Rådgivningssamtale vannindustri

Smart Water Intelligent nettorganisering for fremtidsegnet vannbehandling

Stadig nye krav som følge av klimaendringer, knappe drikkevannsressurser og endret vanninfrastruktur øker presset på leverandørene for vannforsyning og ansvarlige for håndtering av avløpsvann og drikkevannsbehandling. I tillegg øker behovet for nettverksteknologier og Smart Water-applikasjoner, all den tid vannbehandling blir stadig mer digital.

Dra nytte av vår digitale teknikk og åpne systemer for å gjøre prosessene innen vannbehandling enda mer effektive og sikrere. Med et team som opererer over hele verden og i samarbeid med bransjepartnere utvikler vi intelligente løsninger for å nettorganisere komponenter, anleggsdeler og mennesker med miljøet og vannkretsløpet.

Med en stadig sterkere bevissthet rundt klimaendringer og bærekraft i samfunnet rettes blikkene i økende grad mot sektoren vannbehandling. Utfordringer, som synkende grunnvannsspeil, større belastninger fra skadelige stoffer, mikroplast og også mer uvær gjør at utfordringene tiltar i styrke. Smart Water-løsninger fra Phoenix Contact står for et nytt nivå av transparens, effektivitet og gjennomtenkt håndtering av ressurser.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Handlingsområder for smart vannbehandling

Bli kjent med våre kundetilpassede Ready-to-use-løsninger for vann- og avløpsbehandling, med utgangspunkt i et åpent system og åpne grensesnitt. Via nye digitale veier tilbyr vi sikker tilgang til alle viktige data, for eksempel vannkvalitet eller energiforbruk. Våre fremtidsrettede automatiserings-, kommunikasjons- og fjernstyrekonsepter omsettes allerede i dag i praksis. Resultatet er smart nettorganisert vannbehandling på samtlige av anleggsnivåene.

Flyfoto renseanlegg

Avløpsvannbehandling Løsninger for automatisering av renseanlegg

Fremdeles ledes rundt 80 % av avløpsvannet som forårsakes av mennesker, inn i elver og sjøer. I tillegg til konsekvensene dette får for økosystemet, stilles de ansvarlige for renseanleggene overfor nye utfordringer, som blant annet et fjerde rensetrinn eller overvåking av vannet med hensyn til mikroplastinnhold.

Phoenix Contact tilbyr funksjoner og komponenter som imøtekommer de strenge kravene til avløpsvannbehandling og som sørger for et friksjonsfritt prosessforløp. Spesialutviklede automasjonskap- og programløsninger holder energiforbruket nede og sørger for at forskriftene overholdes.

Bli med oss inn i meget effektive og helhetlige teknologier, slik at vi når bærekraftmålene. Med Smart Water-systemene er du klar for morgendagens utfordringer allerede i dag.

Drikkevannsbasseng i vannbehandlingsanlegg

Drikkevannsforsyning Løsninger for behandling og produksjon av drikkevann

Utfordringene rundt global forsyning av drikkevann står nærmest i kø. I en tid med klimaendringer er uvær og tørkeperioder i utallige områder rundt om i verden mye mer vanlig enn det som tidligere var tilfelle. Vannkvalitet som imøtekommer lovbestemmelser, og tilgang til rent vann, er ingen selvfølge.

Phoenix Contact implementerer innovative prosjekter for forsyning av drikkevann og moderniserer eksisterende anlegg med smarte automatiseringssystemer. Fra vannbehandling, vanndistribusjon og helt til skybasert optimalisering av prosesser: vi sørger for trygg vannforsyning.

Smart Water-systemer åpner muligheten for å redusere vannmangelen som følge av klimapåvirkninger, på lang sikt. Dette kommer både miljøet og fremtidige generasjoner til gode.

 Digitalisering av vann- og avløpsbehandling

IoT-basert vannteknologi Løsninger for digitalisering av vannkretsløpet

I moderne behandlingsanlegg flyter det ikke bare vann, men også store mengder data. Utfordringen er å vise den digitale informasjonen på en oversiktlig måte, og sammenknytte kompleksiteten som oppstår i dataene, logisk med hverandre.

Strukturer i Internet of Things skaper en mulighet for å lagre og behandle informasjonen i et eksternt nettverk med datamaskiner. Selv de mest forskjellige typene data, f. eks. nedbørsmengder, kan implementeres som avgjørende kriterium. Sanntidsoversikt fra hvor som helst, til enhver tid og på alle enheter.

Med sin bransjeerfaring og teknologiske erfaring står Phoenix Contact ved din side på det krevende og stadig voksende Smart Water-markedet. Dra nytte av IoT-strukturer, datamaskinytelsen og tjenestene i den forbindelse som gjør at det i fremtiden blir mulig å utforme prosesser og anvendelser mer transparent og med en mer skånsom håndtering av ressurser.