Bærekraft

Som familiebedrift er det viktig for oss å opprettholde alt som er skapt, for fremtidige generasjoner.
Bedriftsområdet i Blomberg midt i et grønt landskap

Vår bærekraftige handling

Bærekraft gjenspeiler seg i all handling hos Phoenix Contact. Vi omsetter kjernetanken til All Electric Society i innovasjoner og teknologiske løsninger for energiskiftet og vern om klimaet. Vi legger her vekt på en skånsom håndtering av ressurser, beskyttelse av miljøet og resirkuleringsmuligheter ved nye produkter og i produksjonen.

Ansvarsfull handling og en god arbeidskultur, kompatibilitet med natur og miljø samt sosial rettferdighet står helt øverst for oss. Vi legger stor vekt på menneskerettigheter og barns rettigheter, respekterer menneskelig mangfold og overholder konsekvent alle lover, normer og standarder. Disse verdiene er kompromissløse for oss, og ligger til grunn for vår bærekraftige handling.

Økologi, samfunnsmessige forhold og økonomi

Vi handler etter ESG-kriterier og betrakter de økologiske (E for Environmental), de sosiale (S for Social) og de økonomiske aspektene i like stor grad, og gjør at de harmonerer med lovbestemmelser samt samfunnsmessige krav (G for Governance) – alt sammen med mål om en bærekraftig bedriftsledelse.

Gode ideer for fremtiden
Globale bærekraftprosjekter
Det finnes gode ideer for hvordan man kan gjøre morgendagens verden litt bedre.
Til prosjektene
Kolleger tar seg av beplantning
Grafisk visning av de 17 Substainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Sammen for en bedre fremtid: Med vår produkt- og innovasjonsportefølje støtter vi hos Phoenix Contact umiddelbart seks av de 17 Sustainable Development Goals (SDG) til De forente nasjoner for en bærekraftig utvikling.

For å oppnå en bærekaftig utvikling på økonomisk, sosialt og økologisk nivå vedtok De forente nasjoner i 2015 totalt 17 internasjonale bærekraftsmål.

Medarbeider i arbeidsklær foran et naturlandskap med vindanlegg og solcellepaneler

All Electric Society

Klimaendringer og energiskiftet gjør at verden står foran store utfordringer og komplekse spørsmål. Vi tror på en transformasjon i en verden der energi fra fornybare ressurser er tilgjengelig i tilstrekkelig grad, og til en betalbar pris – All Electric Society. Løsninger og teknologier for elektrifisering, nettverking og automatisering er her selve nøkkelen.

Product Environmental Footprint

Reduksjon av CO₂-fotavtrykket

Reduksjon av CO2-fotavtrykket i produktene våre står i midtpunktet for alle våre bestrebelser for å minimere utslippene gjennom hele verdiskapningskjeden. De aktuelle handlingsområdene omfatter materialene som benyttes, logistikkprosesser samt produktenes resirkuleringsmuligheter.