Arbeidet lønner seg. Koblede sektorer er bærekraftige og samtidig økonomisk gunstige.

Fabrikkområde

Beholde energien i prosessen Begrensning av tap med akkumulatorer, maskinenheter og færre omforminger

La oss legge energien der den hører hjemme – i produksjonsprosessen. For å forhindre tap på en effektiv måte bruker vi sektorkoblingen. Hver kilowattime som ikke må genereres, sparer penger og er bra for verdens klima.

Dette kan oppnås for eksempel med en enhet av bygning, batteriakkumulator og produksjonsmaskinene. I det store og hele dreier det seg ved denne koblingen om å ta i bruk den riktige energikilden på riktig sted og til riktig tid. Og hvis vi kobler denne enheten til en batteriakkumulator og bruker likestrøm, går ingenting lenger tapt som følge av kontinuerlig omforming og bremseenergi som forsvinner. Det er vår vei inn i All Electric Society.

Person med nettbrett foran et førerløst transportsystem

Fylle akkumulatorene med logistikken Førerløse transportkjøretøyer som mobile akkumulatorer for lastkontroll

Vi har vent oss til førerløse transportsystemer som utfører intralogistiske oppgaver i fabrikker helt autonomt. Disse førerløse transportkjøretøyene, såkalte AGV (Automated Guided Vehicle), finner veien selv og lader selv opp batteriene sine etter dagens skift.

Noe vi bør venne oss til allerede først som sist: De førerløse transportkjøretøyene kan betraktelig mer enn bare intralogistikk. Energiakkumulatoren deres har nemlig stort potensial for en midlertidig lasttoppstyring for den komplette fabrikken. Vår idé: Betrakte hver energiakkumulator som tas i bruk, som en leverandør – det vil si som kilde for energienheten i koblede sektorer. Det fører oss videre på veien mot et All Electric Society.

Cruiseskip på havet

Skip og havn og masse potensial Hydrogen for Power-to-X og mobile energiapplikasjoner

På havet: uendelighet så langt øyet kan rekke, og når man ankommer havnen, blir det plutselig veldig trangt – spesielt for cruiseskip. Motstanden mot de hvite kjempene vokser. Innbyggerne i de populære havnebyene er rett og slett lut lei utslippene fra dieseldrevne strømgeneratorer.. De er nødvendige for å holde cruiseskipenes hotelldrift i gang når hovedmaskinen er i ro ved kaien.

Det trenger likevel ikke å være slik: Når prosessteknikk, elektrolyse og skipsfart kobles sammen, munner dette ut i brennstoffceller. Da fungerer hydrogen fra fornybare energikilder som kilde for den elektriske strømmen om bord. Brennstoffceller genererer ingen eksos – og det gjør cruiseskipindustrien litt renere.

Luftopptak av en by

Infrastruktur: Bruk av energi fra fornybare kilder Solenergianlegg og elektrolyser koblet til mobile kraftverk

Vi er alle kjent med dem: Stinkende dieselgeneratorer som sørger for strøm på byggeplasser eller uteområder. Også nødstrømaggregater fungerer fremdeles med bensin eller andre fossile drivstoffer. Hvor bærekraftig vil verden kunne være dersom vi i stedet tar i bruk mobile brennstoffceller – og genererer hydrogenet for dette, med den overskytende energien fra solenergi- eller vindparker?

Koblingen mellom solenergianlegg og elektrolysene fra prosessteknikk gir mer bærekraft til infrastrukturen. Og denne sektorkoblingen er allerede i dag en håndgripelig realitet og ikke bare fremtidsmusikk. Ved nettdrift hos jernbaneforetak erstatter transportable brennstoffceller for eksempel stadig oftere diesel i forbindelse med nødstrømforsyning.

Offshoreplattform

Hydrogen gjør energi som er generert fra fornybare kilder, holdbar Solenergianlegg, prosessteknikk og trafikk koblet for bærekraftig logistikk

Hvor skal man gjøre av energien fra sol og vind, de gangene den ikke er nødvendig? Og hvordan få skip og fly ut på lange strekninger med energi fra fornybare kilder?

Løsningen: Bruke overskytende vind- og solenergi for elektrolyse av vann – og deretter bruke hydrogenet som genereres, for syntesen av verdifull E-fuel. Sektorkobling med solenergi eller vindkraft, prosessteknikk og transport gir fremtidsrettede utviklingspotensialer nettopp for regioner med mye sol eller vind. Vi omformer solen og vindens kraft til kjemisk energi – og gjør den dermed mer holdbar. Dermed er veien banet for renere logistikkveier i luften eller på havet.