Strømforsyning QUINT POWER med optimale funksjoner

Strømforsyninger med optimale funksjoner

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER med optimale funksjoner gir deg best mulig anleggstilgjengelighet takket være SFB Technology og individuell konfigurering av signalterskler og karakteristikker. Strømforsyningene QUINT POWER under 100 W har en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved minimal byggstørrelse.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt. Parallelt tilkoblede forbrukere fungerer uavbrutt videre
 • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feil blir et faktum
 • Høy virkningsgrad og lang levetid samt maksimal støysikkerhet grunnet integrert gassavleder
 • Effektreserve for enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost med en permanent ytelse opptil 125 %. Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost med opptil 200 % i 5 s
 • Strømforsyninger med optimale funksjoner er en del av COMPLETE line-systemet

Nye produkter

Strømforsyning QUINT POWER med 48 V
QUINT POWER-strømforsyning med IO-Link
QUINT POWER-strømforsyning med ATEX, IECEx-godkjenning
QUINT POWER-strømforsyning <100 W med Ex-godkjenning
QUINT POWER <100 W med 2x15 V DC
Strømforsyninger – QUINT POWER >100 W
Ytelsessterk med SFB Technology

QUINT POWER-strømforsyninger med optimale funksjoner på effektområdet fra 100 W. To 48 V enheter med 20 A supplerer porteføljen vår for dette spenningsnivået.

Dette er fordelene

 • Meget sterk utgangsside: Enkel anleggsutvidelse, pålitelig start av vanskelig last og utløsing av LS-brytere
 • Meget robust inngangsside: Høy støysikkerhet grunnet integrert gassavleder (opptil 6 kV) og ≥20 ms nettsviktbrokoblingstid
 • Meget omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
 • Kan bestilles konfigurert: Fra stykktall 1

Dette er de viktigste egenskapene

 • Statisk boost (125 %) varig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • SFB Technology
 • Forebyggende funksjonsovervåking med analog-, digital- og relekontakter
 • Stort temperaturområde: -25 °C … +70 °C

Strømforsyninger – QUINT POWER >100 W
IO-Link-grensesnitt for enkel systemintegrering

QUINT POWER-enhetene med IO-Link-grensesnitt gir pålitelig 24 V forsyning, tilrettelegger for komplett nettverksintegrering og utgjør en helhetlig løsning for Power Reliability.

Dette er fordelene

 • Enkel og rimelig integrering i nettverk
 • Et sentralt grensesnitt for 24 V forsyningsnettet
 • Rask og enkel parametrisering
 • Rask lokalisering og utbedring av feil for slik å redusere svikttider til et minimum
 • Fastsetting av resterende levetid for tilstands- og behovsorientert vedlikehold

Dette er de viktigste egenskapene

 • IO-Link-grensesnitt
 • Systemkommunikasjon mellom QUINT POWER og QUINT UPS
 • Systemkommunikasjon mellom QUINT POWER og CAPAROC

Strømforsyninger – QUINT POWER >100 W
Beskyttelse ved ekstreme omgivelser

Ny plussvariant med beskyttelsessjikt og ATEX-/IECEx-godkjennelse for potensielt eksplosive områder (sone 2). Den integrerte dekoblings-MOSFET og SIL 3-sertifiseringen gir deg høy anleggstilgjengelighet og optimal driftssikkerhet.

Dette er fordelene

 • Meget sterk utgangsside: Enkel anleggsutvidelse, pålitelig start av vanskelig last og utløsning av standard LS-brytere
 • Meget robust inngangsside: Høy støysikkerhet grunnet integrert gassavleder (opptil 6 kV) og ≥20 ms nettsviktbrokoblingstid
 • Meget omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking med analog-, digital- og relekontakter, kritiske driftstilstander varsles før feilene blir et faktum
 • Kan bestilles konfigurert: Fra stykktall 1

Dette er de viktigste egenskapene

 • Statisk og dynamisk Boost, SFB Technology
 • SIL 3-sertifisering og beskyttelsessjikt
 • Integrert dekoblings-MOSFET
 • Stort temperaturområde: ‑40 °C … +75 °C

Strømforsyninger – QUINT POWER <100 W
Høy pålitelighet i kompakt byggform

Enheten med Ex-godkjenning, beskyttelseslakk og T-konnektor er egnet for bruk i krevende bransjer og omgivelser. Virkningsgrad, levetid, elektrisk ytelse, kompakthet og dekobling av utgangen er kjennetegn på denne enheten.

Dette er fordelene

 • Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
 • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
 • Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav
 • Plassbesparelse i automasjonskapet grunnet smal og flat byggform

Dette er de viktigste egenskapene

 • Statisk boost (125 %) varig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • Beskyttelseslakk og IECEx, ATEX, HazLoc-godkjenninger
 • OVP (Over Voltage Protection) <30 V DC
 • Integrert dekobling via MOSFET

Strømforsyninger – QUINT POWER <100 W
God pålitelighet og høy ytelsestetthet

QUINT POWER-enheten med 2 x 15 V DC er spesielt godt egnet for forsyning av operasjonsforsterkere, og supplerer den eksisterende produktporteføljen.

Dette er fordelene

 • Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
 • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
 • Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav
 • Plassbesparelse i automasjonskapet grunnet smal og flat byggform
 • Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk

Dette er de viktigste egenskapene

 • Statisk boost (125 %) varig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • To utganger: nominell strøm +15 V DC / 2 A, -15 V DC / 1,4 A
 • Innstillbar signalisering av DC OK, eller valgbare effektterskler

QUINT POWER strømforsyninger Ytelsessterk og pålitelig fra 1-40 A

Interaktiv Image Map: Serien QUINT POWER
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER oppfylt selv de aller strengeste anleggskrav også på effektområdet opptil 100 W.
QUINT POWER < 100 W
Strømforsyning QUINT POWER med 40 A
De ytelsessterke strømforsyningene finnes opptil 40 A.
Strømforsyning QUINT POWER med 40 A
Plussvariant QUINT POWER
Strømforsyningen for krevende anvendelser ved ekstreme omgivelsesforhold.
Plussvariant QUINT POWER
QUINT POWER med IO-Link
Strømforsyning med gode kommunikasjonsegenskaper og med integrert IO-Link-grensesnitt.
QUINT POWER med IO-Link

De ytelsessterke QUINT POWER-strømforsyningene med SFB Technology, forebyggende funksjonsovervåking og tilpasningsbare innstillinger sikrer anleggets tilgjengelighet.

Strømforsyningene <100 W i serien QUINT, har vi en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved liten byggstørrelse. For lavere effektområder velger du din med enten push-in- eller skrutilkobling.

QUINT POWER-strømforsyning med IO-Link

QUINT POWER-strømforsyning med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

Den nye, kommunikasjonssterke strømforsyningen QUINT POWER med IO-Link implementeres i industrielle nettverk både raskt og enkelt.

Gjennom det integrerte IO-Link-grensesnittet kan alle relevante driftsdata for strømforsyningen stilles til disposisjon på det overordnede automatiseringssystemet, og dermed løfte forebyggende funksjonsovervåking til et helt nytt nivå.

Videre åpner strømforsyningen for parametrisering via IO-Link. Den direkte overføringen av parametriseringen etter at utstyr er skiftet ut, reduserer tidsbruk og forebygger brukerfeil.

Datatransparens for optimal anleggstilgjengelighet
24 V forsyningssystem med gode kommunikasjonsegenskaper
Kombiner QUINT POWER-strømforsyningen med IO-Link, med automatsikringssystemet CAPAROC eller den intelligente QUINT DC-UPS til en kommunikativ og pålitelig forsyningsløsning. Dette smarte systemet formidler alle relevante drifts- og diagnostikkdata. Takket være forebyggende funksjonsovervåking reduserer du slik svikt til et minimum.
Til 24 V forsyningssystem
Strømforsyning, automatsikring og UPS
QUINT POWER strømforsyninger

QUINT POWER – tilpasses applikasjonen din helt optimalt

Konfigurator for QUINT POWER-strømforsyninger

Du kan stille inn forskjellige parametere som for eksempel signalterskler, karakteristikker og utgangsspenning, akkurat slik du ønsker. Bestill din tilpassede strømforsyning allerede fra stykktall 1.

Produktvideo

Video: QUINT POWER strømforsyninger
QUINT POWER strømforsyninger MovingImage
Strømforsyning for funksjonell sikkerhet

QUINT POWER-plussvariant for ekstreme omgivelsesforhold

Funksjonell sikkerhet

Strømforsyningen QUINT​​ POWER​ imøtekommer kravene om funksjonell sikkerhet (SIL) og gir optimal driftssikkerhet. Ved parallell drift og tilkoblet forskjellige faser, forsynes lasten pålitelig også ved problemer med inngangsspenningen.

Pluss-varianten av 20 A strømforsyningen eller også kombinasjonen av QUINT POWER og den aktive redundansmodulen QUINT S-ORING kan benyttes i anvendelser med funksjonell sikkerhet opp til et sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508).

QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC

QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC

QUINT POWER med 110 V DC

Med QUINT POWER-strømforsyningen med 110 V DC på utgangen hører seriekobling av flere strømforsyninger nå fortiden til. Med den nye strømforsyningen forsyner du anvendelser opp til et spenningsområde på 135 V DC med kun én enhet. Ideell løsning for prosess- og energiteknikk.

Teknologier og fordeler ved QUINT POWER

SFB Technology
Maskinlampe
Enkel utvidelse av anlegget med QUINT POWER
SFB Technology

For å kunne utløse standard sikringsautomater magnetisk og dermed raskt må strømforsyninger i en kort periode levere mange ganger nominell strøm.
Med SFB Technology (Selective Fuse Breaking), med opptil 6 ganger nominell strøm i 15 ms, utløser strømforsyningen QUINT POWER standard sikringsautomater både raskt og pålitelig. Strømkretser med feil kobles ut selektivt, feilen begrenses og viktige anleggsdeler forblir i drift.

Mer informasjon om SFB Technology
Maskinlampe

Strømforsyningen QUINT POWER overvåker utgangsspenning og -strøm kontinuerlig. En slik forebyggende funksjonsovervåking visualiserer kritiske driftstilstander og signaliserer dem til kontrolleren før feil oppstår. Fjernovervåkingen foretas via aktive koblingsutganger og potensialfrie relekontakter.

Enkel utvidelse av anlegget med QUINT POWER

Med strømforsyningen QUINT POWER kan du utvide anlegg helt enkelt. Statisk boost leverer her permanent opptil 125 % av nominell strøm. For å starte vanskelig last er dynamisk Boost med opptil 200 % av nominell strøm tilgjengelig i 5 sekunder.

Med forskjellige funksjoner for optimal anleggstilgjengelighet

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER med forskjellige funksjoner i ulike effektområder sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Det være seg med SFB Technology, individuelle innstillinger og integrert gassavleder, eller plass- og energibesparende med forskjellige tilkoblingsmetoder – QUINT POWER tar seg pålitelig av forsyningen av anlegget.

QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Forebyggende funksjonsovervåking
Kan bestilles med forinnstilling
Valg mellom push-in- og skrutilkobling
Effektreserve statisk boost
Effektreserve dynamisk boost
Integrert gassavleder
Minimal utstyrsdybde
Robust design
Høy virkningsgrad