Smart Traffic En mer effektiv og transparent trafikk – en trafikkinfrastruktur med mindre karbondioksid og som krever mindre energibruk.

Person med smarttelefon og nettbrett foran en vannvei

Bidraget til trafikkområdet for å nå klimamålene drives fremover gjennom digital teknikk og smarte automatiseringsløsninger. Sammen med oss kan du utforme Smart Traffic.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Veitrafikk med nettverk

Data endrer mobiliteten vår

Mobilitetens kvalitet står ofte i direkte relasjon til hvor attraktiv byen eller regionen er. Kontinuerlig økt trafikkytelse i stadig mer komplekse strukturer krever nå mer enn noen gang smarte konsepter til veiene og vannveiene.
For å få en mer effektiv mobilitet tas det i bruk digitalisering og kunstig intelligens for en bedre og innovativ utvinning av informasjon og trafikkstyring. Den databaserte styringen og nettorganiseringen gir ikke bare mer effektiv energibruk hos transportørene, den forbedrer også komforten ved mobilitet og trafikksikkerheten.

La oss skape trafikkinfrastruktur som tenker

Utfordringene som trafikkinfrastrukturen står overfor i tider med klimaendringer og global nettorganisering, er store. Phoenix Contact utvikler åpne og sikre systemer for trafikkstyring, tunnelbygging og trafikkteknisk utstyr. Målet er en trafikkinfrastruktur som "tenker" – for å optimalisere mobiliteten, forbedre luftkvaliteten, skåne miljøet og forebygge ulykker.

Bruksområder

Vei i en by med belysning om natten
Bytrafikk
Tunnel med belysning
To personer i samtale foran en sluse med signalanlegg
Vei i en by med belysning om natten

Belysningens tilgjengelige infrastruktur står overfor nye tekniske og økonomiske utfordringer. I midtpunktet står økt sikkerhet og mer attraktive veier og områder. Byplanleggere benytter seg her av energibesparende og lite vedlikeholdskrevende løsninger.

Smart styring av belysning betyr et enormt potensial for effektiv energibruk og sørger for friksjonsfri og individuelt tilpasningsbar drift av lampene. Porteføljen strekker seg fra elektromekaniske komponenter, styre- og kommunikasjonskomponenter med integrert fjernstyreteknikk og helt til skybaserte lysstyresystemer for urban bruk.

Mer informasjon om veibelysning
Bytrafikk

CO₂-utslipp, støy og økte støvmengder får vidtrekkende konsekvenser for mennesker og natur over hele kloden. I fremtiden er smart styring av trafikken med bruk av trafikk- og miljødata en absolutt nødvendighet. En digitalt optimalisert trafikkflyt gir ikke bare mer effektiv bruk for transportører, men forbedrer også trafikksikkerheten i byene.

Hos Phoenix Contact oppstår det smarte trafikksystemer som åpner for automatisert trafikkstyring. Ved å ta i bruk sensorer som analyse-, prognose- og informasjonssystemer kobles veien til trafikkstyringen via et kommunikasjonsnettverk.

Mer informasjon om intelligent trafikkstyring
Tunnel med belysning

Veier, tog og metrotunneler spiller en viktig rolle ved utvikling av et effektivt og bærekraftig mobilitetssystem. Økt trafikkytelse i stadig mer komplekse strukturer krever smarte automatiseringsløsninger. Urban mobilitet og sikkerhet for trafikantene står i midtpunktet.

Phoenix Contact er din pålitelige og erfarne partner ved omsetting av krevende prosjekter til tunnelautomatisering – som starter med det sentrale elementet styreteknikk, implementering av sensor- og aktuatorsystemet, opp til overspenningsbeskyttelsen og helt til omfattende Safety-konsept.

Mer informasjon om digital tunnel
To personer i samtale foran en sluse med signalanlegg

Sjøveier over hele verden krever blant annet pålitelig signalisering ved røffe omgivelsesforhold, sikker styring i henhold til maskindirektivet og smart nettorganiserte anlegg. Med Smart Traffic-løsninger blir drift og utbygging av vannveier mer transparent, effektivt og mer kundevennlig.

Phoenix Contact tilbyr produkter og systemer for gjennomgående automatisering av signaliseringer på vannveier. Porteføljen strekker seg fra den enkelte LED-lampen for bruk i krevende omgivelser og helt til komplett løsning. Med smart sjøtrafikkmanagement oppnår du trygg drift døgnet rundt, og reduserer de løpende kostnadene.

Mer informasjon om sikre signaliseringsanlegg på vannveier