Prosessindustri ovenfra med visualiseringer for prosessautomasjon

Prosessautomasjon Enhanced Connectivity for Smart Production

Meget komplekse produksjonsanlegg innen prosessindustrien må også ved ekstreme betingelser tåle stadig strengere krav om sikkerhet, tilgjengelighet, pålitelighet og effektivitet. Gjennomgående digitalisering av anleggene og prosessene hjelper deg med å takle nettopp disse utfordringene.

Oppdag de åpne, sikre og skalerbare løsningene våre for digitalisering samt produkter og teknologier for å forbinde felten din med datasenteret ditt. Slik optimaliserer du transparensen og effektiviteten til produksjonen og forsyningskjeden din.

Individuelle løsninger for prosessindustrien

Samle inn, overføre og behandle data: Velg våre skreddersydde løsninger fra tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk for digitalisering, overvåking og modernisering av produksjonsanleggene dine og tilhørende infrastruktur.

To personer i kontrollrommet overvåker prosessanlegget

Ha alltid full kontroll over prosessanlegget fra kontrollrommet.

Asset Monitoring Høyere effektivet og anleggstilgjengelighet med smarte monitoring- og overvåkingsløsninger

Forbedre person- og anleggssikkerheten, unngå uventet svikt eller sørg for at kravene rundt miljø og effektiv energibruk overholdes. Det være seg driftsdata, energimengder eller alarmmeldinger, vi setter sammen et optimalt konsept for deg for innsamling og overføring av feltdata, og leder dataene fram til riktig sted. Fra overvåking av nøddusjer og utvinningssteder og helt til oppbygging av et digitalt bilde av produksjonsanlegget ditt: oppdag våre monitoringløsninger som eksempler på forskjellige anleggsområder.

Vind-, solenergi- og elektrolyseanlegg

Løsninger for elektrifisering, nettverking og automatisering i Power-to-X-sektoren.

Power-to-X Med Power-to-X til All Electric Society

Med våre åpne og sikre digitaliseringsløsninger samt innovative produkter blir du i stand til å bruke energien og ressursene i produksjonen din, mest mulig effektivt. Vi hjelper deg med å automatisere, elektrifisere og digitalisere prosessene som har med Power-to-X å gjøre.

Våre løsninger brukes i tradisjonell prosessindustri allerede i dag. Finn ut mer om hvordan mange av brukstilfellene våre oppfyller kravene også til hydrogenindustrien.

Virtuelt prosessanlegg
Åpne og sikre digitaliseringsløsninger
Hvordan kan digitaliseringen av prosessindustrien lykkes? Oppdag løsninger under mottoet «Enhanced Connectivity for Smart Production» i vårt virtuelle prosessanlegg for å øke hastigheten i den digitale transformasjonen i anlegget ditt.
Vårt virtuelle prosessanlegg
Virtuelt prosessanlegg

Teknologier

Vår ekspertise for åpen og sikker nettorganisering av anleggene for prosessautomasjon.

Produkter

Individuelle løsninger for prosessautomasjon basert på pålitelige produkter.

Styresystemskap med VIP-overgangsmoduler og pålagte systemkabler

I de skreddersydde løsningene våre foregår det et sømløst samspill mellom samtlige komponenter fra den store produktporteføljen.

For typiske regulerings-, monitoring- og optimaliseringsoppgaver tilbyr vi forskjellige produkter og løsninger fra tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikken. På den måten kan du samle inn, transportere og behandle data absolutt pålitelig.

Vår omfattende produktportefølje strekker seg fra rekkeklemmesystemer med moderne tilkoblingsteknikker, systemkabling til forskjellige styresystemer samt strømforsyninger og UPS-systemer, elektroniske motorstyresystemer for overvåking av pumper eller motorer og helt til Remote I/O. Utover dette tilbyr vi nettverkskomponenter for feltbuss- og Ethernet-nettverk samt radiosignalløsninger og skytilkoblinger.

Bransjer i fokus

Hver bransje har sine helt spesifikke krav. Med et nettverk med spesialister som stiller med bransjespesifikke og respektive nasjonale erfaringer, står vi tillitsfullt ved din side.

Mann foran et transportanlegg for olje og gass

Løsninger for olje og gass

Fra produksjon og transport og helt til behandling av olje og gass, vi følger deg ved migreringen til digitale og fremtidssikre systemer også ved ekstreme forhold. Våre løsninger til alt som har med det digitale oljefeltet å gjøre, har sitt fundament i en åpen styreplattform og åpner for en raskere og mer prisgunstig diagnostikk samt en mer effektiv monitoring.

Mann med radioenhet foran et prosessanlegg

Løsninger for kjemi og farmasi

For industrianlegg, produksjonsanlegg og Package Units, vi tilbyr teknologier og konsepter som er i takt med utviklingen innen digitaliseringens verden. Nye overvåkings- og monitoringløsninger med utgangspunkt i en åpen styreplattform åpner nye veier for å øke anleggenes tilgjengelighet og effektivitet.

Produksjon av papir og cellestoff

Flere prosessindustrier

Våre åpne, sikre og skalerbare løsninger kan også overføres til andre bransjer innen prosessindustrien. Det omfatter blant annet næringsmiddel- og drikkevaresektoren, cellestoff- og papirindustrien samt også sementsektoren.

Med vår kunnskap på tvers av sektorer og mange års erfaring fra prosessindustrien utvikler vi teknologier og konsepter med utgangspunkt i åpne standarder for maskin- og programvare for applikasjonene dine.

Kundereferanser

Finn ut hvorfor kundene våre fra prosessindustrien velger nettopp Phoenix Contact.

Løsninger for prosessautomasjon
Løsninger for prosessautomasjon YouTube

Økt anleggstilgjengelighet og -sikkerhet hos Braskem Idesa

"Løsningene fra Phoenix Contact hjelper oss med å øke anleggssikkerheten", sier Enrique de Dios, som er Supervisor hos Braskem Idesa i Mexico.

I videoen får du vite mer om samarbeidet vårt med Braskem Idesa, som er en produsent av kunststoffmaterialer. Våre overvåkingsløsninger gjør produksjonsanleggene meget tilgjengelige og konkurransedyktige.