Fjernstyring og fjernvedlikehold på PC i et kontor

Industriell fjernkommunikasjon Fra fjernvedlikehold til fjernstyreteknikk

Ved hjelp av løsningene våre for industriell fjernkommunikasjon får du sikker fjerntilgang til maskinene og anleggene dine over hele verden. Sikker tilkobling av desentrale stasjoner til kontrollrommet kan foregå på mange måter: fra tilgang i korte perioder og helt til kontinuerlig overvåking av prosessdata fra sentralt hold.

Fjernvedlikehold innebærer en midlertidig tilgang til en maskin eller et anlegg. Ved fjernstyring kreves hovedsakelig en varig forbindelse til en stasjon som ligger langt unna. Signaliseringssystemer sørger for tidsnok melding om de mest forskjellige tilstander og gir pålitelig anleggstilgjengelighet.

Produkter for industriell fjernkommunikasjon
Produkter for industriell fjernkommunikasjon YouTube

Bli kjent med alle mulighetene som gir deg tilgang til anleggene dine på avstand:

  • Fjernstyring: En sikker og kontinuerlig overføring av prosessdata til kontrollrommet gjør det mulig å overvåke og regulere også stasjoner og understasjoner som ligger langt unna.
  • Fjernvedlikehold: Fordi man får direkte tilgang til kontrollere og Ethernet-nettverk over hele verden, kan vedlikeholds- og servicearbeid utføres effektivt og på kort tid.
  • Signalisering: Med proaktive og nøyaktige tidligvarsler via sms eller e-post utbedres feil på kort tid, og produksjonsstans holdes på et absolutt minimum.