Ansatt i TechEducation

TechEducation – powered by Phoenix Contact Din partner for innovative opplæringsløsninger på området elektrifisering, nettorganisering og automatiseringsteknikk

Phoenix Contact har i 25 år engasjert seg i teknisk opplæring som en del av bedriftsmessig ansvar. Allerede i dag samarbeider vi med over 150 høyskoler over hele verden.

Med TechEducation – powered by Phoenix Contact har vi skapt et helt eget område som supplerer vår teknologiske ekspertise og egenskaper i kraft av å være markedsledende.

Vi tilbyr et helhetlig opplærings- og læringstilbud for utdanningsinstitusjoner i forbindelse med elektrifisering, nettorganisering og automatisering. Vi setter mennesket i sentrum, og tilrettelegger slik veien inn i All Electric Society.

Vi står ved din side med dagens teknologi- og bransjekunnskap – på skoler, fagskoler, høyskoler og utdannelses- og videreutdannelsesavdelinger i bedriften.

Vårt motto: Empowering People Through Technology

Det å videreformidle og dele kunnskap med andre vil føre til stadig nye former for hvordan vi lever sammen, og til teknisk fremgang. I den sammenheng yter Phoenix Contact og opplæringsløsninger og initiativer fra TechEducation, verdifulle bidrag.

Klaus Hengsbach
Klaus Hengsbach

Klaus Hengsbach, TechEducation – powered by Phoenix Contact, Managing Board

EduNet-logo

Internasjonalt høyskolenettverk EduNet

Våre initiativer Vi støtter og fremmer opplæring gjennom høyskolenettverk og teknologiske konkurranser.

Internasjonalt høyskolenettverk EduNet

Med vårt internasjonale høyskolenettverk EduNet støtter vi utvekslingen og samarbeidet mellom høyskoler og industrien innenfor automasjon. Ved hjelp av nettverket integreres bruker- og produsentkunnskap innen automatiseringsteknikk, i opplæringen.

xplore 2023 Technology Award logo

xplore 2023 Technology Award

xplore 2023 Technology Award for a sustainable World

I kraft av sin misjon forener xplore 2023 teknologier med verdier, mennesker og fremtiden. Helt i tråd med målet vårt: Sammen skaper vi en bærekraftig verden, basert på vår lidenskap for teknologi og innovasjon.

Bruk av Eduline-produkter i praksis

Bruk av Eduline-produkter i praksis

Våre opplæringsløsninger

Vi tilbyr et helhetlig opplærings- og læringstilbud for elektrifisering, nettorganisering og automatisering.

Vår produksjonslinje Eduline står for enkel, praksisrettet formidling av teknisk opplæringsinnhold på tvers av sektorer.

Eduline-porteføljen følger vårt didaktiske motto. For oss er det en selvfølge å støtte utdannelse og videreopplæring med en praksisrettet tilnærming, ved å ta i bruk moderne teknologi i høy kvalitet. Med våre opplæringsløsninger støttes ukonvensjonelle ideer i akkurat like stor grad som fellesskap og samarbeid på tvers av disipliner. Fleksibilitet i opplæringen og brukertilpassede behov er selve grunnpilarene i vår helhetlige og didaktiske forståelse. Det er nettopp vår begeistring for teknikk og emosjonene vi legger i det, som gjør at det vi har satt oss fore, omsettes i praksis.

Kvinne lader en elbil ved en ladestasjon

E-mobilitet som fremtidstema for undervisning

På grunn av den tette relasjonen til samtlige utviklingsområder hos Phoenix Contact er TechEducation alltid oppdatert på tidens tekniske puls. Vi vet allerede i dag hva bransjen kommer til å være opptatt av i fremtiden. Og vår produktportefølje er utrettet i nettopp den retningen

Vårt fremtidstema E-mobilitet

Vi har opplæringsløsninger som hjelper deg når du skal formidle aktuelle temaer rundt E-mobilitet. Hovedfokuset ligger på E-mobilitet-lading. Produktporteføljen inneholder opplæringstavler samt tilhørende didaktisk material og ladestasjoner for opplæringsøyemed. Vi forklarer utvidede funksjoner i en ladestasjon, demonstrerer ladesyklusen og viser hvordan man starter og kontrollerer en ladestasjon.

TechEducation – dine kontaktmuligheter

Pinar Erdem

Pinar Erdem
Product Manager

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
TechEducation
Bahnhofstraße 9
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Mobiltelefon: +49 151 23846037
E-post: perdem@phoenixcontact.com

Jens Neumann

Jens Neumann
Product Manager

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
TechEducation
Bahnhofstraße 9
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Mobiltelefon: +49 174 1744357
E-post: jneumann@phoenixcontact.com