Merkemateriell for industriell merking

Merkemateriell for industriell merking

Vårt merkemateriell egner seg for mange typer bruk i industrielle omgivelser, fra merking av automatikkskap og helt til eksterne anlegg. Bestandigheten til merkemateriellet som er påført trykk, også ved ekstreme forhold, er i henhold til alle internasjonale normer og standarder. Utallige varianter åpner for merking av klemmer, ledere og kabler, utstyr og anlegg.

Mer informasjon
Merket koblingslist

Merket koblingslist

Klemmemerking

For rask og feilfri kabling av koblingslister må tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Dette forenkler spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Koblingslistene påmonteres utstyr fleksibelt med forskjellige rekkeklemmer som har geometrier som kan avvike fra hverandre. Avgjørende størrelser for klemmemerking er delingsmål og skiltspor. Phoenix Contact tilbyr her mange forskjellige varianter som gir godt feste på rekkeklemmene.

Materialer for leder- og kabelmerking

Materialer for leder- og kabelmerking

Leder- og kabelmerking

Leder- og kabelmerking i henhold til normer vil sikre kvalitetsstandarden. Forskjellige leder- og kabeldiametre forutsetter nøyaktig tilpasning av egnet merkemateriell. Avgjørende er her valget av korrekt monteringsmetode. Montering med kabelstrips lykkes uavhengig av leder- og kabeldiameter og kan også foretas etter selve kablingen. Merking i ettertid åpner i tillegg for merker som klipses eller klistres på. Merking med merker som træs på, foretas derimot før selve kablingen.

Forskjellig merkemateriell montert på utstyr

Merking av utstyr

Komponentmerking

I automasjonskapet, på produksjonsanlegg, i felten eller utendørs: Komponentmerker benyttes overalt. Dette mangfoldet stiller strenge krav til merkingen som benyttes, og som kun kan imøtekommes med spesialmaterialer og spesiallimstoff. For ujevne overflater anbefales f. eks. meget fleksible PVC-etiketter, som tilpasser seg underlaget helt optimalt. På ru og lavenergetiske overflater sitter derimot kun merkemateriell med spesielt, meget sterkt limstoff.

Forskjellige varsel-, påbuds- og forbudsskilt for anleggsmerking

Varsel-, påbuds- og forbudsskilt for anleggsmerking

Anleggsmerking

En omfattende og entydig merking av anlegg har ikke bare med sikkerhet å gjøre, men er også påbudt. I tillegg til advarsler, forbud og påbud viser merkingen f. eks. til nødstoppbytere og brannanlegg. Merking med farestoffskilt tilsvarende internasjonal standard sørger for nødvendig beskyttelse ved håndtering av farlige stoffer. Videre brukes rørledningsmerker for å indikere væsker eller gass samt strømningsretning.

Konfigurerbart typeskilt

Kundetilpasset merking

Du har behov for merkemateriell, man har ikke en egnet skriver? Ikke noe problem, vi fikser det for deg! Bestill ferdigmerkede merkeløsninger som er produsert helt etter behovene dine. Konfigurerbare artikler er tilgjengelige på vår nettside og gir skreddersydd merking.

E-Paper
Industriell merking
Oversikt over vår komplette portefølje: Produktbrosjyren inneholder omfattende informasjon samt tekniske spesifikasjoner for merkesystemer og -materialer samt programvare og tjenester.
Åpne E-Paper
Merkesystemer