Tunnel med evakueringsstyresystem

Sikkerhet i tunnelen Systemer for evakuering og forsyning i nødstilfeller

  • Helhetlig evakueringsstyresystem

  • Fleksibel reaksjon på ulike nødsituasjoner

  • Pålitelig styring, overvåking og kontroll gjennom et overlagret tunnelstyresystem

  • Reduserte installeringskostnader

  • Kan tilpasses alle tunnellengder individuelt

  • Enkel konfigurering og oppstart uten programmering

Nødutgang i tunnelen

Intelligent styring av evakueringer i tunnelanlegg

Tunnelanlegg brukes i offentlig trafikk over hele verden. Både veitunneler og jernbanetunneler transporterer et høyt antall mennesker hver eneste dag. Tettere trafikk fører ofte til alvorlige ulykker eller til og med brann, og setter menneskeliv i fare. Overvåkings- og sikkerhetsanordninger som intelligente evakueringsveiledninger, sørger for bedre sikkerhet i tunneler. De tilpasser seg faresituasjonen til enhver tid, og leder de berørte rolig og trygt til riktige tunnelutganger.

En tilkobling av en dynamisk evakueringsstyring i tunnelanlegg redder liv når det virkelig gjelder. Evakueringsstyresystemet fra Phoenix Contact reagerer intelligent og fleksibelt når ulykker oppstår. La oss sammen sørge for bedre tunnelsikkerhet, og utform sammen med oss et fremtidsegnet nødsystem som er helt skreddersydd for nettopp ditt tunnelprosjekt.

Björn Dotremont - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Tunnel Evacuation Guidance Løsningen for intelligent evakuering av tunneler

Vil du optimalisere tunnelanlegget ditt rent sikkerhetsteknisk, eller ønsker du å montere moderne sikkerhetsteknikk i en ny tunnel? Løsningen Tunnel Evacuation Guidance, som er et intelligent evakueringsstyresystem, gir høy tunnelsikkerhet.

Fordi det brukes LED-lysteknikk med lavt energibruk er evakueringssystemet ikke bare sparsommelig, men fortsetter å lyse selv ved strømsvikt i tunnelen. Systemet parametriseres og settes i drift både raskt og enkelt via webvisualisering med en PLCnext Control, PLS-en for PLCnext Technology.

For å oppnå et effektivt tunnelsikkerhetsmanagement med forutseende vedlikehold har du til enhver tid tilgang til sanntidsdata fra systemet.

Enkel oppbygging og tilkobling i tunnelen

Topologi helhetlig evakueringsstyresystem for tunneler

Evakueringsstyresystemet installeres enkelt og fleksibelt i tunnelanlegget ved hjelp av skreddersydde kabelkonsepter og produkter.

Dine fordeler

  • Pålitelig styring, overvåking og kontroll gjennom et overlagret tunnelstyresystem

  • Reduserte installeringskostnader

  • Kan tilpasses alle tunnellengder individuelt

  • Enkel konfigurering og oppstart uten programmering

Skape sikre tunnelanlegg for fremtiden

LED-lyslister for evakueringsveiledning i tunnelen
Evakueringssystem i Eysturoy-tunnelen på Færøyene
Programvareskjermer for Tunnel Evacuation Guidance-systemet
Monitorer i tunnelens kontrollrom
LED-lyslister for evakueringsveiledning i tunnelen

For å oppnå en dynamisk evakueringsveiledning i tunnelen finnes det LED-lyslister med lavt energibruk og som festes til tunnelveggen i en polykarbonat-profil. I nødstilfeller viser LED-håndlistens løpelyseffekt trafikantene den raskeste veien til nødutgangen.

Synligheten av rømningsveiens merking opprettholdes også ved røkutvikling under brann. LED-lyslistens forskjellige utførelser tilrettelegger for individuell tilpasning til alle tunnellengder.

Evakueringssystem i Eysturoy-tunnelen på Færøyene

Implementer et evakueringssystem som er helt og holdent tilpasset kravene i tunnelanlegget ditt. Det være seg som permanent lysende manuell betjening eller system som kobles inn i nødstilfeller og som evakuerer de berørte til tilhørende nødutganger ved hjelp av anvisningene fra tunnelstyresystemet.

Løpelysenes forskjellige utførelser kan tilpasses fleksibelt. Avhengig av anvendelse utformer vi tunnelanleggene individuelt tilpasset.

Programvareskjermer for Tunnel Evacuation Guidance-systemet

Du kan helt problemfritt implementere Tunnel Evacuation Guidance i det overlagrede tunnelstyresystemet ditt. Alle viktige grensesnitt er bruksklare umiddelbart. Varslingsfunksjonen sørger for rask evakuering i alvorlige situasjoner.

Systemets tilstand kontrolleres kontinuerlig gjennom intelligent nettorganisering og kobling av de enkelte kontrollenhetene i felten. Feil som oppstår gjenkjennes av diagnostikkfunksjonen umiddelbart, og informasjonen formidles videre til det tilkoblede tunnelstyresystemet.

Monitorer i tunnelens kontrollrom

For å automatisere tunnelapplikasjonene dine kan du bruke programvarebiblioteket Tunnel Functions. Funksjonsblokker som er utviklet spesielt for tunnelbransjen forenkler tilkoblingen og integreringen av komplekse tunnelløsninger fra Phoenix Contact i styresystemet.

Mer informasjon om Tunnel Functions
Planlegging og implementering fra en og samme produsent

Alt fra en og samme produsent

Fra planlegging av nødsystemet og helt til levering av samtlige komponenter: Phoenix Contact leverer alt fra en og samme leverandør.

Med mange års erfaring fra automatisering og bruk av velkjente teknologier løfter vi også din tunnel opp til et teknisk toppnivå – for mer tilgjengelighet og sikkerhet i tunnelen.

Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel