DC-/DC-omformere til DIN-skinnen

DC/DC-omformer

DC/DC-omformere sørger for en regulert likespenning. Med spenningsomformerne forhindrer du feil på applikasjonen din. De oppfrisker spenninger, slik at last alltid forsynes med regulert likespenning også ved lengre ledningslengder. Med DC/DC-omformere endrer du spenningsnivået, eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Effektreserve for enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost med permanent ytelse opptil 125 % og start av vanskelig last grunnet dynamisk boost med opptil 200 % i opptil 5 sekunder
  • Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav
  • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feil blir et faktum
  • Valg mellom push-in- og skrutilkobling
  • Ex- og IECEx-godkjenning åpner for bruk på potensielt eksplosive områder
  • QUINT DC/DC-omformere er en del av COMPLETE line-systemet
QUINT DC/DC-omformer på DIN-skinnen

QUINT DC/DC-omformer på monteringsskinnen

QUINT DC/DC-omformer >100 W Ytelsessterk med SFB Technology

DC/DC-omformere i serien QUINT optimaliserer applikasjonens tilgjengelighet. Med SFB Technology, forebyggende funksjonsovervåking, lang levetid og IECEx-godkjenning øker du sikkerheten og påliteligheten. For første gang kan du tilpasse signalterskler og karakteristikker i likespenningsomformerne helt individuelt. Du kan også velge tilkoblingsteknikk selv.

Bilde av virkemåten til QUINT DC/DC-omformere med stort inngangsspenningsområde

Spenningsnivåer for QUINT DC/DC-omformere >100 W

Spenningsnivåer: DC/DC-omformer >100 W

DC/DC-omformerne i serien QUINT er egnet for høy effekt med strøm opptil 20 A. På grunn av det store inngangsspenningsområdet dekker likespenningsomformerne all vanlig inn- og utgangsspenning i ytelsesklassene opptil 480 W.

QUINT DC/DC-omformere omformer nominell inngangsspenning på 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC til utgangsspenning på 12 V DC til 56 V DC.

I tillegg til viste spenningsnivåer har QUINT DC/DC-omformerne med stort forsyningsområde et inngangsspenningsområde på 42 til 96 V DC eller 67 til 154 V DC. Disse er ideelle f. eks. for jernbaneformål eller for generering av energi.

QUINT DC/DC-omformer <100 W

QUINT DC/DC-omformer <100 W

QUINT DC/DC-omformer <100 W Ytelsessterk og plassbesparende

QUINT DC/DC-omformere finnes også på effektområdet opptil 100 W. Disse omformerne er meget ytelsessterke og plassbesparende, de har høy virkningsgrad, forebyggende funksjonsovervåking samt statisk og dynamisk boost. I tillegg kan du velge mellom push-in- og skrutilkobling.

Spenningsnivåer for QUINT DC/DC-omformere <100 W

Spenningsnivåer for QUINT DC/DC-omformere <100 W

Spenningsnivåer: DC/DC-omformere <100 W

Disse plassbesparende enhetene fra serien QUINT har optimale funksjoner fra et effektområde på 30 W, og dekker i tillegg for første gang effektområdet fra 60 W.

QUINT DC/DC-omformere omformer nominell inngangsspenning på 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC eller 110 V DC til utgangsspenning på 5 V DC til 56 V DC.

Den minimale husdybden på 89 mm tilrettelegger for montering i flate automasjonskap, og DNV-GL-godkjenningen tilrettelegger for bruk i maritime omgivelser.

DC/DC-omformere med beskyttelseslakk

DC/DC-omformere med beskyttelseslakk

QUINT DC/DC-omformer med beskyttelseslakk Plussvariant for ekstreme omgivelsesforhold

Plussvarianten av DC/DC-omformeren med integrert dekoblings-MOSFET for 1+1- og n+1-redundans gir en​ symmetrisk lastfordeling og øker anleggets tilgjengelighet. Videre imøtekommer den kravene om funksjonell sikkerhet (SIL 2). Kombinert med redundansmodul QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ oppnås SIL 3.

Med beskyttelseslakk, ATEX- og IECEx-godkjenning i henhold til standardene IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 og IEC 60079-15 tilrettelegges det for bruk innenfor eksplosjonsfarlige områder i sone 2.

Den nye plussvarianten suppleres med et stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C, for bruk ved ekstreme omgivelsesforhold. Beskyttelseslakken på kretskortet (CO står for coated) gir beskyttelse mot støv, korrosiv gass og også mot 100 % luftfuktighet. Svikt som følge av korrosjonsbetinget krypstrøm og elektrokjemisk migrering blir også forhindret.

3D-PRODUKTVISNING
Opplev alle detaljer i 3D
Se QUINT DC/DC-omformeren med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Til 3D-produktvisning
3D-visning QUINT DC/DC-omformer
TRIO DC/DC-omformer med 1500 V DC

TRIO DC/DC-omformer med 1500 V DC

TRIO DC/DC-omformer med 1500 V DC Til desentral strømforsyning i solenergianlegg

DC/DC-omformerne i TRIO-serien med 1500 V DC forsyner anleggene direkte fra felten, og gir pålitelig strømforsyning også uten sentralt nettverk. De er optimale for anvendelser på områdene solenergi og drivteknikk.

I solenergianlegg kan sentralvekselretteren startes med TRIO DC/DC-omformeren også uten et forsyningsnett. Videre kan den brukes for direkte, umiddelbar forsyning av strengovervåkingen innenfor generatortilkoblingsbokser.

Innen drivteknikk genererer apparatet 24 V også direkte i maskinen, for slik å forsyne anleggsstyringen.

UNO DC/DC-omformer med 1000 V DC

UNO DC/DC-omformer med 1000 V DC

UNO DC/DC-omformer med 1000 V DC Til modernisering av eksisterende solenergianlegg

Med DC/DC-omformeren i serien UNO POWER forsyner du automasjonskapet direkte fra solenergianlegget. Grunnet den direkte tilkoblingen til strengspenninger opptil 1000 V DC forsynes Combiner Box direkte fra solcellemodulen. Slik sparer du ytterligere installeringskostnader, og øker systemets effektivitet. UL-1741-sertifiseringen av DC/DC-omformeren forenkler i tillegg godkjenningen av det komplette systemet. I et videre utbyggingstrinn kan signalledningen erstattes med en trådløsforbindelse.

Grunnet spenningsområdet opptil 1000 V DC er UNO DC/DC-omformere også helt ideelle ved modernisering eller utbygging av eksisterende solenergianlegg.

Tilkoblingsmuligheter for Combiner-bokser i solenergianlegg

Interaktiv Image Map: Tilkoblingsmuligheter for Combiner-bokser i solenergianlegg
Klassisk forsyning fra AC-nettet, signalledning inkludert
Combiner Box er tilkoblet en forsyningsledning (rød, f.eks. 230 V AC) og en signalledning (svart). Legging av ledningen forårsaker høye installasjonskostnader.
Direkte forsyning fra solcellemodulen
DC/DC-omformerne for bruk med solenergi muliggjør direkte tilkobling til strengspenning opptil 1500 V DC. Dermed forsynes Combiner Box direkte fra solcellemodulen. Ytterligere installeringskostnader bortfaller.
Direkte forsyning fra solcellemodulen
Direkte forsyning fra solcellemodulen, inkludert dataoverføring via radiosignaler
Med den direkte spenningsforsyningen fra solcellemodulen med en ytterligere trådløsforbindelse for dataoverføring bortfaller AC- og kommunikasjonsledning.
Direkte forsyning fra solcellemodulen, inkludert dataoverføring via radiosignaler
3D-PRODUKTVISNING
Opplev alle detaljer i 3D
Se TRIO DC/DC-omformeren med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Til 3D-produktvisning
3D-visning TRIO DC/DC-omformer