Produkter for industriell merking

Industriell merking Trykk- og merketeknologier for forskjellige bruksområder

Hos oss finner du riktig merkemetode for alle bruksområder.

Industriverdens tiltagende kompleksitet og nettorganisering krever entydig merking av alle relevante komponenter som klemmer, ledere, kabler eller også driftsmidler. Ved idriftsetting og i servicetilfeller reduserer du slik svikttidene og forenkler feilsøkingen.

Avhengig av applikasjonen er forskjellige merkemetoder nødvendig: Merker utendørs krever som eksempel andre typer materialer og metoder enn merking av en rekkeklemme i automasjonskapet. Også bearbeidingstid og -kostnader spiller en rolle. Ved digitale trykkmetoder trenger man slik ikke lenger å opprette trykkmaler, matriser og klisjeer. Emner og komponenter kan påføres trykk og strekkoder individuelt og tilpasset bruksområdet.

I mange bransjer er også merking og identifisering av komponenter, moduler og også driftsmidler ved hjelp av RFID-transpondere stadig viktigere. Bruk av RFID-teknologi forbedrer ikke bare transparens og sporingsmuligheter, men også produktets kvalitet og tilgjengelighet.

Phoenix Contact tilbyr forskjellige trykk- og merkesystemer med forskjellige digitaltrykkteknologier og passende tilbehør.

Dine fordeler

  • En velegnet trykk- og merketeknikk for alle anvendelser
  • Spar kostnader og komponenter ved hjelp av innovative merkemetoder
  • Allsidig merking: Skilt og etiketter i kunststoff, spesialstål eller aluminium
  • Langtidsstabile og sikre merker grunnet materialer i høy kvalitet
  • Merking og identifisering med ytelsessterk RFID-teknologi