Lufteanlegg i tunnel

Ventilasjon i tunnelen Sikre lufteanleggenes tilgjengelighet

Stadig lengre tunneler, strengere sikkerhetskrav og skjerpede miljøkrav øker kravene til luftesystemene i vei- og jernbanetunneler. I tillegg til trafikantenes sikkerhet spiller energieffektivitet og tunnelens tilgjengelighet en helt vesentlig rolle når tunnelens ventilasjon skal planlegges.

Phoenix Contact tilbyr pålitelige automatiseringsløsninger for økonomisk drift med effektiv bruk av energien til ventilasjonsanlegget i tunnelkonstruksjoner.

Pålitelig ventilasjon i tunnelen

Trafikkforholdene i kjøretøytunneler gjør kontinuerlig overvåking av oksygentilførselen, siktforholdene og konsentrasjonen av skadelige stoffer til en helt uunnværlig faktor. For å opprettholde luftkvaliteten ved regulær drift samarbeider luftemekanismen tett med trafikkstyreteknikken. Spesielt ved brann er det viktig at luftesystemets tilgjengelighet for innledning av redningstiltak opprettholdes.

Visning av en ulykke med brann i tunnel

Røyk- og varmeavtrekk ved brann

For at redningstiltak skal kunne utføres, må røyk og varme holdes unna redningspersonellet og andre trafikanter som er i tunnelen. For å kontrollere røyk og varme i tunnelrørene benyttes det en luftestyring. Avengig av brannscenario driftes luftingen i suge- eller pressmodus. Måten luftingen styres på ved en brann, er i stor grad avhengig av om brannkilden kan lokaliseres i tunnelrørene. Ved å generere et overtrykk forhindrer man at røyk trenger inn i rømningssjakten.

Våre løsninger for dine applikasjoner

Bileksosanlegg med avgass
Takventilasjon i tunnel
RFC 4072R - redundant kontroller med fiberoptisk kabel
Bileksosanlegg med avgass

Phoenix Contact tilrettelegger for rask og enkel tilkobling av sensorsystemet i tunnelen. Dra nytte av effektiv Engineering ved hjelp av forhåndsprogrammerte funksjonsblokker i programbiblioteket Tunnel Functions.
I vår PLCnext Store kan du bruke delfunksjoner, f. eks. for å overvåke NOx-, CO- eller CO2-konsentrasjoner. Last din sikre løsning direkte på PLCnext Control, helt uten Engineeringarbeid.

Mer informasjon om programvarebibliotek Tunnel Functions
Takventilasjon i tunnel

Luftesystemet er blant de største energiforbrukerne i kjøretøytunneler. Tilsvarende viktig er det at ventilasjonsdrivenhetene har en oppstart og drift der energien benyttes effektivt. Ved å integrere drivenhetene i tunnelstyringen gjenkjennes uregelmessigheter tidsnok.
Dra nytte av økt effektivitet i form av kontinuerlig overvåking og tilstandsbasert vedlikehold.

RFC 4072R - redundant kontroller med fiberoptisk kabel

Lufteanordningene er helt essensielle for sikkerheten i tunnelen. Ikke bare i branntilfeller, men også ved tettere trafikk hentes det inn frisk luft for å opprettholde fastsatte nivåer med karbonmonoksid og dieselavgass. For å forhindre svikt i ventilasjonsanlegget er kontrolleren konstruert redundant.

Phoenix Contact tilbyr gode løsninger som opprettholder ventilasjonssystemets tilgjengelighet og som gir en redundant konstruksjon.

Tunnel med taklufting

Dine fordeler

  • Rask og enkel implementering av sensorsystemet via forhåndsprogrammerte programvare- og appløsninger
  • Reduserte kostnader grunnet minimale Engineeringtiltak
  • Sviktsikker lufting grunnet redundant kontroller
Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel