Merkemateriell for industriell merking

Merkemateriell for industriell merking

Vårt merkemateriell egner seg for mange typer bruk i industrielle omgivelser, fra merking av automatikkskap og helt til eksterne anlegg. Bestandigheten til merkemateriellet som er påført trykk, også ved ekstreme forhold, er i henhold til alle internasjonale normer og standarder. Utallige varianter åpner for merking av klemmer, ledere og kabler, utstyr og anlegg.

Mer informasjon

Produktserie

Nye produkter

THERMOMARK E SERIES termoskriver
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Kabelmerking E-WM
Krympeslange for kabel- og ledermerking E-WMS
Selvklebende viklingsetiketter med beskyttende laminat E-WML
Klemmemerker i rullformat E-TM
Termoskriver for industriell merking
Rullskriver for alt materiell

Bruk rullskriverens fleksibilitet: Du kan bruke enhetene som standardskrivere for trykk av alle typer rullmateriell, kombinere dem med E.CUTTER(/P) for å kutte/perforere materiell i rullformat eller koble skriveren til en av applikatorene i THERMOMARK E SERIES for effektive trykk- og applikasjonssystemer.

Dette er fordelene

 • Du kan helt enkelt forvandle standardskriveren til et effektivt trykk- og applikasjonssystem: Kompatibel med alle applikatorer i THERMOMARK E SERIES
 • Egnet for alt rullmateriell fra produktporteføljen MARKING system
 • Enkel behandling av alt materiell i rullformat ved bruk av E.CUTTER og E.CUTTER/P
 • 4,3" LCD-Multicolor-berøringsskjerm: Videoer for feilsøk, meldinger i sanntid
 • 300 og 600 dpi for alle industrielle krav
 • Robust industridesign for store trykkvolum
 • Effektiv termoskriver

Dette er de viktigste egenskapene

 • Finnes i trykkoppløsning 300 og 600 dpi
 • THERMOMARK E.300 og E.600 er kompatible med applikatorene THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.SLEEVE og THERMOMARK E.VARIO
 • THERMOMARK E.300 D og THERMOMARK E.600 D er i tillegg kompatible med THERMOMARK E.WRAP

Applikator for bevegelige kabelmerker
Automatisert trykk og påføring av kabelmerkinger

Applikatoren THERMOMARK E.WIRE utfører kabelmerker som kan beveges radialt og aksialt. Sveisesømmen gjør at merkeren ikke går tapt. Rullformatet dekker samtlige diametere mellom 1,8 mm og 5,6 mm med kun ett material som finnes i forskjellige bredder.

Dette er fordelene

 • Opptil 70 % tidsbesparelser sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med krympeslange- eller viklingsetiketter
 • Ett material for samtlige diameterområder: Bruk av endeløsmaterial i forskjellige bredder
 • Enkel betjening: Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten
 • Maksimal fleksibilitet: Merking som kan skyves radialt og aksialt
 • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt.
 • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter

Dette er de viktigste egenskapene

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Ett material for samtlige diameterområder (1,8 mm til 5,6 mm)
 • Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten

Applikator for krympeslange
Automatisert trykk og påføring på krympeslange

THERMOMARK E.SLEEVE behandler krympeslanger i rullformat, og kapper dem til ønsket lengde. Applikatoren tilrettelegger i tillegg for at krympeslangen kan skyves meget enkelt på kabler og ledninger.

Dette er fordelene

 • Opptil 75 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle merke- og påføringsprosesser med krympeslange
 • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslanger i rullformat
 • Enkel betjening: Automatisk gjenkjenning av objekt gjennom lysporter og optimalisert kabelinnføring
 • Effektiv håndtering: Ingen klargjøringsarbeid grunnet automatisk tilpasning til de forskjellige diametrene i den sylinderformede enheten
 • For sylindriske enheter, ledere og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Behandler krympeslange i rullformat for diameter mellom 0,8 mm og 8,5 mm
 • Individuelle merkerlengder fra 15 mm til 51 mm

Applikator for klebeetiketter med beskyttelseslaminat
Automatisert trykk og påføring på viklingsetiketter

Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører viklingsetiketter automatisk på sylinderformede enheter – og det i uforandret høy kvalitet. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.

Dette er fordelene

 • Opptil 60 % tidsbesparelser sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med selvlaminerende viklingsetiketter
 • Uforandret høy påføringskvalitet: Positiv påvirkning på merkingens motstandsdyktighet og holdbarhet.
 • Enkel betjening: Merkets posisjonering kan defineres ved orientering på måleskalaen
 • For innen- og utendørs bruk: slitesterk grunnet beskyttende laminat
 • For sylindriske enheter, ledere og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Viklingsetiketter for alle diametre mellom 2-16 mm
 • Merkets posisjonering kan defineres ved utretting på måleskalaen

Applikator for klemmemerking
Merking eller tilpassing av klemmemerker i rullformat

Applikatoren THERMOMARK E.VARIO merker komplette koblingslister med kun to materialer i rullformat for høye og flate merkespor. Med rullformater er alle bredder mulig mellom 3,5 og 1000 mm – uavhengig av antall forrskjellige delingsmål.

Dette er fordelene

 • Opptil 70 % tidsbesparelse ved merking i forskjellige delingsmål
 • Kun to materialer: Merking av den komplette koblingslisten
 • Innovativ geometri: Perfekt feste av materialet i merkesporet samt enkel påsnepping og adskillelse av de enkelte merkene
 • Enkel og effektiv merking av koblingslistene: Automatisk tilordning av perforeringstrinnene med utgangspunkt i dataene fra Engineering-programmet

Dette er de viktigste egenskapene

 • Behandler klemmemerker i rullformat for høye og flate merkespor
 • Samtlige delingsmål mellom 3,5 og 1000 mm
 • Utstansing eller perforering i forskjellige delingsmål etter individuelle krav

Bevegelige kabelmerker
Merkemateriell for automatisert behandling

Merkemateriell E-WM... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE behandler materiellet i rullformat for radialt og aksialt bevegelige merker som kan påføres trykk på begge sider. Sveisesømmen gjør at merkene ikke går tapt.

Dette er fordelene

 • Ett material for samtlige diameterområder
 • God synlighet grunnet trykk på tre sider og bevegelighet
 • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt
 • Forskjellige bredder for ulike monterings- og merkescenarier
 • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter

Dette er de viktigste egenskapene

 • Radialt og aksialt bevegelige merker
 • Ett gjennomgående material for samtlige diameterområder (1,8 mm til 5,6 mm)
 • Tre forskjellige bredder: 15, 18 og 23 mm
 • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C

Krympeslange for kabelmerking
Merkemateriell for automatisert behandling

Krympeslangen E-WMS... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE. Rullformatet tilrettelegger for individuelle merkelengder. Etter prosessen med trykk og påføring kan krympeslangen om ønsket krympes.

Dette er fordelene

 • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslange i rullformat
 • Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder er mulig
 • Kan ved behov krympes med manuelle metoder etter ønske, for å feste i posisjon
 • Meget utbredt og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien, over hele verden
 • For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Krympeslange i rullformat for diameter mellom 0,8 mm og 8,5 mm
 • Individuelle merkelengder er mulig fra 15 mm til 51 mm
 • Temperaturområde: -40 °C ... 125 °C
 • Godkjennelser: UL 224

Viklingsetiketter for kabelmerking
Merkemateriell for automatisert behandling

Kabelviklingsetikettene E-WML... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.WRAP. Dermed plasseres etikettene i en rekke på materialrullen. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.

Dette er fordelene

 • For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
 • Fast definert plassering av etikettene grunnet klebesystem
 • Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonskapet
 • Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
 • For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Selvklebende kabelviklingsetiketter med beskyttende laminat
 • Diameterområde: 2 mm ... 16 mm
 • Temperaturområde: -50 °C ... 110 °C
 • Godkjennelser: UL 969

Klemmemerker i rullformat
Merkemateriell for automatisert behandling

Rekkeklemmemerker E-TM.../E-TMF... er konstruert for behandling med applikator THERMOMARK E.VARIO. På grunn av rullformatet kan hele koblingslisten merkes med kun to materielltyper for høyt og flatt merkespor.

Dette er fordelene

 • Merk komplette koblingslister med kun to materielltyper: ett for det høye, og ett for det lave merkesporet
 • Rullformatet tilrettelegger for samtlige delingsmål mellom 3,5 mm og 1000 mm
 • Den innovative geometrien sørger for perfekt festet materiell og enkel påsnepping
 • Fleksibelt holdermateriell gir enkel og praktisk separering av de enkelte merkene

Dette er de viktigste egenskapene

 • Rullformat for høye og flate merkespor
 • Samtlige delingsmål mellom 3,5 mm og 1000 mm
 • Temperaturområde: -40 °C til 85 °C
 • Godkjennelser: UL 94 V2

Service, koblingslist maskinteknikk

Service, koblingslist maskinteknikk

Klemmemerking

For rask og feilfri kabling av koblingslister må tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Dette forenkler spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Koblingslistene påmonteres utstyr fleksibelt med forskjellige rekkeklemmer som har geometrier som kan avvike fra hverandre. Avgjørende størrelser for klemmemerking er delingsmål og skiltspor. Phoenix Contact tilbyr her mange forskjellige varianter som gir godt feste på rekkeklemmene.

Koblingsboksanvendelse WMS

Koblingsboksanvendelse WMS

Leder- og kabelmerking

Leder- og kabelmerking i henhold til normer vil sikre kvalitetsstandarden. Forskjellige leder- og kabeldiametre forutsetter nøyaktig tilpasning av egnet merkemateriell. Avgjørende er her valget av korrekt monteringsmetode. Montering med kabelstrips lykkes uavhengig av leder- og kabeldiameter og kan også foretas etter selve kablingen. Merking i ettertid åpner i tillegg for merker som klipses eller klistres på. Merking med merker som træs på, foretas derimot før selve kablingen.

Komponentmerking

Komponentmerking

Komponentmerking

I automasjonskapet, på produksjonsanlegg, i felten eller utendørs: Komponentmerker benyttes overalt. Dette mangfoldet stiller strenge krav til merkingen som benyttes, og som kun kan imøtekommes med spesialmaterialer og spesiallimstoff. For ujevne overflater anbefales f. eks. meget fleksible PVC-etiketter, som tilpasser seg underlaget helt optimalt. På ru og lavenergetiske overflater sitter derimot kun merkemateriell med spesielt, meget sterkt limstoff.

Merking av anlegg

Merking av anlegg

Anleggsmerking

En omfattende og entydig merking av anlegg har ikke bare med sikkerhet å gjøre, men er også påbudt. I tillegg til advarsler, forbud og påbud viser merkingen f. eks. til nødstoppbytere og brannanlegg. Merking med farestoffskilt tilsvarende internasjonal standard sørger for nødvendig beskyttelse ved håndtering av farlige stoffer. Videre brukes rørledningsmerker for å indikere væsker eller gass samt strømningsretning.

"Printed for you"-symbol

"Printed for you"-symbol

Kundetilpasset merkeservice

Vi merker merkemateriell akkurat slik du vil ha det. Kundespesifikk merking utformes raskt og enkelt med PROJECT complete og bestilles online. Alt materiell for kundetilpasset merking er merket med symbolet "Printed for you", det er tilgjengelig på nettsiden vår og gir deg akkurat din foretrukne merking. For materialer i UniCard- og Uni-Sheet-format samt metallskilt er fargetrykk også mulig.