Fjernvedlikehold av systemer innen automatisering - mann med nettbrett med fjerntilgang til maskiner og anlegg

Industriell fjernkommunikasjon Tilgang til maskiner og anlegg over hele verden

Din kompetente partner for Remote Networks – fra fjernvedlikehold til fjernstyreteknikk:

  • Stor produktportefølje for industriell fjernkommunikasjon
  • Kabelført samt trådløs tilgang til dine Remote Networks
  • Fleksibel og fremtidsegnet nettverkstilkobling med Industrial 5G

Fremtidssikre nettverk

Maskiner og anlegg er ofte fordelt over et større område. Sikker tilknytning av desentrale stasjoner til kontrollrommet kan foregå på mange måter via den allsidige løsningen som fjernkommunikasjon innebærer. Det åpner for tilgang samt kontinuerlig prosessdataovervåking fra hovedsenteret. For dette formålet tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med produkter for trådløs og trådbundet fjerntilgang.

Video: Produkter for fjernkommunikasjon innen industriell automatisering
Produkter og løsninger for industriell kommunikasjon med systemene dine i Remote Networks YouTube

Bli kjent med alle mulighetene som gir deg tilgang til anleggene dine på avstand:

  • Fjernvedlikehold: Fordi man får direkte tilgang til kontrollere og Ethernet-nettverk over hele verden, kan vedlikeholds- og servicearbeid utføres effektivt og på kort tid.
  • Fjernstyring: En sikker og kontinuerlig overføring av prosessdata til kontrollrommet gjør det mulig å overvåke og regulere også stasjoner og understasjoner som ligger langt unna.
  • Fjernstyring og -overvåking: Med proaktive og nøyaktige tidligvarsler via sms eller e-post utbedres feil på kort tid, og produksjonsstans holdes på et absolutt minimum.
Industrielt nettverk

Fjernkommunikasjon via Industrial 5G

Fjerntilgang via 5G

5G som ny mobilradiostandard utvider mulighetene for industriell kommunikasjon betraktelig. I tillegg til høye datahastigheter er også flere enheter og lave latenser mulig, samtidig som påliteligheten er høy. I klassiske fjernvedlikeholds- og fjernstyreapplikasjoner kreves det ofte kommunikasjon over store avstander. Her brukes det offentlige mobilradionettet, all den tid det er tilgjengelig over hele verden og sørger for Internett-tilgang også på avsidesliggende plasser.

Med industrielt 5G kan man f. eks. også sette opp private nett, slik at alle forutsetninger for fleksibel og fremtidsegnet nettverkstilknytning i mobile eller meget fleksible enheter imøtekommes. Fordelene ved et privat nettverk ligger i at bedriften om ønsket kan spore, analysere og fleksibelt konfigurere datatrafikken. Vi gir deg gjerne råd og veiledning rundt de nye mulighetene med 5G!

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bli en del av fellesskapet vårt i dag!

Ved hjelp av industrielle kommunikasjonsnettverk kan vi overføre data fra felten via styrenivået og helt til skyen absolutt pålitelig. På vår LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security vil du finne interessant informasjon om temaene nettverkstilgjengelighet, Cyber Security, fjernvedlikehold og mye mer. Bli en del av fellesskapet vårt!