Digital tunnel: nye muligheter ved automatisering av tunneler Velg smarte automatiseringsløsninger fra en og samme leverandør for slik å sikre bærekraftig og permanent drift av tunnelen.

Digitalt nettorganisert tunnel
Futuristisk gjengivelse av dataoverføring i tunnelen

Bruk mulighetene som den digitale tunnelen gir

Veier, tog og metrotunneler spiller en viktig rolle ved utvikling av et effektivt og bærekraftig mobilitetssystem. Gjennom strenge krav for
bygging, sikker drift og tunnelens automatiseringsgrad stilles planleggere, driftsansvarlige og systemintegratorer foran store utfordringer. Stadig mer komplekse prosjekter samt økt trafikkytelse forutsetter digitale løsninger.
Phoenix Contact hjelper deg gjennom disse digitaliseringsprosessene. En mer effektiv Engineering og rask idriftsetting grunnet standardiserte løsninger er helt klare fordeler. Bli overbevist du også.

Sammen med deg gjør vi både nye og eksisterende tunneler klare for fremtidens krav – det være seg ved hjelp av en digital tvilling eller BIM-modeller.

Christophe Steppe - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Head of Global Industry Management Tunnel Infrastructure
Christophe Steppe
Tekniker i tunnel

Implementer tunnelprosjekter med strenge krav ved hjelp av en erfaren samarbeidspartner

Ved tunnelautomatiseringsprosjekter finnes det mange forskjellige applikasjoner. Phoenix Contact tilbyr teknikk for hele den elektrotekniske tunnelinfrastrukturen – som starter med det sentrale elementet styreteknikk, implementering av sensor- og aktuatorsystemet, opp til overspenningsbeskyttelsen og helt til det omfattende Safety-konseptet.
Med bransjekunnskap, mange års erfaring og under hensyntagen av spesifikke krav utformes det hos oss prekonfigurerte automasjonsskap- og programvareløsninger som sørger for optimal effektivitet og bærekraft i tunnelen. Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt.

Våre løsninger for dine tunnelapplikasjoner

Interaktiv Image-Map: Løsninger for tunnelapplikasjoner
Belysning
Fleksibel reaksjon på forskjellige lyssituasjoner. Energibesparende tunnelbelysning med løsninger fra Phoenix Contact.
Mer informasjon om belysning i tunnelen
Belysning
Sikre bruksområder og evakuering
Sikre evakuering og forsyning i tunnelen. Velg sikkerhetsrettede løsninger og teknologier fra Phoenix Contact.
Mer informasjon om tunnelsikkerhet
Sikre bruksområder og evakuering
Tilkobling til kontrollrom
Phoenix Contact tilrettelegger for sikker tilkobling og enkel styring av tunnelkonstruksjoner fra overordnede kontrollsentraler.
Mer informasjon om tilkobling til kontrollrom
Tilkobling til kontrollrom
Ventilasjon
Phoenix Contact tilbyr pålitelige automatiseringsløsninger for økonomisk drift med effektiv bruk av energien til ventilasjonsanlegget i tunnelen.
Mer informasjon om ventilasjon i tunneler
Ventilasjon
Drenering
Phoenix Contact hjelper deg med å oppnå økonomisk effektiv og behovstilpasset styring av pumpestasjonene dine i tunnelen.
Mer informasjon om drenering i tunnel
Drenering
Videoovervåking
For sikkerheten i spesielt utsatte vei- og skinnesegmenter i tunneler er en sømløs videoovervåking helt uunnværlig. Phoenix Contact tilbyr innovativ overvåkingsteknikk for tunneler.
Mer informasjon om videoovervåking i tunnel
Videoovervåking
Overspenningsbeskyttelse
Beskytt tunnelens infrastruktur med et effektivt overspenningsbeskyttelseskonsept fra Phoenix Contact.
Mer informasjon om overspenningsbeskyttelse i tunneler
Overspenningsbeskyttelse
Industriell nettverksteknikk
Phoenix Contact tilbyr deg et stort utvalg med ytelsessterke nettverkskomponenter for utforming av et meget tilgjengelig Ethernet-nettverk for tunnelsystemet ditt.
Mer informasjon om industriell nettverksteknikk for tunneler
Industriell nettverksteknikk
Energiforsyning og -fordeling
Unngå svikt ved hjelp av meget tilgjengelige nettbeskyttelsesanordninger. Phoenix Contact står ved din side som pålitelig partner for sikker forsyning og konsekvent energifordeling.
Mer informasjon om energiforsyning og -fordeling i tunneler
Energiforsyning og -fordeling
Overvåking og styring av tunnelprosesser
Programmerte funksjonsblokker forenkler tilkoblingen av tunnelløsninger fra Phoenix Contact til styresystemet.
Mer informasjon om programvarebibliotek Tunnel Functions
Overvåking og styring av tunnelprosesser

Dine fordeler

  • Sikker fjerntilgang som er sertifisert etter IEC 62443 og som imøtekommer det europeiske NIS-direktivet
  • Økt produktivitet grunnet helhetlig betraktning av data, ressurser og anlegg
  • Pålitelig kommunikasjon grunnet redundante nettverksstrukturer
  • Rask og enkel implementering av sensor- og aktuatorsystemet via forhåndsprogrammerte programløsninger
Video: Tunnelsperring Beveren
Tunnelsperring Beveren YouTube

Hvorfor kunder fra tunnelbransjen velger nettopp Phoenix Contact

I henhold til dagens tunneldirektiver må det ved alvorlige ulykker sikres at trafikk og trafikanter ledes via den sikreste rømningsveien. På den måten når redningsmannskapet frem til tunnelen mye raskere, og kan redde liv.

For å kunne sperre den berørte tunnelen tidsnok har Phoenix Contact utviklet en programløsning for trafikkmyndighetene i Belgia. Den enhetlige programstrukturen har et oversiktlig, parametriserbart grensesnitt.