Løsninger for Smart Traffic

Smart Traffic Løsninger for intelligent trafikkinfrastruktur

Utfordringene som trafikkinfrastrukturen står overfor i tider med klimaendringer og global nettorganisering, er store. I tillegg til at all komfort ved mobilitet og selve sikkerheten skal opprettholdes, må fremtidens trafikkveier være mer miljøvennlige og bærekraftige. Tiden er inne for å ta i bruk digitalisering og kunstig intelligens for en bedre og innovativ utvinning av informasjon.

For å kunne styre og nettorganisere morgendagens trafikk effektivt utvikler Phoenix Contact åpne og sikre systemer for trafikk til lands og til vanns. Med smarte løsninger som intelligent trafikkovervåking eller lysstyring for urbane anvendelser legger vi selve grunnsteinen for en "tenkende" trafikkinfrastruktur.

En trafikkinfrastruktur med mindre karbondioksid og som krever mindre energibruk er en nødvendig forutsetning for en klimavennlig økonomisk utvikling. Bidraget til trafikkområdet for å nå klimamålene drives fremover gjennom digital teknikk og smarte automatiseringsløsninger. Sammen med oss kan du utforme Smart Traffic.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Digitalisering av veiinfrastruktur

Mobilitetens kvalitet står ofte i direkte relasjon til hvor attraktiv byen eller regionen er. Kontinuerlig økt trafikkytelse i stadig mer komplekse strukturer krever smarte konsepter til veiene våre. For å forbedre trafikkflyten og bærekraften på veiene tilbyr vi digitale løsninger for krevende prosjekter til alt som har med trafikkstyring, tunnelbygging og trafikkteknisk utstyr å gjøre. Vi sørger ikke bare for mer effektiv energibruk hos transportørene, men forbedrer også komforten ved mobilitet og trafikksikkerheten.

Grønt lys

Trafikkstyring Åpne og sikre systemer for veier som "tenker".

CO2-utslipp, støy og økte støvmengder får vidtrekkende konsekvenser for mennesker og natur over hele kloden. I fremtiden er smart styring av trafikken med bruk av trafikk- og miljødata en absolutt nødvendighet. En digitalt optimalisert trafikkflyt gir ikke bare mer effektiv bruk for transportører, men forbedrer også trafikksikkerheten i byene.

Hos Phoenix Contact oppstår det smarte trafikksystemer som åpner for automatisert trafikkstyring. Ved å ta i bruk sensorer som analyse-, prognose- og informasjonssystemer kobles veien til trafikkstyringen via et kommunikasjonsnettverk.

Park med belysning om natten

Offentlig belysning Effektiv styring av veier og plasser

Belysningens tilgjengelige infrastruktur står overfor nye tekniske og økonomiske utfordringer. I midtpunktet står økt sikkerhet og mer attraktive veier og områder. Byplanleggere benytter seg av energibesparende og lite vedlikeholdskrevende løsninger.

Smart styring av belysning betyr et enormt potensial for effektiv energibruk og sørger for friksjonsfri og individuelt tilpasningsbar drift av lampene. Porteføljen strekker seg fra elektromekaniske komponenter, styre- og kommunikasjonskomponenter med integrert fjernstyreteknikk og helt til skybaserte lysstyresystemer for urban bruk.

Tunneleksperter fra Phoenix Contact står i tunnel

Tunnelteknologi Løsninger for tunnelinfrastruktur

Veier, tog og metrotunneler spiller en viktig rolle ved utvikling av et effektivt og bærekraftig mobilitetssystem. Økt trafikkytelse i stadig mer komplekse strukturer krever smarte automatiseringsløsninger. Urban mobilitet og sikkerhet for trafikantene står i midtpunktet.

Phoenix Contact er din pålitelige og erfarne partner ved omsetting av krevende prosjekter til tunnelautomatisering – som starter med det sentrale elementet styreteknikk, implementering av sensor- og aktuatorsystemet, opp til overspenningsbeskyttelsen og helt til omfattende Safety-konsept.

Digitalisering av vannveiene

Til enhver tid må en sikker og pålitelig bruk av skipsfartsveiene være gitt. Sjøveier over hele verden krever blant annet pålitelig signalisering ved røffe omgivelsesforhold, sikker styring i henhold til maskindirektivet og smart nettorganiserte anlegg. Med Smart Traffic-løsninger blir drift og utbygging av vannveier mer transparent, effektivt og mer kundevennlig.

Eksperter på sikker signalisering på vannveier står ved vannet

Sluseanlegg Pålitelig drift med signallamper og automatiseringsteknikk

Sluser og bevegelige broer muliggjør varetrafikk på og over vannveier. Signaler som er synlige på lang avstand regulerer trafikken og gjør at skipstrafikken kan reagere tidsnok på hindre som skipsfartskonstruksjoner. Med moderne automatiseringsteknikk som utgangspunkt oppnås en sikker trafikkflyt uten ytterligere forsinkelser.

Phoenix Contact tilbyr produkter og systemer for gjennomgående automatisering av signaliseringer på vannveier. Porteføljen strekker seg fra den enkelte LED-lampen for bruk i krevende omgivelser og helt til komplett løsning. Med en smart sjøtrafikkmanagement oppnår du trygg drift døgnet rundt, og reduserer de løpende kostnadene.

Visualisering av nettorganiseringen av vannveienes infrastruktur

Nettorganisering av sensorer Alltid full oversikt over miljøbetingelsene i sjøtrafikk

Ekstreme værforhold, som vedvarende tørke eller ekstrem kulde, forhindrer skipsfarten i stor grad. Tidsnok gjenkjenning og signalisering av synkende vannspeil eller tilfrossede vannveier kan bidra til å forhindre kritiske situasjoner. Digital informasjon hjelper deg ved avgjørelsen om hvorvidt sjøtrafikken skal innstilles, eller fortsettes.

Effektiv overvåking av miljøpåvirkninger gjennom egnet sensorsystem. Sensorene leverer viktige data, f. eks. vannivåer og vanntemperatur. Supplert av vær- og klimainformasjon som prognostiserer forandringer i vannveienes betingelser, avledes tiltak via et intelligent system. Ved hjelp av en standardisert nettorganisering kan både tilgjengelige, nye og også sensorer som ligger langt unna, tilknyttes enkelt og praktisk.

Grunnlaget for kommunikasjon på fremtidens vannveier legges av sensornettverk som LoRaWAN og mobilradiostandarder som 5G – alltid med et løfte om at de strenge kravene til datasikkerhet og tilgjengelighet oppfylles.