Robot med kameratilkoblingsboksen Smart Camera Box for videoovervåking

Videoovervåking for industri og næring Videovervåkingsløsninger for en sikker verden

Det være seg kun få kameraer i et lite industrianlegg eller hundrevis av kameraer for sikring av større objekter eller arealer: Phoenix Contact tilbyr skalerbare nettverksløsninger som tilpasser seg de forskjellige videoovervåkingssystemene fleksibelt.

Vi betrakter videoovervåkingens nettverk helhetlig. Som spesialister på alle produkter og tjenesteytelser som du trenger mellom kamera og videoserver kan vi tilby industriegnede løsninger der absolutt ingen bilder går tapt. Videoovervåkingen er bare like sikkert som nettverket som forbinder alle komponenter med hverandre.

Integrerte videoovervåkingsløsninger - Live Demo
Integrerte videoovervåkingsløsninger - Live Demo YouTube

Oversikt over videoovervåking

Ønsker du mer informasjon om våre videoovervåkingsløsninger, og har ikke lyst til å lese mange sider med tekst? Da kan du bare se videoen vår i stedet.

For å sikre optimal sikkerhet i anvendelsene dine viser vi i demoen alle fordelene ved integrerte, industrielle videoovervåkingsløsninger.

Innovative produkter for videoovervåking

Phoenix Contact leverer helhetlige industrielle overvåkingsløsninger, fra videoservere og helt til kameraer med produkter som er robuste og som fungerer pålitelig også ved ekstreme forhold. Tilbudet omfatter integrerte løsninger som Smart Ethernet Box, Gigabit-Ethernet-ekstender og individuelle komponenter til automasjonsskapet og som kan tilpasses videoovervåkingssystemet fleksibelt.

Åpen kameratilkoblingsboks Smart Ethernet Box

Den komplette løsningen Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box All-in-One-Device for videoovervåking

Tradisjonelle kameratilkoblingsbokser for videoovervåking har mange forskjellige svake punkter. Boksene, som er satt sammen av enkeltelementer og koblet opp i en arbeidskrevende prosess, bygges ofte opp med komponenter som ikke er designet for bruk i industrielle anvendelser eller for utendørs bruk.

Smart Ethernet Box forener IP-overvåkingskameraer sikkert med videoserveren og forener strømforsyning, Ethernet Switch, overspenningsbeskyttelse og tilkoblingsteknikk, i en kompakt enhet. Utallige styre- og overvåkingsfunksjoner sørger for at videoanlegget ditt fungerer pålitelig.

Utover dette har Smart Ethernet Box en industritilpasset design med brukerorientert, praktisk installering. Den integrerte monteringsadapteren for vegg- og stolpemontering gjør installeringen adskillig enklere og raskere. Dermed sparer du tid ved planlegging og installering.

To Gigabit-Ethernet-ekstendere med totrådersledninger og koaksialkabel

Gigabit-Ethernet-ekstendere for bredbåndsanvendelser

Gigabit-Ethernet-ekstender Høyhastighets Ethernet opptil 1 km

Gigabit-ekstenderen tilrettelegger bredbånds Ethernet-applikasjoner via totrådersledninger og koaksialkabler opptil 1 km. Bruk eksisterende kabler for Ethernet-anvendelser der kravene er høye, og reduser investeringskostnadene for installasjonen din.

Med funksjonene Power-over-Link (PoL) og Power-over-Ethernet (PoE) forsynes hele nettverket og tilkoblede enheter med strøm via dataledningene.

Produkter for tilkoblings- og kommunikasjonsteknikk for monteringsskinnen

Modulær videoovervåkingsløsning med individuelle komponenter for koblingsboksen

Modulær løsning Individuelle komponenter for nettopp ditt bruksområde

Som alternativ til den ferdig konfeksjonerte Smart Ethernet Box leverer Phoenix Contact et stort spekter med produkter for tilkoblings- og kommunikasjonsteknikk – som kan kombineres til en bruksorientert løsning mellom kamera og videoserver.

Velg våre industriegnede enkeltkomponenter for oppbygging av individuelle kameratilkoblingsbokser, og du kan koble kameraene dine mer effektivt og robust med nettverket enn noen gang tidligere.

Servicepersonell ved videoovervåkingskamera

Vi følger deg gjennom prosjektets avgjørende faser

Service og support for videoovervåkingsanlegget ditt

Våre bransjeeksperter gir deg veiledning i hver fase av prosjektets syklus, og overtar ved behov også engineeringdelen i anlegget. I det uavhengige og akkrediterte Phoenix testlaboratoriet testes samtlige Phoenix Contact-komponenter intensivt.

Automasjonskapløsninger utvikles og konstrueres etter påkrevde standarder og direktiver. Du kan dermed være sikker på at våre ferdige produktløsninger er i samsvar med strenge krav.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bli en del av fellesskapet vårt i dag!

Ved hjelp av industrielle kommunikasjonsnettverk kan vi overføre data fra felten via styrenivået og helt til skyen absolutt pålitelig. På vår LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security vil du finne interessant informasjon om temaene nettverkstilgjengelighet, Cyber Security, fjernvedlikehold og mye mer. Bli en del av fellesskapet vårt!