Byggeklosser i bærekraftig bedriftsledelse

Vår bærekraftige handling

Som produserende industribedrift er vi oss bevisst vårt ansvar når det gjelder bærekraft. Derfor utretter Phoenix Contact sine forretningsmodeller mot bærekraftig handling.

Vi handler etter ESG-kriterier og betrakter de økologiske (E for Environmental), de sosiale (S for Social) og de økonomiske aspektene i like stor grad, og gjør at de harmonerer med lovbestemmelser samt samfunnsmessige krav (G = Governance) – alt sammen med mål om en bærekraftig bedriftsledelse.

Målet vårt er entydig: Innen 2030 ønsker vi å være CO₂-nøytrale langs den komplette verdikjeden vår.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Chief Operating Officer og President for Business Area Device Connectors
Gode ideer for fremtiden
Globale bærekraftprosjekter
Det finnes gode ideer for hvordan man kan gjøre morgendagens verden litt bedre.
Til prosjektene
Vindhjul foran grønt landskap
Montering av en solenergipluggforbinder

Energi

Energi er nøkkelen til en bærekraftig verden og for oss et viktig element for å kunne agere enda mer bærekraftig.

Med godt resultat: Når det gjelder energiforsyning, er vi i samtlige avdelinger hos Phoenix Contact allerede CO₂-nøytrale! Vi kompenserer for uunngåelige resterende utslipp ved å investere i internasjonale prosjekter for miljøvern. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å redusere utslippene våre og energibehovet. I forbindelse med vår PV-offensiv produserer vi solenergistrøm på stadig flere steder ved å ta i bruk nye teknologier. Overalt der dette ikke er tilstrekkelig, mater vi økostrøm fra nettleverandører.

Slik reduserer vi CO₂-utslippene våre

Data for bærekraft hos Phoenix Contact i bedriften: Reduksjon av CO₂-utslippene
Bie på en blomst

Miljøvern og beskyttelse av ressurser

Som produserende bedrift plikter vi å bruke ressurser mest mulig bevisst. Ved å benytte gjenbruksmaterialer og utvikle smarte resirkuleringskonsepter forsøker vi kontinuerlig å skåne ressursene mer og mer, trinn for trinn. Tilsvarende gjelder også for miljøvennlige materialer i emballasjene våre.

For å spare verdifulle ressurser som vann eller unngå å bruke farlige stoffer kontrollerer vi generelt samtlige arbeidstrinn og produksjonsforløp med tanke på hvordan vi kan optimalisere dem og utforme dem mer effektivt. I denne konteksten er det vårt store mål å etablere et effektivt kretsløp som er økologisk og økonomisk fordelaktig for alle.

Godstog kjører gjennom landskapet

Bærekraftige leveransekjeder

Vi er partnere for kundene våre og partnere for bedriftene som leverer til oss. Vi arbeider i fellesskap med å produsere mer intelligent, optimalisere verdikjeden og holde produkter i kretsløpet så lenge som mulig. For å redusere energibehovet konsekvent og oppnå mer effektiv bruk av ressursene hos alle delaktige er utallige prosjekter og prosesser allerede igangsatt. I den forbindelse har vi også et fast blikk på åpenhetsloven.

Ansatte hos Phoenix Contact i samtale

Sosial bærekraft

Som familiebedrift har vi alltid betraktet bærekraft fra et sosialt perspektiv. Derfor er en respektfull, anerkjennende omgang med alle involverte viktig for oss: våre kolleger, forretningspartnere, kunder og alle medmennesker. Vi er oss bevisst, og etterlever, vårt samfunnsmessige ansvar. Derfor støtter vi aktivt både sosiale og økologiske prosjekter.

Holdning forutsetter handling. Sammen med våre medarbeidere skaper vi varige, sunne, allsidige og totalt sett fremmende arbeidsomgivelser. Vi konsentrerer oss her først og fremst om temaene mangfold, bærekraftig mindset og samfunnsmessig engasjement.

Vi gir alt vi kan for at hvert og ett menneske skal føle seg velkommen hos oss, og skaper omgivelser der mennesker med ulike egenskaper, bakgrunn og perspektiver kan samarbeide godt. Med bidrag og handlinger inspirerer vi våre medarbeidere til å handle miljøbevisst i forretningsmessige og personlige omgivelser. I våre sosiale prosjekter forener vi sosialt engasjement, teknisk kunnskap og våre medarbeideres personlige videreutvikling.

Medarbeider ved bærekraftig produksjon og fremstilling

Bærekraftig produksjon og fremstilling

Bærekraft lever av prinsippfasthet og kontinuitet: Ved produktene og løsningene våre er vi nøye med bærekraft i samtlige prosesstrinn – fra utvikling, produksjon og logistikk og helt til resirkulering. Lang levetid, reparasjoner i stedet for komplette utskiftninger og valget om gjenbruk – dette er bare tre av mange produktegenskaper som vi har stadig sterkere fokus på. Og det alltid i harmoni med ønskene og kravene fra kundene våre.

I fremtiden betrakter vi økobalansen til produktene våre i vår "Product Environmental Footprint" (PEF), som vi merker produktene våre med fra 2023. Med PEF oppnår vi slik optimal transparens – f. eks. via CO₂-utslippene til et produkt gjennom hele produktets livssyklus. Slik hjelper vi hver eneste kunde til å treffe bærekraftige avgjørelser på egen hånd. Samtidig sørger vi for å sikre at våre samarbeidspartnere og leverandører implementerer temaet bærekraft som et avgjørende kriterium for fremtidige samarbeid.

Seks mål for en bedre fremtid Med vår produkt- og innovasjonsportefølje støtter vi her hos Phoenix Contact umiddelbart seks av de 17 målene til De forente nasjoner for en bærekraftig utvikling.

SDG 7 – Betalbar og ren energi
SDG 8 – Menneskeverdig arbeid og økonomisk vekst
SDG 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur
SDG 11 – Bærekraftige byer og kommuner
SDG 12 – Bærekraftig konsum og bærekraftig produksjon
SDG 13 – Tiltak for miljøvern
SDG 7 – Betalbar og ren energi

For å implementere All Electric Society er det fullt fokus på mål 7: Ren og betalbar energi. Energi er også selve kjernen som produktporteføljen fra Phoenix Contact har dreid seg om helt siden 1923.

SDG 8 – Menneskeverdig arbeid og økonomisk vekst

I mange land over hele verden yter Phoenix Contact et viktig bidrag til mål 8: Menneskeverdig arbeid og økonomisk vekst. I bedriften kan de ansatte stole på rettferdige arbeidsforhold, respektfull omgang med hverandre og støtte av samtlige ansatte.

SDG 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

For å implementere den digitale transformasjonen med godt resultat utvikler Phoenix Contact med bred teknologisk kompetanse og høy innovasjonskraft, nye produkter kontinuerlig og er med sine teknologiske løsninger en banebryter.

SDG 11 – Bærekraftige byer og kommuner

Kravene som stilles til urbant miljøvern er blant annet ut- og ombygging av infrastrukturene innenfor rammen av det grønne skiftet.

Ved hjelp av integrale løsninger tilrettelegger Phoenix Contact for mer bærekraftige vidtrekkende digitaliseringer samt nettorganiseringer av sektorer i byer og kommuner.

SDG 12 – Bærekraftig konsum og bærekraftig produksjon

En sparsommelig og gjennomtenkt håndtering av ressurser er noe som hos Phoenix Contact praktiseres av ren overbevisning og med den største selvfølge. Støtte av mål 12, bærekraftig konsum og bærekraftig produksjon, gjenspeiler seg i handlinger og fremgangsmåter hver eneste dag. I maskinteknikk er man sparsommelig med trykkluft, produksjonen med redusert bly og resirkulering av verdifulle stoffer avlaster miljøet og betraktes av medarbeiderne som et personlig ansvar. Samtlige områder innen produksjonen, deriblant også driftsteknikk, vedlikehold og service inngår alltid i en kontinuerlig forbedringsprosess.

SDG 13 – Tiltak for miljøvern

Som familiebedrift er det for Phoenix Contact viktig å opprettholde alt som er skapt, for fremtidige generasjoner. Mål 13, tiltak for å bekjempe klimaendringene og deres konsekvenser, er viktig for Phoenix Contact. Skånsom håndtering av ressurser og beskyttelse av miljø og klima hensyntas ved utvikling av nye produkter, under produksjonen og ved håndteringen.