Medarbeider i sluseanlegg

Videoovervåking av vannveier Mestre utfordringene ved mange forskjellige objekter

Nettet med vannveier i delstatene i Tyskland omfatter ca. 7300 km. Skipsfarten er av stor økonomisk betydning. For tiden foregår over 90 % av den samlede interkontinentale vareutvekslingen via sjøskipsfart.

For å ivareta all nødvendig sikkerhet og sørge for feilfri drift på vannveiene bruker man ved sluser og skipsløftesystemer mange steder allerede støtte i form av videoteknikk.

Sluseinnkjøring med tårn

Moderne sluseanlegg

Tiltagende automatisering

Bare i Europa alene finnes det ca. 1,2 millioner tekniske anordninger som sluser, demninger og diker på innlandsvannveier. Det antas at mange av slusene vil bli automatisert de neste årene.

For disse tekniske konstruksjonene, som da vil fungere delvis uavhengig, er en pålitelig videoovervåking helt nødvendig og selve nøkkelen for feilfri drift. Mange sluser og demninger er allerede i dag utstyrt med moderne videoteknikk, men de aller fleste anleggene er plassert på mindre vannveier som ikke er like hyppig i bruk.

Det å kunne overvinne disse hindrene i forbindelse med utveksling av varer, er helt nødvendig. Hvilke katastrofale konsekvenser problemer på vanskelige vannpassasjer kan få for leverandørkjeder, viste katastrofen i Suezkanalen i mars 2021 med all tydelighet.

Servicemedarbeider foran PC-en i kontrollrommet

Overvåking av diagnostikk- og alarmfunksjoner i kontrollrommet

Overvåking, signalisering og forebygging

Som ved andre trafikkveier er vannveier med skipstrafikk nettopp et nett med stor geografisk utstrekning. Helt avgjørende er det at feil på systemet gjenkjennes umiddelbart og lokaliseres helt nøyaktig i styrestasjonene ved bruk av Full-Managed-nettverksteknikk.

Blant annet registreres følgende:

  • Effektbehov og feilfri drift av PoE-sluttutstyr
  • Automatisert reset av PoE-enheter som IP-kameraer
  • Systemdriftstid og aktuell systemtid
  • Event-Logging med Event-tabell som CSV-fil
Smart Ethernet Box med åpen frontklaff

Overvåkingsteknikk til vannveier – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Pålitelig infrastruktur for videoovervåking av vannveier

Alle deler for pålitelig CCTV-infrastruktur i en og samme enhet: Smart Ethernet Box er en All-in-one-enhet som kobles direkte til kameraene. Den integrerte monteringsadapteren for vegg- og stolpemontering gjør installeringen adskillig enklere og raskere.

Snepp på, koble til, ferdig! Slik sørger du for bedre sikkerhet på vannveier og i sluser.

Smart Ethernet Box som intelligent utendørsswitch

Smart Ethernet Box er egnet som intelligent PoE-utendørsswitch i en automatiseringsløsning. Det integrerte Full-Managed-nettverket tilrettelegger for oppbygging av redundante arkitekturer, og kan også utvides enkelt med fjernvedlikeholdsprodukter. I topologien vises en meget tilgjengelig automatiseringsløsning inkludert en Safety-løsning.

Topologi: Smart Ethernet Box som intelligent utendørsswitch

Smart Ethernet Box i automatisering av sluser