Medarbeider merker leder og kabel med THERMOMARK E.WIRE

Mer effektivitet innen automasjonsskapbygging WITRON Logistik + Informatik GmbH bruker THERMOMARK E SERIES

WITRON er en globalt ledende aktør på markedet for planlegging, implementering, service og drift av høydynamiske, mekaniserte logistikk- og kommisjoneringssystemer. Derfor spiller en permanent tiltakende automatisering i distribusjonssentre en sentral rolle for bedriften. Merking av enkeltledere i automasjonsskapet, som er delvis normative eller som kreves av kunden, er en ytterligere anstrengelse i automasjonsskapbyggingen hos WITRON. For å holde denne så lav som mulig tilbyr Phoenix Contact med THERMOMARK E.WIRE en effektiv merkeløsning.

WITRON-logo

WITRON Logistik + Informatik GmbH

Bedriften WITRON Logistik + Informatik GmbH

Gjennom sin 50-årige firmahistorie har WITRON-gruppen etablert seg nasjonalt og internasjonalt som en bransjestørrelse innen automatisert intralogistikk. Spesielt kunder innen næringsmiddel-detaljhandelen velger den omfattende kunnskapen til denne Life-Time-partneren for logistikk. Hver dag sørger rundt 6100 ansatte for at kundene kan optimalisere sine logistikkprosesser ytterligere gjennom innovative, helhetlige løsninger "End-to-End". På hovedkvarteret i Parkstein i Bayern er det bygget moderne produksjonsarealer for produksjon av meget dynamiske elementer for transportteknikk og automasjonsskap.

Automasjonsskap hos WITRON Logistik + Information GmbH

Automasjonsskapbygging hos WITRON Logistik + Information GmbH

Kundens krav

I forbindelse med produksjon av automasjonsskap leveres monteringsplater med utstyr, og forkonfeksjonerte kabler klargjøres. Tidligere ble merkinger laget sentralt i en merkecelle, før de ble separert for hånd og påført. Fremstillingsprosjekter der enkeltledermerking er en forutsetning enten fra kundens side eller normativt, utgjør likevel betydelig merarbeid for WITRON med vanlige prosesser. Strengere krav samt nye behov ved automasjonsskapbygging forutsetter derfor en effektiv merkeløsning.

Produktene

Modulært merkesystem THERMOMARK E SERIES

Modulært merkesystem THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Automatisert merking

THERMOMARK E SERIES er et modulært merkesystem for automatisert kabel- og klemmemerking. Systemet består av en ytelsessterk termorullskriver samt en av fire applikatorer for forskjellige merkeløsninger. THERMOMARK E SERIES kombinerer for første gang trykk og påføring av merkinger i et og samme prosesstrinn, og tilrettelegger for betydelig økning i effektiviteten.

THERMOMARK E.WIRE for automatisert leder- og kabelmerking

THERMOMARK E.WIRE: Automatisert leder- og kabelmerking

THERMOMARK E.WIRE Variabel leder- og kabelmerking

Skriveren THERMOMARK E.300, som brukes av WITRON sammen med applikatoren THERMOMARK E.WIRE, behandler det flerlags rullmateriellet E-WM… for merking av ledere og kabler. Applikatoren trykker og påfører kabelmerker som kan forskyves radialt og aksialt, i et og samme arbeidstrinn. Grunnet merking av materiellet på tre sider, gir merkeløsningen god synlighet i installert tilstand. Påføring med varmeforseglingssøm gjør at merket ikke går tapt.

Merkede automasjonsskapkomponenter på en monteringsplate

Effektivt merket leder- og kabelmerkingsmateriell E-WM...

Merkeløsningen

Ledertverrsnittene fra 0,75 til 6 mm² som benyttes hos WITRON, merkes med materialet E-WM… uten at merkefolien må skiftes ut. Dette er mulig fordi applikatoren gjenkjenner diameteren automatisk. THERMOMARK E.WIRE måler lederens diameter, og påfører den merkede merkeren helt passnøyaktig, avhengig av diameteren. Den fleksible og robuste merkefolien tilpasser seg lederens krumning og er dermed tilgjengelig også der monteringsplassen er begrenset.

Medarbeider forklarer merkeprogramvare på skjerm

Styring av merkesystemene via programapplikasjon fra WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E SERIES setter nye standarder også med hensyn til datagjennomgang. Applikasjonsrelatert dataeksport fra vanlige CAE-systemer sørger for automatisk og tidsbesparende databehandling. For å styre produksjonen bruker WITRON en selvutviklet programapplikasjon der THERMOMARK E SERIES-enhetene er implementert. Trykkordrene startes og overvåkes fleksibelt gjennom skrivernes WLAN-forbindelse. Når trykkordren sendes, formidles data som støtte, og gjøres tilgjengelig på skriverdisplayet. Slik guides medarbeidere på en lett forståelig måte gjennom hele merkeprosessen.

Medarbeider merker leder og kabel på arbeidsplassen med THERMOMARK E.WIRE

Effektiv leder- og kabelmerking innen automasjonsskapbygging

Økt effektivitet med THERMOMARK E SERIES

Strengere krav som følge av tiltagende automatisering gjør THERMOMARK E SERIES til et nøkkelelement for å oppnå effektiv automasjonsskapbygging. Takket være den automatiserte merkingen med THERMOMARK E.WIRE oppnår WITRON betydelige tidsbesparelser. Desentral bruk av merkesystemet direkte på kablingsplassen gjør i tillegg at det kan reageres fleksibelt på alle endringer. Trykksystemet Marker produserer i tillegg med uforandret høy kvalitet, og forbedrer ergonomien på arbeidsplassen. Bruk av THERMOMARK E SERIES er for WITRON et ytterligere trinn fremover når det gjelder konsekvent automatisering og økt effektivitet i produksjonen.