Bærekraftprosjekt

Overvåking, beskyttelse og gjenoppretting av det biologiske mangfoldet i Italia

Utforming av en biodiversitets-oase sammen med 3Bee.
Utforming av en biodiversitets-oase sammen med 3Bee

Prosjektmål

Det italienske datterselskapet utfører dette prosjektet sammen med 3Bee, som er en ledende bedrift innen bærekraft. Fokuset er på pleie og vekst i en oase med biologisk mangfold. Tiltakene omfatter beplanting av en nektarskog med 250 nektartrær, oppretting av fem teknologiske bikuber, konstruksjon av hus for murerbier, sommerfugler og marihøner samt bruk av IoT-sensorer for overvåking av lokal flora og fauna.

Milepæler

  • Samarbeid med 3Bee
  • Implementering av ulike tiltak
  • Organisering av naturstier

13 t

CO₂ absorberes av 250 trær som gir nektar

208 kg

nektar produseres hvert år

Bie på et kretskort

Et prosjekt med langsiktig perspektiv

Med dette prosjektet engasjerer Phoenix Contact Italia seg langsiktig for økologisk bærekraft og beskyttelse av artsmangfoldet. I forbindelse med samarbeidet med 3Bee har datterselskapet forpliktet seg til å plante og pleie ca. 250 nektarholdige trær i sin oase innen utgangen av 2023, dette er trær som absorberer over 13 t CO₂ og som hvert år produserer ca. 208 kg nektar til pollinatorer. Dette håndgripelige og målbare prosjektet er et konkret bevis på bærekraft i praksis.

De forskjellige prosjekttrinnene

1. år (2023):
Utforming av en nektarskog for å bidra til livsrom og ernæring for hjemmehørende og ville pollinatorer. Beplanting av 250 nektarholdige trær.

2. år (2024):
Oppstilling av fem bikuber med teknologien 3Bee HiveTech*, det vil si bikuber som er utstyrt med biometriske sensorer som vil levere nyttig data for praktisk og effektiv måling av bienes helse.

*Hive-Tech er et IoT-system som beregner helsestatusen til økosystemet på et bestemt område med utgangspunkt i analyser av lyder, temperatur, luftfuktighet og vekten av bikubene.

3. år (2025):
Installering av små hus (PollyHouses) for pollinatorer (murerbier, sommerfugler og marihøner). Husene er viktige tilfluktssteder for disse pollinatorene, som er uunnværlige for utbredelse av planter og artsmangfoldet, og de er bioindikatorer på økosystemet, det vil si voktere for miljøets helsetilstand. Minst ett hektar land blir regenerert.

Videre organiseres det kurs om biologisk mangfold og pollinatorenes betydning. Naturstier i oasen bringer besøkende nærmere pollinatorenes verden, og skilt sørger for mer informasjon.

4. år (2026):
Bygg, administrering og dataanalyse av en biologisk sjø (10 m²) – naturreservat for ville dyr. Den biologiske sjøen ble skapt med det formål å støtte opp om mangfoldet i dyreverden og opprettholde økosystemet, i motsetning til vanlige, kunstige sjøer eller vannreservoarer. Den biologiske sjøen er det største studie- og forskningsprosjektet på bier, pollinerende insekter og biologisk mangfold og genererer verdifull informasjon om økosystemets helsetilstand, kvaliteten på økologisk gjenoppretting og effekten av denne som livsrom for ville dyr.

Image for sustainability development goal number 13
Tiltak for miljøvern

Støtte av biologisk mangfold

På samme måte som 3Bee har vi tro på det biologiske mangfoldet og alle initiativer som kommer planeten vår til gode, slik at vi kan tilrettelegge for et levende miljø for menneskeheten i fremtiden. Utformingen av vår oase for biologisk mangfold er et konkret eksempel på vårt engasjement for økologisk bærekraft.

Francesco Lanzani - Phoenix Contact Italien, President og CEO

Din kontakt rundt dette prosjektet

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand og Communication Manager

Dette er kanskje også av interesse for deg