Motorstartere og elektroniske koblingsenheter

Motorstartere og elektroniske koblingsenheter

Motorstartere kobler og vender motorer raskt og pålitelig. Hos oss får du motorstartere for kobling og reversering av asynkronmotorer, samt for DC-motorer. Elektroniske koblingsenheter, f. eks. halvlederreleer, kobler ohmsk og induktiv last lydløst og slitasjefritt. Når du bruker koblingsenheter fra oss, øker du anleggstilgjengeligheten og nyter alle fordelene ved enkel håndtering.

Mer informasjon

Nye produkter

Vendelastreleer for likestrømsmotorer på DIN-skinnen
IFS PROFIsafe Gateway på DIN-skinnen

Motorstartere – sikker kobling av likestrømsmotorer

Kompakte vendelastreleer for DC-motorer

Med vendelastreleer kan likestrømsmotorer kobles og bremses raskt. En utgang som er beskyttet mot kortslutning, overspenning og overlast sørger for pålitelig drift. Den interne låsekoblingen og lastoppkoblingen reduserer oppkoblingsarbeidet til et minimum.

Viktigste egenskaper

 • Kobling og reversering av likestrømsmotorer opptil 24 V DC / 10 A
 • Kompakt byggbredde på 12,5 mm
 • Push-in-tilkoblingsteknikk
 • Utgang beskyttet mot kortslutning, overspenning og overlast
 • Rask og slitasjefri kobling

Dine fordeler

 • Rask og pålitelig kobling med slitasjefri elektronikk gir høy anleggstilgjengelighet
 • Takket være den smale byggformen opptar de ikke mye plass i automatikkskapet
 • Enkel kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
 • Kortslutnings-, overspennings- og overlastsikker utgang gir pålitelig drift
 • Robust mot støt og vibrasjoner

IFS PROFIsafe Gateway

Sikkert nettverk for motorstarterne dine

IFS PROFIsafe Gateway tilrettelegger for enkel nettverksintegrering av opptil 15 motorstartere. Sørg for sikker kobling av motorstarternes Enable-innganger: Spar inn verdifulle I/O-er på styrenivået, og velg den økonomiske løsningen for Interface-nivået.

Viktigste egenskaper

 • Implementering av IFS-deltakere i PROFIsafe
 • Sikre digitale inn- og utganger
 • Ekstra digitale inn- og utganger
 • Funksjonell sikkerhet for enkel- og gruppeutkobling ved trefasemotorer
 • Driftsøkonomisk løsning
 • Kun 45 mm byggbredde

Dine fordeler

 • Sikker utkobling av motorstartere grunnet sikre utganger
 • Plassbesparende i automasjonsskapet takket være kompakt byggeform på bare 45 mm bredde
 • Enkle utvidelsesmuligheter med ytterligere I/O-er
 • Rask konfigurering, tilstandsovervåking og diagnostikk via automatiseringsprogramvare eller clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
 • Spar inn nettverksadresser ved hjelp av Interface-system (IFS) busstilknytning

Hybridmotorstartere på DIN-skinnen

Hybridmotorstartere

Hybridmotorstartere Ved hjelp av de kompakte hybridmotorstarterne kobler og vender du motorer raskt og absolutt pålitelig.

Ved hjelp av de kompakte hybridmotorstarterne Stand Alone, modulære og nettverkskompatible, kobler du motorer absolutt pålitelig. Enhetene benyttes overalt der det er om å gjøre å reversere og beskytte trefaseasynkronmotorer fra 50 W til 3 kW. Produktspekteret til hybridmotorstarterne består av direkte- og vendestartere, som finnes med forskjellige funksjoner som NØDSTOPP og motorvern.

Motorstartere for likestrømsmotorer på DIN-skinnen

Motorstartere for likestrømsmotorer

Motorstartere for likestrømsmotorer Koble likestrømsmotorene dine raskt og pålitelig

Elektroniske lastreleer eller vendelastreleer sørger for rask kobling av likestrømsmotorer. Våre vendelastreleer reverserer og bremser likestrømsmotorer opptil 24 V / 10 A slitasjefritt. Dra nytte av enkel kabling, takket være integrert låsekobling og lastkabling.

Halvlederreleer på DIN-skinnen

Halvlederreleer

Halvlederreleer Halvlederreleer – lydløse og pålitelige for alle vekselspenningsnett

Halvlederreleer går mekaniske releer en høy gang når det gjelder både koblingshastighet, levetid og robusthet. For også i omgivelser med støy eller kjemikalier fungerer de pålitelig og med stabile koblingstider. De kobler ohmsk og induktiv last lydløst og slitasjefritt. Halvlederreleene fra serien CONTACTRON finnes for en- og trefasenett og har, etter type, også en vendefunksjon.

Turtallsstartervarianter på DIN-skinnen

Turtallsstarter

Turtallsstarter Koble til, still inn og start: Den nye turtallsstarteren med særdeles intuitiv betjening

Denne kompakte løsningen har alle nødvendige funksjoner for ulike turtall, mykstart og sikker stans grunnet Safe-Torque-Off (STO). Sikker, enkel og effektiv drift av trefaseasynkronmotorer er et viktig mål ved mange typer bruk.. CONTACTRON-Speedstarter tilbyr enkel drift med ulike turtall ved normalkjøring, langsomkjøring og mykstart og helt til effektiv energibruk og rampefunksjon.