Prosessautomatisering - Creating Solutions for a Sustainable Industry Tilrettelegging av bærekraftige prosesser med innovative produkter, åpne og sikre digitaliseringsløsninger samt skalerbare tjenesteytelser. Avgjørende for dette er elektrifisering, nettverking og automatisering til en verden med fornuftig håndtering av ressurser, nemlig All Electric Society.

Prosessindustri ovenfra med visualiseringer for prosessautomasjon

Nøkkelen for implementering av en bærekraftig prosessindustri ligger i økt effektivitet og output, samtidig som energiforbruket reduseres. Avgjørende for dette er bruk av åpne og sikre digitaliseringsløsninger for bedre datatransparens.

Wilfried Grote - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote
I fellesskap skape bærekraft innen prosessindustrien
ACHEMA 2024
Sikre deg en billett nå, og besøk oss på ACHEMA 2024 fra 10. til 14. juni i Frankfurt. I hall 11.1, stand A27, står vi klar med utallige løsninger som kan gjøre prosessene og anleggene dine bærekraftige og fremtidssikre.
ACHEMA 2024 gratisbillett
Smarttelefon med QR-kode for adgang til messen

Individuelle løsninger for prosessindustrien

Meget komplekse produksjonsanlegg innen prosessindustrien må også ved ekstreme betingelser tåle stadig strengere krav om sikkerhet, tilgjengelighet, pålitelighet og effektivitet. Viktig er korrekt innsamling, overføring og behandling av dataene: Dra nytte av våre skreddersydde løsninger for digitalisering, overvåking og bærekraftig modernisering av produksjonsanleggene samt deres infrastruktur.

To personer i kontrollrommet overvåker prosessanlegget

Ha alltid full kontroll over prosessanlegget fra kontrollrommet.

Digitalisering fra felten til skyen Høyere effektivet og anleggstilgjengelighet med smarte monitoring- og overvåkingsløsninger

Forbedre person- og anleggssikkerheten, unngå uventet svikt og imøtekom lovbestemte krav til miljø- og energieffektivitet som for eksempel ISO 50001. Det være seg driftsdata, energimengder eller alarmmeldinger, vi setter sammen et optimalt konsept for deg for innsamling og overføring av feltdata, og leder dataene fram til riktig sted. Fra overvåking av nøddusjer og utvinningssteder og helt til oppbygging av et digitalt bilde av produksjonsanlegget ditt: oppdag våre monitoringløsninger som eksempler på forskjellige anleggsområder.

Modulær produksjon med Module Type Package (MTP)

Modulær automasjon Rask og fleksibel reaksjon på foreliggende krav

For å sikre konkurransedyktigheten på sikt må du til enhver tid kunne reagere fleksibelt på situasjonen på markedet. For å kunne være effektiv langs hele verdiskapningskjeden gir modulariseringen av prosessanlegg økt verdi på mange måter. Takket være korte Engineeringtider kan du, som anleggsoperatør eller modulleverandør, reagere raskt på kundenes krav og avdekke tilsvarende markedspotensialer. Øk effektiviteten din, samtidig som du reduserer energiforbruket.

Vind-, solenergi- og elektrolyseanlegg

Løsninger for elektrifisering, nettverking og automatisering i Power-to-X-sektoren.

Power-to-X Med Power-to-X til All Electric Society

Med våre åpne og sikre digitaliseringsløsninger samt innovative produkter blir du i stand til å bruke energien og ressursene i produksjonen din, mest mulig effektivt. Vi hjelper deg med å automatisere, elektrifisere og digitalisere prosessene som har med Power-to-X å gjøre.

Våre løsninger brukes i tradisjonell prosessindustri allerede i dag. Finn ut mer om hvordan mange av brukstilfellene våre oppfyller kravene også til hydrogenindustrien.

Virtuelt prosessanlegg
Åpne og sikre digitaliseringsløsninger
Hvordan kan digitaliseringen av prosessindustrien lykkes? Bli kjent med løsninger under mottoet «Enhanced Connectivity for Smart Production» i vårt virtuelle prosessanlegg for å fremskynde den digitale transformasjonen i anlegget ditt.
Besøk prosessanlegget i dag
Virtuelt prosessanlegg

Teknologier

Vår ekspertise for åpen og sikker nettorganisering av anleggene for prosessautomasjon.

Produkter

Individuelle løsninger for prosessautomasjon basert på pålitelige produkter.

Styresystemskap med VIP-overgangsmoduler og pålagte systemkabler

I de skreddersydde løsningene våre foregår det et sømløst samspill mellom samtlige komponenter fra den store produktporteføljen.

For typiske regulerings-, monitoring- og optimaliseringsoppgaver tilbyr vi forskjellige produkter og løsninger fra tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikken. På den måten kan du samle inn, transportere og behandle data absolutt pålitelig.

Vår omfattende produktportefølje strekker seg fra rekkeklemmesystemer med moderne tilkoblingsteknikker, systemkabling til forskjellige styresystemer samt strømforsyninger og UPS-systemer, elektroniske motorstyresystemer for overvåking av pumper eller motorer og helt til Remote I/O. Utover dette tilbyr vi nettverkskomponenter for feltbuss- og Ethernet-nettverk samt radiosignalløsninger og skytilkoblinger.

Bransjer i fokus

Hver bransje har sine helt spesifikke krav. Med et nettverk med spesialister som stiller med bransjespesifikke og respektive nasjonale erfaringer, står vi tillitsfullt ved din side.

Mann foran et transportanlegg for olje og gass

Løsninger for olje og gass

Fra produksjon og transport og helt til behandling av olje og gass, vi følger deg ved migreringen til digitale og fremtidssikre systemer også ved ekstreme forhold. Våre løsninger til alt som har med det digitale oljefeltet å gjøre, har sitt fundament i en åpen styreplattform og åpner for en raskere og mer prisgunstig diagnostikk samt en mer effektiv monitoring.

Mann med radioenhet foran et prosessanlegg

Løsninger for kjemi og farmasi

For industrianlegg, produksjonsanlegg og Package Units, vi tilbyr teknologier og konsepter som er i takt med utviklingen innen digitaliseringens verden. Nye overvåkings- og monitoringløsninger med utgangspunkt i en åpen styreplattform åpner nye veier for å øke anleggenes tilgjengelighet og effektivitet.

Produksjon av papir og cellestoff

Flere prosessindustrier

Våre åpne, sikre og skalerbare løsninger kan også overføres til andre bransjer innen prosessindustrien. Det omfatter blant annet næringsmiddel- og drikkevaresektoren, cellestoff- og papirindustrien samt også sementsektoren.

Med vår kunnskap på tvers av sektorer og mange års erfaring fra prosessindustrien utvikler vi teknologier og konsepter med utgangspunkt i åpne standarder for maskin- og programvare for applikasjonene dine.

Kundereferanser

Finn ut hvorfor kundene våre fra prosessindustrien velger nettopp Phoenix Contact.

Løsninger for prosessautomasjon
Løsninger for prosessautomasjon YouTube

Økt anleggstilgjengelighet og -sikkerhet hos Braskem Idesa

"Løsningene fra Phoenix Contact hjelper oss med å øke anleggssikkerheten", sier Enrique de Dios, som er Supervisor hos Braskem Idesa i Mexico.

I videoen får du vite mer om samarbeidet vårt med Braskem Idesa, som er en produsent av kunststoffmaterialer. Våre overvåkingsløsninger gjør produksjonsanleggene meget tilgjengelige og konkurransedyktige.

LinkedIn-logo

Fremdeles ikke nok? Følg oss på LinkedIn

Alt man trenger til prosessindustrien, det være seg siste nyheter og trender, verdifulle oppdagelser eller spennende referanser fra hele verden. Sjekk ut regelmessige oppdateringer for digitalisering av prosessindustrien og veien til en bærekraftig morgendag ved hjelp av intelligente teknologier, Power-to-X og mye mer.
Vær til enhver tid med, og bli del av vår LinkedIn-Community.